Aktiefonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Sverige A 2018-01-19 567,78 0,20% 2,49% 2,49%
Aktie-Ansvar Sverige B 2018-01-19 567,78 0,20% 2,49% 2,49%
Aktie-Ansvar Europa 2018-01-19 128,96 1,05% 4,81% 4,81%
Alternativa fonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge 2018-01-18 120,07 0,15% 0,13% 0,13%
Aktie-Ansvar Kvanthedge 2018-01-18 142,85 0,35% 0,26% 0,26%
Aktie-Ansvar Trendhedge 2018-01-18 97,26 0,61% 5,08% 5,08%
Aktie-Ansvar Multistrategi 2018-01-18 112,97 0,20% 0,64% 0,64%
Aktie-Ansvar Multistrategi 2xL 2018-01-18 106,53 0,39% 1,18% 1,18%
Aktie-Ansvar Graal 2017-12-29 149,66 -0,31% 2,28%
Aktie-Ansvar Graal Offensiv 2017-12-29 64,45 -0,74% 2,68%
Räntefonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Avkastningsfond 2018-01-19 114,45 0,01% 0,03% 0,03%
Mix- och allokeringsfonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv 2018-01-18 129,54 -0,43% -1,40% -1,40%
Senaste nyheter

Årskrönika 2017

2018-01-18
Med såväl Brexit som Trumps intåg i vita huset var många oroliga när 2017 inleddes. Men dysterkvistarnas profetior kom på skam. För första gången sedan finanskrisen har tillväxten i världens olika regioner varit tämligen synkroniserad. Globalt blev 2017 ännu ett bra år för aktieinvesterare. Såväl världsindex som de amerikanska börserna steg runt 20%. I Sverige stannade uppgången vid drygt 9% vilket ändå är godkänt givet ränteläget. Det var för övrigt sjätte året i rad med börsuppgång.

Fusioner genomförda

2018-01-09

Kvanthedge i rampljuset

2018-01-04
Vår systematiska makrohedgefond levererade en avkastning på 7,5% till en standardavvikelse på 6,8% under 2017. Vi intervjuade vår ansvariga förvaltare, Björn Löfdahl, som berättar om det gångna året.

Fusioner: vi renodlar utbudet

2017-11-17
Den 28/12 fusioneras FoF Five och Saxxum Aktiv samt FoF Three och Multistrategi. Med det menas att fonderna slås ihop. FoF Five blir då en del av fonden Saxxum Aktiv och FoF Three blir en del av fonden Multistrategi.

Följ @aktieansvar på Instagram

2017-11-01
Nu finns vi på Instagram!

Uppdatering: Kvanthedge

2017-11-01
I blickfånget denna månad är vår systematiskt förvaltade makrohedgefond Kvanthedge, som under oktober stigit med drygt 3 procent. Vi ställde tre snabba frågor till förvaltaren Björn Löfdahl som berättar om fondens förvaltningsmodell och framtidsutsikter.

Fokus: Saxxum Aktiv

2017-10-05
Vår globala mixfond Saxxum Aktiv har utvecklats negativt sedan sommaren. Då fonden är global finns förklaringen i bland annat en den svenska kronan stärkts mot andra valutor på senare tid. Vi ställde tre snabba frågor till förvaltaren Peder som berättar hur fonden är positionerad, samt vad han tror om framtiden.

 Historisk avkastning ger ingen garanti för framtiden. Som i allt fondsparande kan du förlora pengar. Spara lång­siktigt och gärna regelbundet.