Vad kan du förvänta dig?

 

Vår aktieförvaltning

Aktieförvaltningen har sedan länge varit en central del av Aktie-Ansvars utbud. Sedan 2010 förvaltar Lars-Erik Lundgren Aktie-Ansvar Sverige och 2015 tog han även över ansvaret för Aktie-Ansvar Europa. Vi är en fokuserad och spetsig organisation där vårt förvaltarteam erbjuder varandra bra utbyte av information och analyser utifrån olika perspektiv beroende på om de placerar i aktier, räntebärande eller i annan exponering.

Lars-Erik har 24 års erfarenhet från aktieförvaltning. Han har tidigare varit anställd i Stenbeckssfären där han arbetade med bl.a. fondförvaltning. Lars-Erik har varit anställd hos Aktie-Ansvar sedan 2007. Aktie-Ansvar Sverige var nominerad till bästa Sverigefond av Morningstar både 2017 och 2019. Sedan hösten 2020 är Lars-Erik även portföljförvaltare och ansvarig för aktieförvaltningen på Garantum.
 
Läs mer i intervjun med Lars-Erik »

FÖRVALTARE

Lars-Erik Lundgren ansvarig aktieförvaltare hos Aktie-Ansvar

Lars-Erik Lundgren

Vad utmärker våra aktiefonder?                                                      

 

 

 

  • En aktivt förvaltad fond med en koncentrerad portfölj baserad på fundamental analys.

  • Tydlig hållbar och etisk profil. Hållbara och ansvarsfulla investeringar är en central del i investeringsprocessen.

  • Fonden investerar i såväl tillväxt- som värdebolag givet att värderingen är rimlig. Rimlig värdering är dock inte att likställa med låg värdering. Fokus är tillväxt till ett rimligt pris.

  • Val av portföljinnehav har sin utgångspunkt i analys av enskilda bolag och aktier.                                                      

 

 

 

  • En aktivt förvaltad fond med en koncentrerad portfölj baserad på fundamental analys av ett mycket stort antal europeiska bolag.

  • Tydlig hållbar och etisk profil. Hållbara och ansvarsfulla investeringar är centralt i investeringsprocessen.

  • Fonden utesluter bolag som inte når uppsatta kriterier för ansvarsfulla investeringar och premierar hållbara bolag.

  • Fondens investeringsunivers är stort och utgörs av alla europeiska aktier oavsett bolagets marknadsvärde.

Intervju med Lars-Erik Lundgren

Vad kan en sparare förvänta sig av aktieförvaltningen hos Aktie-Ansvar?

– Du kan förvänta dig en ansvarfull och hållbar, aktiv förvaltning baserad på fundamental analys. Ett urval av bolag där avkastning och risker vägs samman i en balanserad portfölj. Alla investeringar görs med stor omsorg och oberoende av storlek, bransch eller trender. Till skillnad från passiva indexfonder är vi aktiva investerare där dialog och påverkansarbete tar stor plats. Passivitet kommer i längden inte lösa några problem. Vår övertygelse om att hållbarhet och ansvar är långsiktigt lönsamt medför att bolag kan väljas in eller väljas bort beroende på vår hållbarhetsanalys. Det är vårt ansvar till spararna och kommande generationer.

Båda våra aktiefonder är baserade på fundamental bolagsanalys där framtidsmöjligheter och värdering är avgörande. Fonderna har ett brett mandat utan särskild branschinriktning. Våra innehav utgörs huvudsakligen av stora- och mellanstora bolag men även mindre bolag med goda framtidsutsikter kan förekomma. Fonderna har en koncentrerad portfölj med iakttagande av riskspridning och diversifiering.


”Till skillnad från passiva indexfonder är vi aktiva investerare där dialog och påverkansarbete tar stor plats.”

Vad kännetecknar aktieförvaltningen hos Aktie-Ansvar?

– Vår förvaltning börjar alltid med bolaget. För oss är en aktie inte bara ett värdepapper. Det är en del av ett företag. Ett företag där värdeskapandet sker. Då känns det naturligt att börja där. Våra placeringar är således ett resultat av bolagsanalysen. Här spelar även hållbarhet och ansvar en stor roll. Bolag som inte kan leva upp till våra krav platsar inte i våra fonder. Bolagsanalysen kompletteras sedan med en bred omvärldsanalys där konjunktur, börsklimat och förväntningar tas i beaktande. Alla faktorer vägs sedan ihop till samlad bedömning av bolaget och hur det passar in i våra fonder.


”För oss är en aktie inte bara ett värdepapper.
Det är en del av ett företag.”

 

Berätta kort om din förvaltningsfilosofi?

– Vi lägger stor vikt vid värderingen av bolaget. Den kanske viktigaste parametern för framtida avkastning är vad man betalar idag. Heta trender och sektorer brukar ofta medföra kraftigt övervärderade bolag. Vi investerar gärna i tillväxtbolag men till ett rimligt pris. Inte tillväxt till varje pris utan tillväxt till rätt pris. På så sätt undviker vi värderingsbubblor och orimliga prognoser. Viktigt är att vi kan få en bild av bolagets framtidsplaner och därmed bilda oss en uppfattning om värderingen. Lika viktigt som värdering är människorna bakom bolaget. Vi försöker träffa så många vi kan för att bilda oss en uppfattning. Här ingår också vår egen hållbarhetsanalys som kan vara avgörande. Ett ansvarfullt och hållbart företag är ett framtidssäkrat företag.

Om Aktie-Ansvar

Aktie-Ansvar startades 1965 och är ett av Sveriges äldsta fondbolag. Idag har vi fokuserat förvaltningen inom tre områden, aktieförvaltning, ränteförvaltning och global tillgångsallokering. Fondutbudet består bland annat av två aktiefonder inriktade mot Sverige och Europa, två räntefonder samt en av marknadens bästa globala mixfonder. Aktie-Ansvar är ett traditionsrikt fondbolag som sätter stort värde på aktiv förvaltning och på att efterleva etiska placeringsregler – vi investerar inte i bolag vars verksamhet härrör från vapen, tobak, distribution av pornografi eller alkohol. Förutom att aktivt välja bort denna typ av bolag har vi tillämpat de sex UNPRI-principerna. 2009 förvärvades Aktie-Ansvar av Garantum Invest AB.

Var kan du handla fonderna?

GARANTUM • AKTIE-ANSVAR • SWEDBANK • AVANZA • NORDNET

Se www.aktieansvar.se för fler samarbetspartners.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.