Styrelse

En kompetent och ansvarsfull styrelse ger trygghet för våra fondandelsägare, medarbetare och aktieägare.

I styrelsens uppdrag ska andelsägarnas gemensamma intresse sättas i förgrunden. Styrelsen för Aktie-Ansvar AB består av fem ledamöter med mångårig erfarenhet och kunskap inom näringsliv, ekonomi och finansiella marknader.

 

 

Fredrik Gottlieb

Styrelseordförande

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Garantum Fondkommission AB och vd för Garantum Invest AB

Tidigare befattningar och uppdrag: Fredrik var vd för Erik Penser Fondkommission AB åren 1994 – 2004. Därefter var Fredrik med och startade Garantum år 2004 och har sedan dess varit styrelseordförande i bolaget. Fredrik är även styrelseordförande i Garantum Fondkommission AB och tillförordnad vd för Garantum Invest sedan 2020.

Utbildning: Civilekonomexamen från Stockholms universitet

Född: 1947

Willy Ljungdell

Ledamot sedan 2003

Andra uppdrag: Willy är engagerad i en församling i Equmeniakyrkan samt inom Blåbandsrörelsen.

Tidigare befattningar och uppdrag: Willy har tidigare arbetat inom Skanskakoncernen mellan 1970 och 2017, i huvudsak med IT-utveckling inom ekonomi.

Utbildning: Civilekonomexamen från Uppsala universitet

Född: 1947

Peo Larsson

Ledamot sedan 2021

Tidigare befattningar och uppdrag: Peo har arbetat professionellt med kapitalförvaltning sedan år 2002 samt har haft ett flertal uppdrag som vd/CEO hos bland andra ECO Tapeter AB, Galon AB, Stora Byggprodukter AB, Tidningen Dagen AB, Pingst Förvaltning AB, Pingst  Pensionsstiftelse samt direktör för Pingst centralt.

Utbildning: Universitetsstudier och diplomerad Marknadsekonom från IHM

Född: 1948

Ulf Houlst

Ledamot sedan 2012

Tidigare befattningar och uppdrag: Ulf har tidigare varit vd på Aktie-Ansvar AB, Erik Penser Fonder AB och Skandia Fonder AB samt vvd på Indecap AB. Utöver det har Ulf haft styrelseuppdrag i Erik Penser Fonder AB, Indecap AB och Fondbolagens Förening.

Utbildning: Civilekonomexamen från Stockholms universitet

Född: 1950

Christer Käck

Ledamot sedan 2015

Andra uppdrag: Christer sitter i styrelsen för Garantum Fondkommission AB samt är medlem i Fonddelegationen för Kammarkollegiet och styrelseledamot i det börsnoterade MTI.

Tidigare befattningar och uppdrag: Christer har tidigare varit Portfolio Manager på DnB NOR Asset Management, DNB Asset Management och Skandia Asset Management.

Utbildning: Civilekonomexamen från Stockholms universitet och diplomerad finansanalytiker från Handelshögskolan i Stockholm

Född: 1955

 

Jämställdhet i Aktie-Ansvar

Ansvarsfullhet och jämställdhet är områden som är viktiga för oss liksom i övriga bolag inom Garantumkoncernen. Vi har inte kommit så lång vi önskar och arbetar aktivt för att öka mångfalden i styrelsen.

Ledning

 

 
Christer Speiner

Vd
E-post: christer.speiner@aktieansvar.se
Telefon: 08-588 811 00

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.