Aktiefonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Sverige A 2018-10-19 549,74 -1,49% -8,11% -0,76%
Aktie-Ansvar Sverige B (Utdelande) 2018-10-19 527,67 -1,49% -8,11% -4,75%
Aktie-Ansvar Europa 2018-10-18 121,56 0,49% -3,29% -1,20%
Alternativa fonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge 2018-10-18 118,87 -0,07% 0,32% -0,87%
Aktie-Ansvar Kvanthedge 2018-10-18 139,25 0,67% 0,31% -2,27%
Aktie-Ansvar Trendhedge 2018-10-18 81,82 0,45% -7,11% -11,60%
Aktie-Ansvar Multistrategi 2018-10-18 109,95 0,34% -0,24% -2,05%
Aktie-Ansvar Multistrategi 2xL 2018-10-18 99,42 0,63% -0,65% -5,58%
Aktie-Ansvar Graal 2018-09-28 148,53 1,54% -0,76%
Aktie-Ansvar Graal Offensiv 2018-09-28 62,59 2,89% -2,89%
Räntefonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Avkastningsfond 2018-10-19 114,39 0,00% -0,05% -0,02%
Mix- och allokeringsfonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv 2018-10-18 135,52 0,52% 2,04% 3,15%
Senaste nyheter

Aktie-Ansvars Graalstrategier upp 2% under tid av turbulens

2018-10-05
Den senaste veckan har det varit turbulent på börserna, världsindex är ned drygt 6% och den svenska börsen (OMXS30) har fallit lika mycket. Blickar vi bakåt så räddades de svenska börserna i september av en rejäl uppgång i H&M och slutade månaden på en i stort sätt oförändrad nivå.

Ny avgift för Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv

2018-09-27
Vi jobbar ständigt för att förbättra och förenkla för våra kunder. Nu sänker vi avgiften för Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv från 2,0% till 1,4%. Avgiftssänkningen sker per 1 oktober 2018.

Aktie-Ansvar Kvanthedge i fokus

2018-09-10
I blickfånget denna månad är vår systematiskt förvaltade makrohedgefond Kvanthedge, som under augusti hade en utmanande månad och sjönk med drygt 3 procent. Vi pratade kort med förvaltaren Björn Löfdahl för att se hur året har sett ut hittills och hur fonden är positionerad för tillfället.

Våra förvaltare i media

2018-09-05
Nyligen har två av Aktie-Ansvars förvaltare, Maria Ljungqvist och Philip Wendt, synts i media för att prata om räntor, specifika bolag samt det aktuella marknadsläget.

Saxxum Aktiv noterar en ny högsta nivå i juni

2018-07-04
I början av året kännetecknades marknadsutvecklingen av en rejält ökad volatilitet. Därefter har utvecklingen framför allt styrts av en ökad handelspolitisk oro. De flesta av världens börser har haft en svag eller till och med negativ utveckling under årets första sex månader. Den globala mixfonden Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv har under det första halvåret stigit med drygt 4 % och nådde med det en ny högsta nivå. Vi satte oss ned med fondens ansvarige förvaltare Peder Du Rietz för att kort ta reda på vad som har bidragit positivt till avkastningen samt hans syn på framtiden.

Update: Aktie-Ansvar Sverige

2018-06-11
Vi har satt oss ner med Lars-Erik Lundgren, ansvarig förvaltare för Aktie-Ansvar Sverige, för att få en bild av hur fonden är positionerad och hur vi ser på resterande del av året.

Uppdatering av kundkännedom

2018-06-05
Som finansiellt institut måste vi på Aktie-Ansvar ha kundkännedom om våra kunder för att kunna bedöma risken att utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

 Historisk avkastning ger ingen garanti för framtiden. Som i allt fondsparande kan du förlora pengar. Spara lång­siktigt och gärna regelbundet.