Aktiefonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Sverige A 2017-12-12 569,07 0,02% 0,59% 10,95%
Aktie-Ansvar Sverige B 2017-12-12 569,07 0,02% 0,59% 10,95%
Aktie-Ansvar Europa 2017-12-12 125,37 -0,49% 0,76% 14,98%
Alternativa fonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge 2017-12-11 121,07 0,22% 0,51% 3,13%
Aktie-Ansvar Kvanthedge 2017-12-11 146,44 0,16% 1,32% 10,52%
Aktie-Ansvar Trendhedge 2017-12-11 92,51 0,57% -0,49% -1,57%
Aktie-Ansvar Multistrategi 2017-12-11 114,04 0,25% 0,73% 4,60%
Aktie-Ansvar Multistrategi 2xL 2017-12-11 108,68 0,48% 1,38% 7,32%
Aktie-Ansvar Graal 2017-11-30 150,12 1,22% 2,59%
Aktie-Ansvar Graal Offensiv 2017-11-30 64,93 2,25% 3,44%
Räntefonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Avkastningsfond 2017-12-12 114,44 -0,01% -0,02% 0,53%
Mix- och allokeringsfonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv 2017-12-11 134,02 0,27% 1,08% 4,51%
Aktie-Ansvar FoF Five 2017-12-12 114,74 -0,48% 0,54% 5,38%
Aktie-Ansvar FoF Three 2017-12-12 107,64 -0,22% 0,20% 1,14%
Senaste nyheter

Fusioner: vi renodlar utbudet

2017-11-17
Den 28/12 fusioneras FoF Five och Saxxum Aktiv samt FoF Three och Multistrategi. Med det menas att fonderna slås ihop. FoF Five blir då en del av fonden Saxxum Aktiv och FoF Three blir en del av fonden Multistrategi.

Följ @aktieansvar på Instagram

2017-11-01
Nu finns vi på Instagram!

Uppdatering: Kvanthedge

2017-11-01
I blickfånget denna månad är vår systematiskt förvaltade makrohedgefond Kvanthedge, som under oktober stigit med drygt 3 procent. Vi ställde tre snabba frågor till förvaltaren Björn Löfdahl som berättar om fondens förvaltningsmodell och framtidsutsikter.

Fokus: Saxxum Aktiv

2017-10-05
Vår globala mixfond Saxxum Aktiv har utvecklats negativt sedan sommaren. Då fonden är global finns förklaringen i bland annat en den svenska kronan stärkts mot andra valutor på senare tid. Vi ställde tre snabba frågor till förvaltaren Peder som berättar hur fonden är positionerad, samt vad han tror om framtiden.

Saxxum Aktiv finns nu valbar hos PPM

2017-07-03
Sedan den 20 juni finns vår globala mixfond Saxxum Aktiv valbar i premiepensionens fondutbud. Fonden tillför kategorin blandfonder och har fondnummer 409300.

Namnändring för fyra Graal fonder

2017-07-03
Vi fortsätter att vidareutveckla våra fonder genom att förtydliga och göra det enklare för våra sparare.

Björn Löfdahl ny ansvarig förvaltare av Graal Kvanthedge

2017-05-04
Aktie-Ansvar tar nu nästa steg med utvecklingen av nya och befintliga fonder. För fonden Graal Kvanthedge innebär det att Björn Löfdahl kommer att ta över rollen som ansvarig förvaltare. Björn Löfdahl förstärkte Aktie-Ansvars förvaltningsteam 2016 inom den kvantitativa förvaltningen tillsammans med Tobias Grelsson, som programmerare, och Boualem Djehiche som senior rådgivare.

Välkommen att kontakta oss

Aktie-Ansvar AB
Box 55659, 102 15 Stockholm
Besöksadress: Biblioteksgatan 1
Tel: +46 8 588 811 00 
Fax: +46 8 588 811 50
E-post: info@aktieansvar.se

Org. nr 556098-2232
© Aktie-Ansvar AB 

Aktie-Ansvar ingår i sparkoncernen Garantum Invest:

Garantum
Garantum Partner

              

             

     

 Historisk avkastning ger ingen garanti för framtiden. Som i allt fondsparande kan du förlora pengar. Spara lång­siktigt och gärna regelbundet.