Aktiefonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Sverige A 2021-10-22 847,40 0,93% 3,07% 21,80%
Aktie-Ansvar Sverige B Utdelande 2021-10-22 708,24 0,93% 3,07% 21,80%
Aktie-Ansvar Europa 2021-10-22 148,63 1,48% 1,96% 22,73%
Räntefonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Avkastningsfond 2021-10-22 116,82 -0,01% -0,05% 0,74%
Aktie-Ansvar Räntestrategi 2021-10-21 103,83 -0,02% -0,08% 2,19%
Mix- och allokeringsfonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv 2021-10-21 141,26 -0,56% -1,42% -0,18%
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv B Utdelande 2021-10-21 135,02 -0,56% -1,42% -0,18%
Aktie-Ansvar Total 2021-10-21 114,17 0,17% 0,78% 14,46%
Senaste nyheter

Aktie-Ansvar har skrivit under The Investor Agenda 2021

2021-10-11

Aktie-Ansvar Avkastningsfond fem stjärnor hos Morningstar

2021-10-08
Aktie-Ansvar Avkastningsfond har tilldelats fem stjärnor och fem glober hos Morningstar! Fonden förvaltas av vår ränteförvaltare, Maria Ljungqvist, som även förvaltar Aktie-Ansvar Räntestrategi.

Inflationstider

2021-09-30
De senaste 30 åren har vi haft avtagande inflationstakt, vilket har haft stor inverkan på olika tillgångars avkastning. Om vi, som många tror, nu står inför ett paradigmskifte kan konsekvenserna för sparare bli betydande. Till skillnad mot tidigare strategirapporter vilka har fokuserat på en tillgång eller ett tillgångsslag, ägnas den här rapporten helt åt inflationstemat. Anledningen är att frågan har kommit upp gång på gång i diskussioner det senaste året. Syftet är att klargöra vad som är brus och vad som är relevant gällande inflationsutsikterna samt vilka tillgångar som är att föredra i en inflationsmiljö. Förhoppningen är att det som skrivs kommer att vara relevant i många år framöver.

Våra förvaltare i media

2021-09-23
Vår aktieförvaltare Lars-Erik Lundgren och vår ränteförvaltare Maria Ljungqvist har nyligen gästat DI-tv respektive Trading Direkt.

Flera trender talar för Europa

2021-09-08
Det finns flera faktorer som talar för att vi ska tillbaka till en högre tillväxtnivå för europeiska bolag. År 2020 blev ett år som påskyndade flera trender och skapade en katalysator för förändring.

Goda möjligheter trots hög värdering

2021-09-03
Temperaturen på börsen fortsätter stiga. Det varma sommarvädret smittade av sig på börskurserna som steg på bred front. Kvartalsrapporterna avslöjar en kraftig återhämtning men alla aktier hänger inte med. Tidiga coronavinnare har vänt ner och cykliska aktier är tröga. Polariseringen har ökat med stora rörelser. Tillväxttakten i ekonomin kommer förvisso avta men plana ut på en hög nivå. Tillfälliga logistikproblem kommer inte äventyra återhämtningen utan fördröja den. Värderingsgapet mellan cykliska aktier och övriga börsen har vidgats till ohållbara nivåer. Man bör utnyttja svackan till att öka sin cykliska exponering inför hösten.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.