Aktiefonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Sverige A 2020-09-23 653,98 1,29% 2,26% 3,23%
Aktie-Ansvar Sverige B (Utdelande) 2020-09-23 572,25 1,29% 2,26% 3,23%
Aktie-Ansvar Europa 2020-09-23 115,76 1,30% 0,30% -15,66%
Alternativa fonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge 2020-09-22 109,77 -0,01% 0,12% -2,93%
Aktie-Ansvar Graal Offensiv 2020-09-22 52,25 0,00% 0,06% -5,29%
Aktie-Ansvar Kvanthedge 2020-09-22 100,76 -0,02% -0,13% -24,90%
Aktie-Ansvar Multistrategi 2020-09-22 98,39 0,15% 0,55% -9,60%
Aktie-Ansvar Graal 2020-08-31 138,70 1,34% -2,45%
Räntefonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Avkastningsfond 2020-09-23 115,69 -0,01% 0,28% 0,57%
Aktie-Ansvar Räntestrategi 2020-09-22 101,45 0,02% 0,33% 1,45%
Mix- och allokeringsfonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv 2020-09-22 150,22 0,60% 1,76% -1,20%
Senaste nyheter

Multistrategi blir Aktie-Ansvar Total

2020-08-25
Aktie-Ansvars fonder utmärker sig genom aktiv förvaltning. Ansvarsfulla och hållbara investeringar genomsyrar hela bolaget. Aktie-Ansvar Total investerar i hela Aktie-Ansvars fondutbud och allokering beslutas av Christer Tallbom, chefsekonom hos Garantum, tillsammans med Garantums förvaltningsråd.

Graal fusioneras in i Räntestrategi

2020-08-04
Aktie-Ansvar har tagit beslutet att fokusera vårt utbud och väljer därmed att fusionera Aktie-Ansvar Graal in i den flexibla räntefonden Aktie-Ansvar Räntestrategi.

Aktiehedge och Graal Offensiv fusioneras in i Räntestrategi

2020-07-30
Aktie-Ansvar har tagit beslutet att fokusera vårt utbud och väljer därmed att fusionera Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge och Graal Offensiv in i den flexibla räntefonden Aktie-Ansvar Räntestrategi.

Kvanthedge fusioneras in i Saxxum Aktiv

2020-06-30
Aktie-Ansvar har tagit beslutet att fokusera vårt utbud och väljer därmed att fusionera Aktie-Ansvar Kvanthedge in i den globala mixfonden Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv.

The Last Dance

2020-06-02
Den amerikanska tioåringen handlas nu långt under 1 procent. Är den fyrtioåriga trenden med fallande långräntor på väg att nå sitt slut? Med enorma budgetunderskott vars storlek aldrig tidigare skådats under fredsperioder och centralbanker som åtminstone indirekt står för delar av finansieringen, är det många som tror att så är fallet. I Saxxum Aktiv minskades positionen i långa amerikanska statsobligationer i mars men har sedermera ökats och utgör alltjämt en betydande andel av portföljen. Detta trots att den förväntade avkastningen de kommande tio åren är negativ enligt Research Affiliates. I den här rapporten redogörs tankegångarna kring den framtida utvecklingen för världens viktigaste tillgång.

Between a rock and a hard place

2020-05-18
Covid-19 har lamslagit hela världen på ett sätt få kunde föreställa sig. Historiska dataserier över ekonomisk statistik räcker ofta inte till när vi letar jämförelseperiod. Det närmaste vi kommer är andra världskriget alternativt depressionen. Politiker och centralbanker gör vad de kan och stimulanser och stödpaket lanseras i en takt vi aldrig tidigare skådat. Aktiemarknaden har vänt ner men inte alls i paritet med den svaga statistiken. En snabb återhämtning är en förutsättning för dagens nivåer. Makroekonomerna tror dock inte på något V-liknande konjunkturförlopp utan ett mer utdraget scenario. Sanningen ligger kanske någonstans däremellan vilket medför att en viss försiktighet bör iakttas.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.