Aktie-Ansvar Avkastningsfond

 

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

En försiktig räntefond

Aktie-Ansvar Avkastningsfond är en aktivt förvaltad korträntefond. Genomsnittlig räntedurationen ska inte överstiga ett år och fondens genomsnittliga löptid får vara högst 3 år. Ansvarsfulla investeringar är en central del i investeringsprocessen. Fondens målsättning är att på lång sikt erbjuda en högre avkastning än ett bankkonto till ett begränsat risktagande och söker bästa möjliga avkastning med hänsyn tagen till krav på likviditet. Minst 75 procent av fondens innehav ska vara placerat i kreditkvalitet som motsvarar Investment Grade, vilket innebär låg risk att råka ut för en kredithändelse. Rekommenderad sparhorisont för fonden är ett år eller längre.

HÅLLBARHETSRELATERADE UPPLYSNINGAR »

  • En aktivt förvaltad räntefond med kort ränteduration och genomsnittlig löptid på max 3 år.

  • En väldiversiferad ränteportfölj med fokus på ansvarsfulla investeringar.

  • Fokuserar på att erbjuda en högre avkastning än ett bankkonto till ett begränsat risktagande.

  • För den mer försiktiga delen i ditt sparande med en sparhorisont
    på minst ett års sikt.

Utveckling

MARIA LJUNGQVIST

Maria Ljungqvist har 26 års branscherfarenhet varav drygt 21 år från kapitalförvaltning i olika roller. De senaste nio åren har hon arbetat med inriktning mot räntebärande placeringar. 2016 tog Maria över förvaltningen av Aktie-Ansvar Avkastningsfond och Aktie-Ansvar Räntestrategi. Sedan 2020 är Maria ansvarig för ränteförvaltningen på Garantum.

FONDINFORMATION

Namn: Aktie-Ansvar Avkastningsfond
ISIN: SE0000735771
Startdatum: 1992-01-01
Risk: 2
Förvaltningsavgift: 0,6%


INVESTERINGSSTRATEGI MARS 2024

Välkommen till andra halvlek

Förra året blev fantastiskt för ränteplaceringar. Var det ett tillfälligt uppsving eller kan tillgångsslaget ge bra avkastning även 2024? Vi tror på det senare. För ungefär ett år sedan utropade vi 2023 till att bli ett räntefondernas Annus Incredibilis och i efterhand kan vi konstatera att så blev det. Aktie-Ansvars flexibla räntefond, Aktie-Ansvar Räntestrategi, leverarede en avkastning på drygt 6,6%. Aktie-Ansvar Avkastningsfond slutade året nära 4,7% upp.

 

Läs hela strategirapporten >

"Nu infinner sig naturligtvis frågan om 2024 kan bli ett lika gott år som 2023. Onekligen har året börjat bra."

Jag vill anmäla mig!

Tack för din anmälan!

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.