Aktiefonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Sverige A 2021-03-08 766,76 1,69% 4,67% 10,21%
Aktie-Ansvar Sverige B Utdelande 2021-03-08 670,99 1,69% 4,67% 10,21%
Aktie-Ansvar Europa 2021-03-08 126,50 1,12% 0,97% 4,46%
Räntefonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Avkastningsfond 2021-03-08 116,36 0,01% 0,08% 0,34%
Aktie-Ansvar Räntestrategi 2021-03-05 102,42 0,06% 0,14% 0,81%
Mix- och allokeringsfonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv 2021-03-05 140,95 0,76% 0,74% -0,40%
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv B Utdelande 2021-03-05 140,95 0,76% 0,74% -0,40%
Aktie-Ansvar Total 2021-03-05 103,73 0,05% 1,14% 3,99%
Senaste nyheter

Fortsatt optimism trots bubbelvarning

2021-02-26
Det pågår en pandemi och börsen är glödhet. Inte ens den värsta kris sedan andra världskriget kunde få börsen på fall. Eller…mer korrekt. Tack vare den värsta kris sedan andra världskriget befinner sig börsen på sin högsta nivå någonsin. Men medan delar av aktiemarknaden är i en spekulationsbubbla är andra delar iskalla. Men när pandemin klingar av kommer läget förändras. Panikåtgärder ersätts med infrastrukturpaket. Vi står inför en ny era och vändpunkten är nu. Undvik skenande tillväxtaktier med fantasivärderingar. Välj cykliska bolag som gynnas när finanspolitiken gör comeback.

Från allvädersportföljen till Saxxum Aktiv

2021-02-25
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv är en aktivt förvaltad allokeringsfond som ska kunna utgöra basen i portföljen för nästan alla långsiktiga sparare. Fondens investeringsunivers består av globala aktier, räntebärande tillgångar, valutor och råvaror. Det innebär stor bredd på tillgångarna i portföljen och fonden har över tid ett förmögenhetsbevarande fokus. Men hur kan vi förstå Saxxum Aktivs portföljkonstruktion bättre och få en ökad förståelse för fondens utveckling under det senaste året? Och vad menar vi egentligen när vi säger att Saxxum Aktiv är förmögenhetsbevarande?

Christer Tallbom uppdaterar om
Aktie-Ansvar Total

2021-02-10
Aktie-Ansvar Total är en aktivt förvaltad allokeringsfond som företrädelsevis investerar i Aktie-Ansvars fonder. Investeringsstrategin har sin utgångspunkt i Garantums övergripande makrosyn utifrån vilken aktie- och ränteexponeringen anpassas och förvaltas av chefsekonom Christer Tallbom & Måns Axelsson tillsammans med Garantums förvaltningsråd. Förvaltningen fokuserar på långsiktigt värdeskapande och lämpar sig väl för pensionssparande.

Saxxum Aktiv – en uppdatering

2020-11-05
Världsekonomin har tydligt börjat återhämta sig efter den kraftigaste inbromsningen i mannaminne. Huruvida återhämtningen lever upp till marknadens förväntningar är dock fortfarande omöjligt att sia om. Saxxum Aktiv hade en stark start på året, men har haft det mer utmanande under andra halvan. Vi har tagit en kort uppdatering med Peder Du Rietz, ansvarig förvaltare för Saxxum Aktiv, samt tittat på vad du som sparare kan förvänta dig av fonden.

Det går inte som tåget… eller kanske ändå

2020-10-29
Uttrycket ”det går som tåget” åsyftade förr i världen tillförlitlighet och punktlighet. Det var egenskaper som förknippades med just tåg och deras tidtabeller. Den uppfattningen förefaller dock ha förskjutits på senare år. Numer ligger i förväntansbilden att tågens avgångs- och ankomsttider kan avvika från tidtabellen. Därför kan det kanske passa att istället säga att det går som tåget när man faktiskt räknar med några stopp och förseningar här och var och inte när man tror att det bara ska ånga på. ”Det går som på räls” är däremot ett tåguttryck som kanske stått sig bättre. Det åsyftar mer riktning än fart. Urspårningar hör ju inte till vanligheterna heller tack och lov. I och med Corona fick vi en oväntad urspårning av ekonomin, men sedan har ekonomiskpolitiska stimulanser och sommarens återöppning av nedstängda samhällen satt tåget på rälsen igen och just nu tuffar vi framåt, men med ett stort mått av osäkerhet…dvs. det går kanske som tåget.

En värdelös klump metall

2020-10-15
Årets tredje strategirapport handlar om guld – den äldsta tillgången av dem alla. Saxxum Aktiv började köpa guld i december 2015 och prickade i princip botten på 1 050 dollar per uns efter en fyraårig nedgång. Därefter ökades allokeringen varje tillfälle guldet genomgick en svag period. Den sista betydande ökningen skedde i augusti 2018 när priset var nere under 1 200 dollar. I månadsskiftet juli/augusti minskades dock positionen från knappt 16 till drygt 8 procent av fondförmögenheten. Varför investerar fonden i guld, och varför minskades positionen då? Det här och mycket mer diskuteras utförligt i den här rapporten.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.