Aktie-Ansvar Europa

 

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

En Europafond med fokus på kvalitetsbolag

Aktie-Ansvar Europa är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i europeiska kvalitetsbolag. Ansvarsfulla investeringar är en central del i investeringsprocessen. Fonden investerar i både små och stora bolag. Med utgångspunkt i fundamental analys och en systematiserad urvalsprocess investerar fonden i en likaviktad portfölj bestående av cirka 30 bolag. Fokus är att hitta undervärderade kvalitetsbolag med stabila konkurrensfördelar, god avkastning på investerat kapital och långsiktiga tillväxtmöjligheter. Rekommenderad sparhorisont för fonden är fem år eller längre.

HÅLLBARHETSRELATERADE UPPLYSNINGAR »

  • En aktiv, konsekvent förvaltning med investeringar i välskötta europeiska kvalitetsbolag.

  • Ansvarsfulla investeringar, fokus på risk och aktivt påverkansarbete.

  • En koncentrerad och aktiv strategi ger dig väl utvalda bolag som når våra investeringskriterier och portföljen kan avvika kraftigt från index.

  • Passar dig som söker ett sparande med exponering mot europa
    på minst fem års sikt.

Utveckling

 

LARS-ERIK LUNDGREN

Lars-Erik Lundgren har 24 års erfarenhet från aktieförvaltning och förvaltar fonderna Aktie-Ansvar Sverige och Aktie-Ansvar Europa. Sedan hösten 2020 är Lars-Erik även portföljförvaltare och ansvarig för aktieförvaltningen på Garantum.

 

ERIC KARLSSON

Eric Karlsson har 6 års erfarenhet av bolagsvärdering och förvaltar fonderna Aktie-Ansvar Europa och Aktie-Ansvar Total. Eric arbetar som investeringsstrateg och förvaltare på Garantum.

FONDINFORMATION

Namn: Aktie-Ansvar Europa
ISIN: SE0000735797
Startdatum: 2000-06-15
Risk: 4
Förvaltningsavgift: 1,4%


INVESTERINGSSTRATEGI MAJ 2023

Värdeskapande tillväxt – optimistiska, cyniska och paranoida

Det är därför viktigt att hitta en balans mellan optimism och samtidigt cyniskt se på förutsättningarna och inte binda sig för hårt vid en viss investeringstes. Att dessutom vara lite paranoid och inte lita på allt som utlovas och löpande utvärdera att riktningen är rätt tenderar också att löna sig. I den här rapporten beskriver vi några delar i vår förvaltning som hjälper oss att identifiera värden som inte återspeglas i bolagens aktiekurser. Hur kan vi försöka förbättra sannolikheten för överavkastning genom att titta på bolagens tillväxt, förväntningarna på framtida tillväxt och hur skapar vi oss säkerhetsmarginal i vår uppfattning om framtida tillväxt?

 

Läs hela strategirapporten >

"Det gäller att vara optimistisk om framtiden och våga ta risk när och där ingen annan vill."

Jag vill anmäla mig!

Tack för din anmälan!

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.