Aktie-Ansvar Sverige

 

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

En koncentrerad aktivt förvaltad Sverigefond

Aktie-Ansvar Sverige är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i bolag noterade i Sverige. Fonden är koncentrerad med cirka 30 innehav i huvudsakligen stora likvida bolag som vi anser attraktivt värderade. Även mindre bolag med goda tillväxtutsikter kan förekomma. Förvaltningen är långsiktig och riskfokuserad och ansvarsfulla investeringar är en central del av investeringsprocessen. Våra bolagsval baseras på fundamental analys och vi utövar ett aktivt påverkansarbete. Rekommenderad sparhorisont för fonden är fem år eller längre.

HÅLLBARHETSRELATERADE UPPLYSNINGAR »

  • Aktiv, konsekvent och långsiktig förvaltning med investeringar i främst stora bolag.

  • Ansvarsfulla investeringar är en central del av investeringsprocessen.

  • Vi lägger stor vikt vid att undvika värderingsbubblor och eftersträvar en lägre risk än jämförbara fonder på kort sikt.

  • Passar dig som söker ett sparande i svenska bolag på minst fem års sikt.

Värdeutveckling

LARS-ERIK LUNDGREN

Lars-Erik Lundgren har 24 års erfarenhet från aktieförvaltning och förvaltar fonderna Aktie-Ansvar Sverige och Aktie-Ansvar Europa. Sedan 2020 är Lars-Erik ansvarig för aktieförvaltningen på Garantum.

FONDINFORMATION

Namn: Aktie-Ansvar Sverige
ISIN: SE0000735789
Startdatum: 1992-01-01
Risk: 4
Förvaltningsavgift: 1,4%


INVESTERINGSSTRATEGI SEPTEMBER 2023

Bridge over troubled water

Sedan början av året har Stockholmsbörsen rört sig i sidled. Stigande räntor har tyngt både fastigheter och konsumenter. Industrin har tack vare välfyllda orderböcker klarat sig bra. Den lågkonjunktur många förutspått lyser fortfarande med sin frånvaro men vi står inför en normalisering. Det kommer leda till en inbromsning. Låt vara från en hög nivå men ändå en inbromsning. Samtidigt gnager sig räntehöjningarna längre in i ekonomin. En djupare lågkonjunktur förefaller osannolik men när bolagen bekräftar att efterfrågan sjunker finns risken att marknaden övertolkar budskapet. Det vill vi undvika. Vi framhåller två bolag där efterfrågan lyfts av strukturella trender och värderingen förefaller attraktiv.

 

Läs hela strategirapporten >

"Vi vet av erfarenhet att det tar tid innan räntehöjningarna når alla delar av ekonomin. "

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
E-postadress

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.