Aktiefonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Sverige A 2020-07-07 607,59 -0,29% 3,29% -4,09%
Aktie-Ansvar Sverige B (Utdelande) 2020-07-07 531,68 -0,29% 3,29% -4,09%
Aktie-Ansvar Europa 2020-07-07 117,62 -1,52% 1,06% -14,30%
Alternativa fonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge 2020-07-06 107,56 0,08% -0,19% -4,88%
Aktie-Ansvar Graal Offensiv 2020-07-06 52,02 0,02% 0,08% -5,71%
Aktie-Ansvar Kvanthedge 2020-07-06 103,32 0,36% -0,82% -22,99%
Aktie-Ansvar Multistrategi 2020-07-06 98,39 0,02% -0,14% -9,60%
Aktie-Ansvar Graal 2020-06-30 136,49 1,14% -4,00%
Räntefonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Avkastningsfond 2020-07-07 114,47 0,01% 0,11% -0,49%
Aktie-Ansvar Räntestrategi 2020-07-06 100,05 0,02% 0,10% 0,05%
Mix- och allokeringsfonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv 2020-07-06 155,54 -0,21% 0,04% 2,30%
Senaste nyheter

Kvanthedge fusioneras med Saxxum Aktiv

2020-06-30
Aktie-Ansvar har tagit beslutet att fokusera vårt utbud och väljer därmed att fusionera Aktie-Ansvar Kvanthedge med den globala mixfonden Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv.

The Last Dance

2020-06-02
Den amerikanska tioåringen handlas nu långt under 1 procent. Är den fyrtioåriga trenden med fallande långräntor på väg att nå sitt slut? Med enorma budgetunderskott vars storlek aldrig tidigare skådats under fredsperioder och centralbanker som åtminstone indirekt står för delar av finansieringen, är det många som tror att så är fallet. I Saxxum Aktiv minskades positionen i långa amerikanska statsobligationer i mars men har sedermera ökats och utgör alltjämt en betydande andel av portföljen. Detta trots att den förväntade avkastningen de kommande tio åren är negativ enligt Research Affiliates. I den här rapporten redogörs tankegångarna kring den framtida utvecklingen för världens viktigaste tillgång.

Between a rock and a hard place

2020-05-18
Covid-19 har lamslagit hela världen på ett sätt få kunde föreställa sig. Historiska dataserier över ekonomisk statistik räcker ofta inte till när vi letar jämförelseperiod. Det närmaste vi kommer är andra världskriget alternativt depressionen. Politiker och centralbanker gör vad de kan och stimulanser och stödpaket lanseras i en takt vi aldrig tidigare skådat. Aktiemarknaden har vänt ner men inte alls i paritet med den svaga statistiken. En snabb återhämtning är en förutsättning för dagens nivåer. Makroekonomerna tror dock inte på något V-liknande konjunkturförlopp utan ett mer utdraget scenario. Sanningen ligger kanske någonstans däremellan vilket medför att en viss försiktighet bör iakttas.

Investeringsstrategi Q2 – Plötsligt händer det

2020-05-04
Det är en märklig period vi lägger bakom oss. Så pass märklig att det är hopplöst svårt att försöka blicka framåt. Om vi inte ens vet och förstår riktigt vad som händer just nu, hur ska vi då kunna tänka ut vad som ska hända framåt? Som förvaltare går det dock inte att ta time out. Beslut och icke-beslut måste tas var dag. Det har varit stora rörelser på räntemarknaderna, framförallt på företagsobligationsmarknaden, och sett i ljuset av en ekonomisk situation som inte liknar något vi sett under efterkrigstiden kommer tolkningar och prognoser att präglas av mycket stor osäkerhet.

Maria Ljungqvist ansvarig för Graalstrategierna

2020-04-08
Maria Ljungqvist, ansvarig för ränteförvaltningen hos Aktie-Ansvar, ensamt ansvarig för Graalstrategierna.

Samtliga fonder öppnar för handel

2020-03-25
Aktie-Ansvar Graal, Aktiehedge, Graal Offensiv och Multistrategi kommer åter att öppnas för handel efter att ha varit tillfälligt stängd sedan 20 mars.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.