Aktiefonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Sverige A 2017-11-17 557,44 -0,92% -2,86% 8,68%
Aktie-Ansvar Sverige B 2017-11-17 557,44 -0,92% -2,86% 8,68%
Aktie-Ansvar Europa 2017-11-17 123,32 0,11% -0,87% 13,10%
Alternativa fonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge 2017-11-16 118,97 -0,09% -0,03% 1,34%
Aktie-Ansvar Kvanthedge 2017-11-16 143,86 0,21% -0,71% 8,57%
Aktie-Ansvar Trendhedge 2017-11-16 92,27 0,79% -1,65% -1,83%
Aktie-Ansvar Multistrategi 2017-11-16 112,38 0,11% -0,37% 3,07%
Aktie-Ansvar Multistrategi 2xL 2017-11-16 105,74 0,21% -0,81% 4,41%
Aktie-Ansvar Graal 2017-10-31 148,31 -1,09% 1,35%
Aktie-Ansvar Graal Offensiv 2017-10-31 63,50 -2,31% 1,16%
Räntefonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Avkastningsfond 2017-11-17 114,50 -0,02% -0,03% 0,58%
Mix- och allokeringsfonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv 2017-11-16 132,27 -0,35% 0,84% 3,14%
Aktie-Ansvar FoF Five 2017-11-17 114,14 0,29% 0,90% 4,83%
Aktie-Ansvar FoF Three 2017-11-17 107,44 0,11% 0,34% 0,95%

Välkommen att kontakta oss

Aktie-Ansvar AB
Box 55659, 102 15 Stockholm
Besöksadress: Biblioteksgatan 1
Tel: +46 8 588 811 00 
Fax: +46 8 588 811 50
E-post: info@aktieansvar.se

Org. nr 556098-2232
© Aktie-Ansvar AB 

Aktie-Ansvar ingår i sparkoncernen Garantum Invest:

Garantum
Garantum Partner

              

             

     

 Historisk avkastning ger ingen garanti för framtiden. Som i allt fondsparande kan du förlora pengar. Spara lång­siktigt och gärna regelbundet.