Till startsidan
Meny

Vilken risk har
din Sverigefond?

 

Ta inga onödiga risker

Under inledningen av 2021 har nysparandet i aktiefonder uppgått till drygt 60% av det totala fondsparandet varav en tredjedel har allokerats till Sverigefonder. Att placera sitt sparande i en Sverigefond är idag den mest populära inriktningen bland fonder. Med över 177 Sverigefonder på fondutvärderingsplattformen Morningstar är alternativen många och skillnaderna är ofta stora. Vilken typ av Sverigefond sparar du i?


Stor diskrepans i den historiska avkastningen

Att Sverigefonder är bland den populäraste sparformen är kanske inte så konstigt när vi kikar på hur avkastningen sett ut historiskt. I värsta fall har en sparare fått cirka 11% i avkastning per år senaste 5 åren och i bästa fall hela 21%. En förklaring till den diskrepans som finns i det stora utbudet av Sverigefonder är att bolag med högre risk, exempelvis småbolag, har gått oerhört bra. Carnegies Småbolagsindex har till exempel presterat betydligt bättre än OMX under den här perioden.

– När Sverigefonder jämförs med varandra görs i många fall ingen skillnad på fonder som har en stor vikt mot småbolag. Morningstar annonserade för en tid sedan att fonder som placerar över hälften i små- och medelstora bolag kommer att jämföras med Sverigefonder som nästan enbart placerar i storbolag. Förutom den skillnad som uppstår i avkastningen i jämförelsen av Sverigefonder är det även en distinkt skillnad i risk, säger Lars-Erik Lundgren, ansvarig för aktieförvaltningen på Garantum och förvaltare av Aktie-Ansvar Sverige och Aktie-Ansvar Europa.


Vilken risknivå har din Sverigefond?

Fonder med en högre andel av sitt innehav i småbolag kommer att ha en högre risk än motsvarande fonder med en låg andel. Bland Sverigefonderna som finns hos Morningstar skiljer sig standardavvikelsen (en låg standardavvikelse innebär att avkastningen över tiden ganska jämn och således en lägre risk, en hög standardavvikelse det motsatta) mycket. I många utav fallen har en sparare tagit en betydligt högre risk för att uppnå en högre avkastning.

I tabellen nedan exemplifierar vi hur stor skillnaden kan vara mellan tre fonder som alla ingår i kategorin ”Sverige” hos Morningstar. Som jämförelse har vi även tagit med två fonder inom kategorin ”Sverige små-/medelstora bolag”.

Varför är allt detta relevant? När många Sverigefonder klassas som vanliga Sverigefonder och inte småbolagsfonder, trots en rejäl övervikt i småbolag, finns risken att många sparare köper fonder utan att ha full koll på riskerna. Betyder detta att fonder med en stor vikt mot småbolag och en högre risk kommer att prestera sämre framöver? Det behöver det självfallet inte göra. Däremot finns det ett behov av en ökad transparens i kategorin Sverigefonder så att du som sparare vet vad det är du får. Ta inga onödiga risker. Som bekant är historisk avkastning aldrig en garanti för framtiden.Lars-Erik Lundgren

Förvaltar fonderna Aktie-Ansvar Sverige och Aktie-Ansvar Europa samt ansvarig för aktieförvaltningen hos Garantum.

Lars-Erik Lundgren på Twitter »

Senaste månadsrapporten »

Senaste strategirapporten »

KÖP FONDERNA HÄR:

                                                

Jag vill veta mer!

Premenurera på vårt nyhetsbrev och få tips om fonder och omvärlden.

E-postadress

Om Aktie-Ansvar

Aktie-Ansvar är ett av Sveriges äldsta fondbolag. Fondbolaget grundades 1965 i samband med att Aktie-Ansvar Aktiefond startades som den första uttalat etiska fonden i Sverige. Idag är förvaltningen fokuserad inom tre områden, aktieförvaltning, ränteförvaltning samt tillgångsallokering. Aktie-Ansvar är ett traditionsrikt fondbolag med en värdegrund som utgår från aktiv förvaltning och ansvarsfulla investeringar. Vi investerar inte i bolag verksamma inom branscher som är oförenliga med denna värdegrund och vi investerar heller inte i bolag som bryter mot internationella normer. Med bolagets historiska arv från Frikyrko- och Nykterhetsrörelsen är detta fokus en naturlig del av Aktie-Ansvars verksamhet. Idag är Aktie-Ansvar en del av Garantumkoncernen.

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.