Aktiefonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Sverige A 2020-01-22 646,57 -0,08% 2,06% 2,06%
Aktie-Ansvar Sverige B (Utdelande) 2020-01-22 592,52 -0,08% 2,06% 2,06%
Aktie-Ansvar Europa 2020-01-22 139,64 -0,25% 1,74% 1,74%
Alternativa fonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge 2020-01-21 112,34 0,00% -0,65% -0,65%
Aktie-Ansvar Graal Offensiv 2020-01-21 54,20 0,00% -1,76% -1,76%
Aktie-Ansvar Kvanthedge 2020-01-21 135,73 0,35% 1,17% 1,17%
Aktie-Ansvar Multistrategi 2020-01-21 109,47 0,11% 0,58% 0,58%
Aktie-Ansvar Graal 2019-12-30 142,18 -0,31% -5,55%
Räntefonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Avkastningsfond 2020-01-22 115,17 0,01% 0,12% 0,12%
Mix- och allokeringsfonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv 2020-01-21 154,55 -0,06% 1,65% 1,65%
Senaste nyheter

Investeringsstrategi Q1 – Mogen frukt hanteras varsamt

2020-01-20
I ett läge där statsobligationsräntorna i det närmaste signalerar lågkonjunktur och där marknadsprissättningen av kreditrisk säger något helt annat blir konjunktursynen avgörande för hur en bred räntefond ska positioneras föratt ge bästa möjliga avkastning de närmsta kvartalen. Denna diskrepans mellan statsobligationsräntorna och kreditspreadarna borde inte bli bestående, men är det statsobligationsräntorna som ska stiga eller är det kreditspreadarna som ska öka? Jag bedömer att det blir långa obligationsräntor som stiger första halvåret, men att andra halvåret kan bli en helt annan historia. Här är skälen.

Decenniet avslutas med flaggan i topp trots orosmoln

2020-01-08
Handelskrig, Brexit och en tvärvändning av den amerikanska centralbanken präglade 2019. Världens börser steg kraftigt men marknaden var nyckfull och svårnavigerad. Därför gläds vi extra mycket när vår mixfond Saxxum fick pris av Morningstar för bästa fond i sin kategori.

Fondpaket – inspiration till ditt sparande

2019-11-29
Vi har tagit fram fyra olika fondpaket i tre olika riskklasser som ska ses som inspiration till ditt sparande. Fondpaketen ger dig exempel på hur du kan kombinera våra olika fonder för att uppnå en viss riskklass och samtidigt få en bredare exponering.

Lars-Erik Lundgrens förväntningar inför 2020

2019-11-28
Under året är börsen upp och bolagsrapporterna har överlag varit bra. Men hur ser det egentligen ut inför 2020? Lyssna när vår förvaltare Lars-Erik Lundgren gästar Placera TV och berättar hur han resonerar inför 2020.

Hur är Saxxum Aktiv positionerad?

2019-10-17
Det senaste året har gått bra för Saxxum Aktiv och fonden har genererat avkastning i alla marknadslägen. Mycket på grund av den unika allokeringen. En så pass bred global allokering mot olika typer av tillgångar som Saxxum Aktiv har är unikt bland fonder med liknande typ av mandat. Peder Du Rietz, ansvarig förvaltare för fonden, kommenterar det rådande marknadsläget;

Ränteläget med Maria Ljungqvist

2019-09-09
Det har talats mycket om den inverterade avkastningskurvan den senaste tiden. Vi passade på att fråga vår egen ränteexpert, Maria Ljungqvist, som förvaltar Aktie-Ansvars Avkastningsfond. Varför är det så många som intresserar sig för den inverterade avkastningskurvan?

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.