Aktie-Ansvar Total
– en total förvaltnings­lösning

 

Start / Nyheter / Aktie-Ansvar Total – en total förvaltnings­lösning

 

Fortsatt osäkerhet talar för Aktie-Ansvar Total

Att det är oroligt och minst sagt lite skakigt i världen skulle nog få argumentera emot. I både Europa och mellanöstern rasar krig. Under året ska nära hälften av världens befolkning gå till vallokalerna för att rösta. Under 2023 såg vi den snabbaste ränteuppgången någonsin och en börs som åkte jojo för att avsluta året med att stiga i den snabbaste takten på 20 år. Mitt i allt det här står du.


Spara i Aktie-Ansvar Total »


I en omvärld under förändring behöver du som sparare rationellt försöka fördela och styra dit kapital till det som på lång sikt förväntas ge bäst avkastning med en bra riskspridning. Är det 100 procent aktier? Vilka bolag, marknader, sektorer, valutor och tillgångsslag ska du äga? När frågorna blir många och vi har orolig inramning, ta hjälp av engagerade experter för att balansera risken i ditt sparande.

 
En global allokeringsfond
Aktie-Ansvar Total är en aktivt förvaltad global allokeringsfond som kan fungera som en total lösning för ditt fondsparande eller som bas i portföljen. Andelen aktieplaceringar gör ändå att rekommenderad placeringshorisont är minst fem år. Fonden förvaltas av chefekonom Christer Tallbom och investeringsstrateg Eric Karlsson.

– Aktie-Ansvar Total erbjuder en total förvaltningslösning för våra kunder oavsett om det är privatpersoner, företag eller institutioner som investerar. I vår förvaltning får du en exponering mot Sverige, Europa och globalt inom såväl aktier, räntor som alternativa tillgångsslag. Beroende på vår övergripande marknadssyn fördelar vi kontinuerligt fondportföljen och vi har ett flexibelt mandat vilket ger oss stora möjligheter att allokera efter rådande marknadsläge med ambitionen att generera god riskjusterad avkastning över tid, säger Christer Tallbom.

Ränteinslag balanserar risken
Aktie-Ansvar Total har ett tydligt fokus på riskhantering, långsiktigt värdeskapande och ansvarsfulla investeringar. Ett tydligt inslag som bidrar till att balansera risken är räntedelen. Den utgörs av aktivt förvaltade räntefonder, något som fick ett rejält uppsving under 2023.

– Många ränteplaceringar gav betydligt högre avkastning 2023 än tidigare. Detta är inget som än så länge förändrats. Den aktuella portföljräntan i våra räntebärande placeringar överstiger i dagsläget 5 procent, vilket ger en attraktiv krockkudde i portföljen. Med fondens ränteplaceringar har vi förutsättningar att skapa god riskjusterad avkastning, säger Eric Karlsson.


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad och informationsbroschyr finns att hämta på www.aktieansvar.se

Vad utmärker fonden?

En aktivt förvaltad global allokeringsfond som anpassar portföljen efter rådande marknadsläge.

Urval av innehav med hänsyn till ansvarsfulla investeringar.

En förvaltningslösning som ger exponering mot Sverige, Europa och globalt inom såväl aktier, räntor som alternativa tillgångsslag.

Andel aktier i portföljen varierar
och fonden passar dig som har en sparhorisont på minst fem års sikt.

KÖP FONDEN HÄR:

                                                

Jag vill anmäla mig!

Tack för din anmälan!

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.