Koldioxidavtryck

Aktie-Ansvar rapporterar på årlig basis koldioxidavtryck för fonderna. Koldioxidavtrycket visar en historisk ögonblicksbild av hur utsläppen från bolagen i fondernas portföljer ser ut. Mätningen av koldioxidavtryck följer den vägledning som ges av Fondbolagens Förening.

Koldioxidavtrycket ger underlag för att bedöma vissa klimatrelaterade finansiella risker och kan vara användbart som verktyg i dialog med bolagen för att påverka i en mer hållbar riktning genom exempel krav på utsläppsminskningsmål och transparens.

Aktie-Ansvar stödjer Parisavtalet och har som ambition att investera i bolag som agerar i linje med Parisavtalet.Läs mer om Parisavtalet »  

Aktie-Ansvar Sverige

                     
            Sverige         Benchmark
Andel bolag som rapporterar CO2 data           72,38%         -
Andel bolag med uppskattad CO2 data           0%         -
Andel bolag med ej rapporterad eller
uppskattad CO2 data
          27,62%         -
TCFD Innehav Koldioxid utsläpp (miljoner ton)           2042,43         -
                       
TCFD CO2 Utsläpp per investerad MSEK (miljoner ton)           1,91         -
TCFD CO2 Intensitet (viktat genomsnitt ton/ MSEK)           4,70         15,16
TCFD CO2 Intensitet (index methodology ton/ MSEK)           4,01         9,59
                       
                       

Aktie-Ansvar Europa

                     
            Europa         Benchmark

Andel bolag som rapporterar CO2 data

          89,93%         -

Andel bolag med uppskattad CO2 data

          0%         -

Andel bolag med ej rapporterad eller
uppskattad CO2 data

          10,07%         -

TCFD Innehav Koldioxid utsläpp (miljoner ton)

          101,93         -
                      -

TCFD CO2 Utsläpp per investerad MSEK (miljoner ton)

          3,52         -

TCFD CO2 Intensitet (viktat genomsnitt ton/ MSEK)

          4,55         18,48

TCFD CO2 Intensitet (index methodology ton/ MSEK)

          5,52         10,62
                       
                       

Aktie-Ansvar Avkastningsfond

                     
            Avkastningsfonden         Benchmark 
Andel bolag som rapporterar CO2 data           72,74%         -
Andel bolag med uppskattad CO2 data           0%         -
Andel bolag med ej rapporterad eller
uppskattad CO2 data
          27,26%         -
TCFD CO2 Intensitet (viktat genomsnitt ton/ MSEK)           6,88         -

 

Information om redovisning av koldioxidavtryck
Information om redovisning av fonders koldioxidavtryck från Fondbolagens Förening

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.