Aktiefonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Sverige A 2021-05-05 816,01 1,54% 1,07% 17,29%
Aktie-Ansvar Sverige B Utdelande 2021-05-05 681,95 1,54% 1,07% 17,29%
Aktie-Ansvar Europa 2021-05-05 137,83 1,96% 0,97% 13,82%
Räntefonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Avkastningsfond 2021-05-05 116,51 0,01% 0,01% 0,47%
Aktie-Ansvar Räntestrategi 2021-05-04 102,90 0,02% 0,06% 1,28%
Mix- och allokeringsfonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv 2021-05-04 141,15 0,84% 0,84% -0,25%
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv B Utdelande 2021-05-04 134,82 0,84% 0,84% -0,25%
Aktie-Ansvar Total 2021-05-04 109,15 -0,78% -0,37% 9,42%
Senaste nyheter

En ny början

2021-03-26
Kryptovalutor, ny het teknik, klimatsmarta idéer, bolag i eller nära konkurs, köpoptioner, ja allting som är spekulativt har egentligen varit på modet den sista tiden. Den gemensamma nämnaren för de investeringar som har gått bäst är att merparten av försäljning, kassaflöde, vinst eller utdelning förväntas komma någon gång långt fram i tiden. Jakten på nästa idé som ska dominera världsmarknaden är i full gång. För Saxxum Aktiv är den här typen av miljö den mest svårnavigerade. Hysterin kommer dock att mattas av även denna gång. Globala aktier kommer troligen att utvecklas på ett liknande sätt som under perioden mellan 1999 och 2003. Det är därmed av yttersta vikt att vara extra selektiv i sitt urval av aktier framöver.

Är marknaden vaccinerad mot kreditrisk?

2021-03-12
Sedan min senaste strategirapport i höstas har förutsättningarna ändrats på en viktig punk. Den stavas vaccin så klart. När jag skrev den förra rapporten fanns bara mer och mindre välgrundade spekulationer om när vaccin kunde finnas tillgängligt, men bara dagarna efter publiceringen började det droppa in rapporter från producenterna som bekräftade att vaccin fanns färdiga. Nu är dessa vaccin godkända och vaccinering är påbörjad. Visst kvarstår frågetecken kring när tillräckligt många kan vara vaccinerade för att det ska påverka smittspridningen positivt på ett påtagligt sätt, och visst kan man fortsätta att undra om vaccinen klarar alla muteringar, men nu har vi ändå fått något att förhålla oss till. Det är positivt för företagen och ger dem möjlighet att planera för en fortsatt återhämtning och att genomföra tänkta investeringar som kanske har legat i vänteläge.

Fortsatt optimism trots bubbelvarning

2021-02-26
Det pågår en pandemi och börsen är glödhet. Inte ens den värsta kris sedan andra världskriget kunde få börsen på fall. Eller…mer korrekt. Tack vare den värsta kris sedan andra världskriget befinner sig börsen på sin högsta nivå någonsin. Men medan delar av aktiemarknaden är i en spekulationsbubbla är andra delar iskalla. Men när pandemin klingar av kommer läget förändras. Panikåtgärder ersätts med infrastrukturpaket. Vi står inför en ny era och vändpunkten är nu. Undvik skenande tillväxtaktier med fantasivärderingar. Välj cykliska bolag som gynnas när finanspolitiken gör comeback.

Från allvädersportföljen till Saxxum Aktiv

2021-02-25
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv är en aktivt förvaltad allokeringsfond som ska kunna utgöra basen i portföljen för nästan alla långsiktiga sparare. Fondens investeringsunivers består av globala aktier, räntebärande tillgångar, valutor och råvaror. Det innebär stor bredd på tillgångarna i portföljen och fonden har över tid ett förmögenhetsbevarande fokus. Men hur kan vi förstå Saxxum Aktivs portföljkonstruktion bättre och få en ökad förståelse för fondens utveckling under det senaste året? Och vad menar vi egentligen när vi säger att Saxxum Aktiv är förmögenhetsbevarande?

Christer Tallbom uppdaterar om
Aktie-Ansvar Total

2021-02-10
Aktie-Ansvar Total är en aktivt förvaltad allokeringsfond som företrädelsevis investerar i Aktie-Ansvars fonder. Investeringsstrategin har sin utgångspunkt i Garantums övergripande makrosyn utifrån vilken aktie- och ränteexponeringen anpassas och förvaltas av chefsekonom Christer Tallbom & Måns Axelsson tillsammans med Garantums förvaltningsråd. Förvaltningen fokuserar på långsiktigt värdeskapande och lämpar sig väl för pensionssparande.

Saxxum Aktiv – en uppdatering

2020-11-05
Världsekonomin har tydligt börjat återhämta sig efter den kraftigaste inbromsningen i mannaminne. Huruvida återhämtningen lever upp till marknadens förväntningar är dock fortfarande omöjligt att sia om. Saxxum Aktiv hade en stark start på året, men har haft det mer utmanande under andra halvan. Vi har tagit en kort uppdatering med Peder Du Rietz, ansvarig förvaltare för Saxxum Aktiv, samt tittat på vad du som sparare kan förvänta dig av fonden.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.