AKTIE-ANSVAR

Aktiv och ansvarsfull förvaltning

Med integritet förvaltar vi våra andelsägares förtroende och kapital och tar ansvar genom utpräglat riskfokus i förvaltningen - alltsedan starten 1965

 

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

ANALYS

Artificiell intelligens – mer än bara tech

Historiskt har mer traditionella bolag varit de som över tid tjänat mest på större teknikgenombrott eftersom de använder tekniken för att öka sin försäljning eller minska sina kostnader genom ökad produktivitet.

STRATEGIRAPPORT

Värdeskapande tillväxt - optimistiska, cyniska och paranoida

Hur kan vi försöka förbättra sannolikheten för överavkastning genom att titta på bolagens tillväxt, förväntningarna på framtida tillväxt och hur skapar vi oss säkerhetsmarginal i vår uppfattning om framtida tillväxt?

STRATEGIRAPPORT

Mjuklandning eller luftgrop

Stämmer vår tes om en inbromsning i USA kommer cykliska aktier att tappa fart och det kan bli ett köptillfälle. Tills dess väljer vi stabilare alternativ. Tillväxten i passiva strategier är oroväckande och kräver aktivitet. Även en mjuklandning behöver en pilot.

STRATEGIRAPPORT

Välkommen till andra halvlek

Förra året blev fantastiskt för ränteplaceringar. Var det ett tillfälligt uppsving eller kan tillgångsslaget ge bra avkastning även 2024? Vi tror på det senare. För ungefär ett år sedan utropade vi 2023 till att bli ett räntefondernas Annus Incredibilis och i efterhand kan vi konstatera att så blev det.

TILLGÅNGSALLOKERING

Fortsatt osäkerhet talar
för Aktie-Ansvar Total

I en omvärld under förändring behöver du som sparare rationellt försöka fördela och styra dit kapital till det som på lång sikt förväntas ge bäst avkastning med en bra riskspridning. Aktie-Ansvar Total har ett tydligt fokus på riskhantering och långsiktigt värdeskapande.


Aktie-Ansvar erbjuder fonder för bassparande inom aktie- och ränteförvaltning samt global tillgångsallokering. Bolaget och förvaltningen präglas av gedigen erfarenhet, engagemang och professionalitet. Kunderna ska känna sig trygga med att deras pengar hanteras på ett ansvarsfullt sätt genom att vi är aktiva, undviker onödiga risker och har fokus på socialt ansvar.

Namn Datum NAV-kurs 1 dag 1 månad I år
Aktie-Ansvar Sverige A Aktiefonder 2024-07-15 922,42 - 0,91% 1,44% 7,32%
Aktie-Ansvar Sverige B Utdelande Aktiefonder 2024-07-15 671,52 - 0,91% 1,44% 7,32%
Aktie-Ansvar Europa Aktiefonder 2024-07-15 176,18 - 0,25% 3,92% 11,32%
Aktie-Ansvar Avkastningsfond Räntefonder 2024-07-15 124,37 0,04% 0,21% 3,29%
Aktie-Ansvar Räntestrategi Räntefonder 2024-07-15 112,30 0,04% 0,38% 4,03%
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv Mix- och allokeringsfonder 2024-07-15 143,35 - 0,17% 1,72% 7,83%
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv B Utdelande Mix- och allokeringsfonder 2024-07-15 125,06 - 0,17% 1,72% 7,83%
Aktie-Ansvar Total Mix- och allokeringsfonder 2024-07-15 128,43 - 0,15% 1,92% 7,41%

Jag vill anmäla mig!

Tack för din anmälan!

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.