Aktiefonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Sverige A 2019-12-13 629,32 1,04% 1,77% 18,47%
Aktie-Ansvar Sverige B (Utdelande) 2019-12-13 576,72 1,04% 1,77% 18,47%
Aktie-Ansvar Europa 2019-12-13 137,21 0,68% -0,57% 21,08%
Alternativa fonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge 2019-12-12 113,44 0,00% -0,04% -5,59%
Aktie-Ansvar Graal Offensiv 2019-12-12 55,62 -0,02% -0,27% -13,05%
Aktie-Ansvar Kvanthedge 2019-12-12 134,99 -0,92% -1,16% -3,07%
Aktie-Ansvar Multistrategi 2019-12-12 109,27 -0,56% -0,89% -0,87%
Aktie-Ansvar Graal 2019-11-29 142,62 -0,25% -5,25%
Räntefonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Avkastningsfond 2019-12-13 115,01 0,02% 0,03% 0,93%
Mix- och allokeringsfonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv 2019-12-12 152,33 -0,90% -1,78% 11,31%
Senaste nyheter

Fondpaket  – inspiration till ditt sparande

2019-11-29
Vi har tagit fram fyra olika fondpaket i tre olika riskklasser som ska ses som inspiration till ditt sparande. Fondpaketen ger dig exempel på hur du kan kombinera våra olika fonder för att uppnå en viss riskklass och samtidigt få en bredare exponering.

Lars-Erik Lundgrens förväntningar inför 2020

2019-11-28
Under året är börsen upp och bolagsrapporterna har överlag varit bra. Men hur ser det egentligen ut inför 2020? Lyssna när vår förvaltare Lars-Erik Lundgren gästar Placera TV och berättar hur han resonerar inför 2020.

Hur är Saxxum Aktiv positionerad?

2019-10-17
Det senaste året har gått bra för Saxxum Aktiv och fonden har genererat avkastning i alla marknadslägen. Mycket på grund av den unika allokeringen. En så pass bred global allokering mot olika typer av tillgångar som Saxxum Aktiv har är unikt bland fonder med liknande typ av mandat. Peder Du Rietz, ansvarig förvaltare för fonden, kommenterar det rådande marknadsläget;

Ränteläget med Maria Ljungqvist

2019-09-09
Det har talats mycket om den inverterade avkastningskurvan den senaste tiden. Vi passade på att fråga vår egen ränteexpert, Maria Ljungqvist, som förvaltar Aktie-Ansvars Avkastningsfond. Varför är det så många som intresserar sig för den inverterade avkastningskurvan?

Saxxum Aktiv upp trots turbulent marknad

2019-09-05
Nu har Saxxum Aktiv stigit 17,9% sedan årsskiftet (per den sista augusti) och under månaden nådde Saxxum Aktiv all time high totalt tio gånger. Detta trots turbulenta marknader. Fonden har flertalet gånger lyckats skapa positiv avkastning under tuffare perioder, så som hösten 2018 och maj 2019.

Saxxum Aktiv fortsätter visa styrka

2019-08-12
Saxxum Aktiv har under det första halvåret prisats som årets mixfond vid det prestigefyllda Morningstar Fund Awards. Den globala mixfonden fortsätter gå sin egna väg genom att generera avkastning i alla marknadslägen. Per den sista juli nådde fonden nytt all time high och under det senaste året har fonden stigit över 14%.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.