Till startsidan
Meny

”Riksbankens förslag
kan skapa mer problem”

 

Ränteförvaltaren ger sig in i debatten

När Riksbanken släppte sin senaste finansiella stabilitetsrapport berörde en av huvudpunkterna fonder med innehav i bland annat företagsobligationer. Riksbanken ger utryck för åsikten att företagsobligationsfonder inte ska kunna erbjuda daglig handel av fondandelar, en förändring som vore ett drastiskt steg. Även om vi kan känna en viss sympati för Riksbankens utspel så delar vi inte deras åsikt.


En begränsning i handeln löser inga problem

Värdering av fonder underlättas om det finns många affärer och avslut på marknaden i fondens värdepapper och om informationen om dessa avslut finns tillgänglig utan längre fördröjning.

– Jag tror att effekten av att inte ha daglig handel i fondandelar i dessa fonder snarare skulle bli färre affärer på företagsobligationsmarknaden och som följd lägre likviditet och sämre transparens. Min känsla är att Riksbankens presenterar ett förslag som är bakåtsträvande. Jag föredrar åtgärder som faktiskt bidrar till att utveckla marknaden istället, säger Maria Ljungqvist.

Även Bloomberg tar upp det kontroversiella förslaget i en artikel: 

Bloomberg: "Bond Managers Balk at Riksbank Plan to Reform Credit Market" »


En fungerande marknad

Riksbankens utspel riskerar att ge en bild av att den svenska marknaden för företagsobligationer till vardags inte fungerar. Vår åsikt är tvärtom. Denna marknad har fungerat riktigt bra sedan i början på maj förra året delvis tack vare tidigare åtgärder från just Riksbanken efter turbulensen i första kvartalet 2020. 

– Företagsobligationsmarknaden fyller en viktig funktion genom att slussa finansiering mellan långivare och låntagare och det har den klarat bra det senaste året. Långivarna, i många fall fonder och deras kunder, har samtidigt fått en fin avkastning. Riksbankens förslag skulle kunna ge en skev bild och riskera att dämpa intresset. Det skulle på så vis motverka en önskvärd utveckling mot en större marknad med fler aktörer, menar Maria Ljungqvist.

Aktie-Ansvar har en lång historia av ansvarsfulla investeringar. Att bidra till debatten och påverka både på bolagsnivå men även på marknaden är något som vi värderar högt. Vår syn i denna debatt är att istället koncentrera sig på förslag och åtgärder som ytterligare utvecklar företagsobligationsmarknaden och bidrar till fler aktörer och fler affärer, inte färre. Maria Ljungqvist

Förvaltar fonderna Aktie-Ansvar Avkastningsfond och Aktie-Ansvar Räntestrategi samt ansvarig för ränteförvaltningen hos Garantum.

Senaste månadsrapporten »

Senaste strategirapporten »

KÖP FONDERNA HÄR:

                                                

Jag vill veta mer!

Premenurera på vårt nyhetsbrev och få tips om fonder och omvärlden.

E-postadress

Om Aktie-Ansvar

Aktie-Ansvar är ett av Sveriges äldsta fondbolag. Fondbolaget grundades 1965 i samband med att Aktie-Ansvar Aktiefond startades som den första uttalat etiska fonden i Sverige. Idag är förvaltningen fokuserad inom tre områden, aktieförvaltning, ränteförvaltning samt tillgångsallokering. Aktie-Ansvar är ett traditionsrikt fondbolag med en värdegrund som utgår från aktiv förvaltning och ansvarsfulla investeringar. Vi investerar inte i bolag verksamma inom branscher som är oförenliga med denna värdegrund och vi investerar heller inte i bolag som bryter mot internationella normer. Med bolagets historiska arv från Frikyrko- och Nykterhetsrörelsen är detta fokus en naturlig del av Aktie-Ansvars verksamhet. Idag är Aktie-Ansvar en del av Garantumkoncernen.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.