Aktiefonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Sverige A 2017-02-22 533,13 -0,42% 2,61% 3,94%
Aktie-Ansvar Sverige B 2017-02-22 533,13 -0,42% 2,61% 3,94%
Aktie-Ansvar Europa 2017-02-22 111,14 -0,05% 3,05% 1,93%
Alternativa fonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge 2017-02-21 117,52 -0,08% 0,06% 0,10%
Aktie-Ansvar Graal Kvanthedge 2017-02-21 129,56 0,23% -1,02% -2,22%
Aktie-Ansvar Graal Trendhedge 2017-02-21 94,67 0,25% 2,27% 0,72%
Aktie-Ansvar Graal Total 2017-02-21 108,40 0,10% 0,15% -0,58%
Aktie-Ansvar Graal Total 2xL 2017-02-21 99,83 0,19% 0,17% -1,42%
Aktie-Ansvar Graal 2017-01-31 146,42 0,06% 0,06%
Aktie-Ansvar Graal Offensiv 2017-01-31 62,76 -0,02% -0,02%
Räntefonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Avkastningsfond 2017-02-22 113,96 0,01% 0,08% 0,11%
Mix- och allokeringsfonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv 2017-02-21 129,93 0,25% 2,44% 1,32%
Aktie-Ansvar FoF Five 2017-02-22 111,08 0,45% 3,52% 2,02%
Aktie-Ansvar FoF Three 2017-02-22 107,29 0,21% 1,86% 0,81%
Senaste nyheter

Årskrönika

2017-01-16
När britterna röstade för att lämna EU kom en smygande känsla av osäkerhet. Det otänkbara hade hänt och nu fanns ingen väg tillbaka. Men då visste man inte att Brexit bara var början. När 2016 var till ända hade världen förändrats på många sätt som ansågs otänkbart för bara ett halvår sedan.

Ny bryttid för Aktie-Ansvar Sverige

2017-01-02
Från 2017-01-02 gäller ny bryttid för Aktie-Ansvar Sverige.

Utdelande andelsklass på Aktie-Ansvar Sverige

2016-12-30
Vi vill tacka för förtroendet. Som andelsägare i Aktie-Ansvar Sverige har ni fått se värdet på fonden stiga med 11,08% under de första elva månaderna 2016. Det är 4,54% bättre än fondens jämförelseindex (SIXPRX) – ett förvaltningsresultat vi är nöjda med.

Sverigefonden visar återigen att aktiv förvaltning lönar sig

2016-11-09
Oktober utvecklades till en svag börsmånad men med betydande avvikelser. Då amerikanska centralbanken i september valde att vänta med nästa räntehöjning är marknaden mer eller mindre klar över att en höjning kommer så fort de amerikanska valet är över. Det skulle förmodligen betyda december.

Saxxum Aktiv – Den globala mixfonden

2016-11-08
Saxxum Aktiv har levererat en bra riskjusterad avkastning sedan start och för den som gick in i fonden vid fondstart, augusti 2013, har avkastningen varit ca 30 %. Fonden bör ses som ett bra komplement till andra investeringsalternativ, så som aktiefonder, räntefonder, hedgefonder och strukturerade produkter.

Månadsrapport: Tolv av våra fonder steg under oktober

2016-11-03

Välkommen att kontakta oss

Aktie-Ansvar AB
Box 55659, 102 15 Stockholm
Besöksadress: Biblioteksgatan 1
Tel: +46 8 588 811 00 
Fax: +46 8 588 811 50
E-post: info@aktieansvar.se

Org. nr 556098-2232
© Aktie-Ansvar AB 

Aktie-Ansvar ingår i sparkoncernen Garantum Invest:

Garantum
Aviatum

         

     

 Historisk avkastning ger ingen garanti för framtiden. Som i allt fondsparande kan du förlora pengar. Spara lång­siktigt och gärna regelbundet.