Aktie-Ansvar Räntestrategi

 

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

En dynamisk räntefond

Aktie-Ansvar Räntestrategi är en flexibel och aktivt förvaltad räntefond med brett mandat. Ansvarsfulla investeringar är en central del i investeringsprocessen. Fonden kan anpassa strategin över tid efter rådande marknadsförhållanden och kan investera globalt, med minst 30 procent i Norden. Aktie-Ansvar Räntestrategi följer inte något jämförelseindex och kommer inte alltid att röra sig enligt klassiska mönster för räntebärande tillgångar. Rekommenderad sparhorisont för fonden är tre år eller längre.

HÅLLBARHETSRELATERADE UPPLYSNINGAR »

  • En aktivt förvaltad räntefond med stora möjligheter att anpassa förvaltningen efter det aktuella marknadsläget.

  • En allokeringsfond inom räntor med fokus på ansvarsfulla investeringar.

  • Fondens risk kan tidvis öka vilket också innebär chans till högre avkastning.

  • Passar som bas i räntedelen i ditt sparande med en sparhorisont
    på minst tre års sikt.

Värdeutveckling

MARIA LJUNGQVIST

Maria Ljungqvist har 26 års branscherfarenhet varav drygt 21 år från kapitalförvaltning i olika roller. De senaste nio åren har hon arbetat med inriktning mot räntebärande placeringar. 2016 tog Maria över förvaltningen av Aktie-Ansvar Avkastningsfond och Aktie-Ansvar Räntestrategi. Sedan 2020 är Maria ansvarig för ränteförvaltningen på Garantum.

FONDINFORMATION

Namn: Aktie-Ansvar Räntestrategi
ISIN: SE0014428165
Startdatum: 2020-06-12
Risk: 2
Förvaltningsavgift: 0,8%


INVESTERINGSSTRATEGI AUGUSTI 2023

En frisk katt landar alltid på fötterna

Räntorna är bland de högsta på många år och det är trevligt för alla räntesparare. Vi har däremot inte sett den fulla effekten på ekonomin av de penningpolitiska åtstramningarna det senaste 1,5 året. Oavsett om Riksbanken och Europeiska Centralbanken höjer ytterligare eller inte är det rimligt att se en konjunkturförsvagning i kölvattnet av flertalet snabba styrräntehöjningar som dessutom vidtagits från en mycket låg nivå. Korta räntor torde i det närmaste ha nått en topp eller i alla fall en platå. Kreditspreadarna är alltjämt generösa, men gapet mellan investerarens riskkompensationen (kreditspreadar) och kreditrisken (mätt som andel betalningsinställelser) har minskat. I en svagare konjunktur fortsätter betalningsinställelserna att öka ett tag till. För fastighetssektorn specifikt betyder de högre räntekostnaderna att det skakar i grunden och att det är hög tid för vissa att söka fastare mark. För en del kan det vara för sent, men för andra gäller det att göra som katten och landa på fötterna.

 

Läs hela strategirapporten >

"Vi har tyvärr ännu inte sett den fulla effekten av centralbankernas räntehöjningar och det är fullt normalt att arbetsmarknaderna släpar efter."

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
E-postadress

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.