Aktie-Ansvar Total

 

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

En total förvaltningslösning

Aktie-Ansvar Total är en aktivt förvaltad global allokeringsfond som företrädelsevis investerar i Aktie-Ansvars övriga fonder. Investeringsstrategin har sin utgångspunkt i förvaltarnas uppfattning av marknadsläget ur ett makroperspektiv. Beroende av den makroekonomiska inramningen fördelas fondens medel över olika tillgångsslag, branscher och regioner. Aktie-Ansvar Total erbjuder en total förvaltningslösning och rekommenderad sparhorisont för fonden är fem år eller längre.

HÅLLBARHETSRELATERADE UPPLYSNINGAR »

  • En aktivt förvaltad global allokeringsfond som anpassar portföljen efter rådande marknadsläge.

  • Urval av innehav med hänsyn till ansvarsfulla investeringar.

  • En förvaltningslösning som ger exponering mot Sverige, Europa och globalt inom såväl aktier, räntor som alternativa tillgångsslag.

  • Andel aktier i portföljen varierar med en ambition om att ha en aktievikt på minst 50%. Fonden passar dig som har en sparhorisont på minst fem års sikt.

Utveckling

CHRISTER TALLBOM

Christer Tallbom har över 30 års branscherfarenhet, har arbetat som chefekonom hos Garantum i över 15 år och har förvaltat Aktie-Ansvar Total sedan 2020. Christer har tidigare erfarenhet från konjunkturinstitutet, finansdepartementet och Erik Penser Bank.

ERIC KARLSSON

Eric Karlsson har 6 års erfarenhet av bolagsvärdering och förvaltar fonderna Aktie-Ansvar Europa och Aktie-Ansvar Total. Eric arbetar som investeringsstrateg och förvaltare på Garantum.

FONDINFORMATION

Namn: Aktie-Ansvar Total
ISIN: SE0003428143
Startdatum: 2020-09-25
Risk: 3
Förvaltningsavgift: 1,4%


KVARTALSRAPPORT KVARTAL 1 2024

Skakigt… men på väg mot en normalisering?

Skiftande förväntningar har kastat finansmarknaden fram och tillbaka efter ett problemtyngt 2022. Optimismen var tillbaka igen mot slutet av 2023 då centralbankernas ökade signaler om att räntorna sannolikt hade toppat startade ett lättnadsrally som snabbt övergick till eufori. En eufori som riskerar att slå tillbaka på en marknad där förväntningarna på räntesänkningar har sprungit iväg och sannolikt alldeles för långt. Förväntningarna på penningmarknaderna när detta skrivs är att såväl Fed som ECB ska sänka sina styrräntor hela sex gånger under 2024 med inledning redan i mars.

 

Läs hela kvartalsrapporten >

"En normaliserad ränteinramning innebär att det nu finns verkliga räntealternativ med vettiga avkastningsmöjligheter."

Jag vill anmäla mig!

Tack för din anmälan!

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.