Aktie-Ansvar Sverige - spara i konsekvent långsiktighet

2023-12-08

Aktiefonder har över lång tid varit den absolut populäraste fondkategorin i Sverige och 2023 är inget undantag. I stort sett hela årets inflöde till aktiefonder fördelas mellan Sverigefonder och globalfonder. Med närmare 90 Sverigefonder på fondutvärderingsplattformen Morningstar är alternativen många och skillnaderna ofta stora.


En Sverigefond investerar främst i svenska aktier och kan ha olika inriktningar och förvaltningsstilar och därmed också olika risknivå. Fonder med en högre andel av sitt kapital i småbolag kommer att ha en högre risk än fonder med innehav i stora bolag eftersom småbolag svänger mer kraftigt än stora. Det finns också Sverigefonder som lägger vikt och fokus mot större värdebolag och de som domineras av tillväxtbolag och även här påverkas risken av inriktningen med högre risk i tillväxtorienterade fonder.

Aktie-Ansvar Sverige placerar främst i likvida aktier i stora, stabila, branschledande och välrenommerade bolag som vi anser har en attraktiv värdering. Lars-Erik Lundgren är ansvarig förvaltare sedan 14 år och karaktäristiskt för investeringsfilosofin stavas konsekvent långsiktighet och riskfokus. Den strategin har gjort att Lars-Erik i sin förvaltning oftast lyckas hålla emot i tider av nedgång. På fondutvärderingsplattformen Morningstar har Aktie-Ansvar Sverige lägst standardavvikelse, det vill säga risk, av samtliga fonder i samma kategori men samtidigt givet en snittavkastning på 8,1% per år de senaste 5 åren.

Att vara konsekvent kan kosta i perioder då bolag som inte matchar våra urvalskriterier är mer populära bland investerare. Lågräntemiljön vi haft under ett antal år är ett tydligt exempel, som har gynnat tillväxtbolag och bolag som inte själva genererar så mycket kassaflöde och som av olika anledningar inte platsat i Aktie-Ansvar Sveriges portfölj. Då gäller det att hålla fokus och inte bli spekulativ och hoppa på trender även om det leder till att fonden under perioder inte levererar avkastning i linje med börsen.

Att vara konsekvent är också en viktig del i kundlöftet och vi måste leverera den förvaltning vi utlovat. Många sparar i flera Sverigefonder och väljer kanske en värdebaserad fond med stora bolag och kombinerar med en småbolagsfond eller annan nischad fond. En fonds investeringsfilosofi blir på det sättet en viktig pusselbit i konstruktionen av en långsiktig sparportfölj. Som bas i en långsiktig sparportfölj tycker vi att en Sverigefond inriktad på stora kvalitetsbolag som förvaltas med riskfokus har en given plats.

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.