Aktiefonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Sverige A 2020-10-22 670,74 -0,74% 0,52% 5,87%
Aktie-Ansvar Sverige B (Utdelande) 2020-10-22 586,91 -0,74% 0,52% 5,87%
Aktie-Ansvar Europa 2020-10-22 114,34 -0,65% -2,60% -16,69%
Alternativa fonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Graal 2020-09-30 138,78 0,06% -2,39%
Räntefonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Avkastningsfond 2020-10-22 115,69 0,00% 0,03% 0,57%
Aktie-Ansvar Räntestrategi 2020-10-21 101,45 0,01% 0,09% 1,45%
Mix- och allokeringsfonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv 2020-10-21 146,43 0,10% -2,45% -3,69%
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv B (utdelande) 2020-10-21 146,43 0,10% -2,45% -3,69%
Aktie-Ansvar Total 2020-10-21 97,96 -0,62% -0,45% -10,00%
Senaste nyheter

En värdelös klump metall

2020-10-15
Årets tredje strategirapport handlar om guld – den äldsta tillgången av dem alla. Saxxum Aktiv började köpa guld i december 2015 och prickade i princip botten på 1 050 dollar per uns efter en fyraårig nedgång. Därefter ökades allokeringen varje tillfälle guldet genomgick en svag period. Den sista betydande ökningen skedde i augusti 2018 när priset var nere under 1 200 dollar. I månadsskiftet juli/augusti minskades dock positionen från knappt 16 till drygt 8 procent av fondförmögenheten. Varför investerar fonden i guld, och varför minskades positionen då? Det här och mycket mer diskuteras utförligt i den här rapporten.

När riktning betyder mer än nivå

2020-10-01
Efter stängning kommer öppning. Efter fall kommer återhämtning. Länder över hela världen har åter öppnat efter vårens tuffa stängning. Hårda restriktioner har tärt på ekonomin och folket. Det är långt kvar till normalitet men samhället börjar återhämta förlorad mark. Ett cykliskt uppsving från låga nivåer borde hålla i sig den närmaste tiden. Marknadsrörelserna antyder att sektorrotationen vi börjat se kan fortsätta. Det finns fortfarande risker och frågetecken att räta ut men dessa ligger längre fram. Vi är försiktigt positiva till hela börsen och föredrar cykliska aktier där förbättringen i ekonomin betyder mest. Värderingen kan se utmanande ut men vi befinner oss i ett läge där riktning är viktigare än absolut nivå.

Multistrategi blir Aktie-Ansvar Total

2020-08-25
Aktie-Ansvars fonder utmärker sig genom aktiv förvaltning. Ansvarsfulla och hållbara investeringar genomsyrar hela bolaget. Aktie-Ansvar Total investerar i hela Aktie-Ansvars fondutbud och allokering beslutas av Christer Tallbom, chefsekonom hos Garantum, tillsammans med Garantums förvaltningsråd.

Graal fusioneras in i Räntestrategi

2020-08-04
Aktie-Ansvar har tagit beslutet att fokusera vårt utbud och väljer därmed att fusionera Aktie-Ansvar Graal in i den flexibla räntefonden Aktie-Ansvar Räntestrategi.

Aktiehedge och Graal Offensiv fusioneras in i Räntestrategi

2020-07-30
Aktie-Ansvar har tagit beslutet att fokusera vårt utbud och väljer därmed att fusionera Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge och Graal Offensiv in i den flexibla räntefonden Aktie-Ansvar Räntestrategi.

Kvanthedge fusioneras in i Saxxum Aktiv

2020-06-30
Aktie-Ansvar har tagit beslutet att fokusera vårt utbud och väljer därmed att fusionera Aktie-Ansvar Kvanthedge in i den globala mixfonden Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.