Aktiefonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Sverige A 2018-05-25 559,40 -0,21% 0,96% 0,98%
Aktie-Ansvar Sverige B 2018-05-25 537,04 -0,21% 0,96% -3,05%
Aktie-Ansvar Europa 2018-05-25 125,02 -0,68% -2,22% 1,61%
Alternativa fonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge 2018-05-24 117,61 0,14% -0,22% -1,92%
Aktie-Ansvar Kvanthedge 2018-05-24 143,45 0,30% -1,27% 0,68%
Aktie-Ansvar Trendhedge 2018-05-24 92,81 -0,33% -1,59% 0,27%
Aktie-Ansvar Multistrategi 2018-05-24 112,29 0,18% -0,85% 0,04%
Aktie-Ansvar Multistrategi 2xL 2018-05-24 104,58 0,35% -1,79% -0,67%
Aktie-Ansvar Graal 2018-04-30 147,23 -1,45% -1,62%
Aktie-Ansvar Graal Offensiv 2018-04-30 62,01 -3,17% -3,79%
Räntefonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Avkastningsfond 2018-05-25 114,49 -0,01% 0,00% 0,07%
Mix- och allokeringsfonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv 2018-05-24 135,13 0,44% -0,69% 2,85%
Senaste nyheter

Trygg hantering av personuppgifter

2018-05-18
Viktigt för oss och dig! På Aktie-Ansvar har vi alltid värnat om en hög nivå av skydd för våra kunders personliga integritet. Därför vill vi informera dig om en viktig och positiv förändring kring hur vi framåt får och kommer hantera personuppgifter.

Gröna obligationer - intervju med Maria Ljungqvist

2018-05-07
I utvecklingen mot en mer hållbar finansmarknad har gröna obligationer vuxit enormt senaste åren. Vi satte oss ned med Maria Ljungqvist, som är ansvarig för ränteförvaltningen hos Aktie-Ansvar vilket innebär förvaltning av Avkastningsfonden samt räntebenen i Aktiehedge, Graal och Graal Offensiv, för att ta reda på vad en grön obligation egentligen är, varför denna marknad växer samt hur framtiden för denna typ av investering ser ut.

Bryttider dag innan röd dag

2018-04-27
Dag innan röd dag gäller andra bryttider för våra fonder. I tabellen nedan kan du se hur det påverkar bryttiden för våra olika fonder.

Utdelning Aktie-Ansvar Sverige andelsklass B

2018-04-18
Den 14 mars beslutade styrelsen i Aktie-Ansvar AB att utdelning i Aktie-Ansvar Sverige B kommer att uppgå till 4 %. För andelsägare i fonden så avskildes utdelningen från innehavet den 13 april 2018.

Fokus: Trendhedge

2018-02-06
Aktie-Ansvar Trendhedge har haft en bra start på 2018 med en avkastning på 6,2% under januari månad. Då fonden använder systematiska trendföljande handelsmodeller utnyttjas marknadsrörelser både upp och ner för att skapa avkastning. Vi har ställt fyra frågor till förvaltare Martin Estlander med team på Estlander & Partners AB, för att få veta mer om vad som skett i fonden på sistone.

Årskrönika 2017

2018-01-18
Med såväl Brexit som Trumps intåg i vita huset var många oroliga när 2017 inleddes. Men dysterkvistarnas profetior kom på skam. För första gången sedan finanskrisen har tillväxten i världens olika regioner varit tämligen synkroniserad. Globalt blev 2017 ännu ett bra år för aktieinvesterare. Såväl världsindex som de amerikanska börserna steg runt 20%. I Sverige stannade uppgången vid drygt 9% vilket ändå är godkänt givet ränteläget. Det var för övrigt sjätte året i rad med börsuppgång.

Fusioner genomförda

2018-01-09

 Historisk avkastning ger ingen garanti för framtiden. Som i allt fondsparande kan du förlora pengar. Spara lång­siktigt och gärna regelbundet.