Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv

 

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

En global allokeringsfond

Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv är en aktivt förvaltad global allokeringsfond. Investeringsuniverset är globalt och består av aktier, räntebärande tillgångar, valutor och råvaror vilket innebär stor bredd på tillgångarna i portföljen. Strategin har värdefokus och anpassas över tid efter rådande marknadsförhållanden och utgår från en fundamental, makrobaserad investeringsanalys. Rekommenderad sparhorisont för fonden är fem år eller längre.

  • En aktivt förvaltad global allokeringsfond som tydligt anpassar allokeringen efter rådande marknadsläge.

  • Samvarierar inte med typiska tillgångsslag såsom svenska aktier och obligationer.

  • Global förvaltning med mycket stor bredd i fondens investeringsuniversum.

  • Ett förmögenhetsbevarande fokus är centralt för fonden och passar dig som har en sparhorisont på minst fem års sikt.

Utveckling

PEDER DU RIETZ

Peder Du Rietz har en bakgrund som handlare i statsobligationer hos Goldenberg, Hehmeyer & CO i London samt som makrostrateg hos Garantum Fondkommission. Sommaren 2015 tog Peder över ansvaret som förvaltare av Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv.

FONDINFORMATION

Namn: Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv
ISIN: SE0005218120
Startdatum: 2013-08-20
Risk: 3
Förvaltningsavgift: 1,4%


MARKORAPPORT JANUARI 2024

Att ligga steget före

Den amerikanska ekonomin är alltjämt den ekonomi som styr utvecklingen på den globala finansmarknaden. Utmaningen är dock att mängden makroekonomisk data som behöver analyseras är stor och statistiken är dessutom ofta spretig. Detta gör att utvecklingen kan vara svår att följa, vilket ökar risken för att bli färgad i sina beslut. För att på ett enkelt sätt bilda sig en uppfattning om både nuläge och framtidsutsikter, samt att fastställa regler för att identifiera såväl trendbrott som falska signaler introduceras i den här rapporten nio indikatorer som sammanfattar läget för tillväxt, inflation och investeringsklimat. Enkelt förklarat kallas det ett kvantitativt ramverk för USA. I den här rapporten förklaras ramverkets styrka i att erbjuda en bättre helhetsbild, bidra till en mer objektiv analys och ta fram relativt enkla regler för att hjälpa till vid investeringsbeslut.

 

Läs hela strategirapporten >

"Det handlar inte om att perfekta pricka toppar och bottnar i cykeln, utan att inte ligga fel för länge."

Jag vill anmäla mig!

Tack för din anmälan!

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.