Aktiefonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Sverige A 2017-03-24 537,03 0,22% 1,48% 4,70%
Aktie-Ansvar Sverige B 2017-03-24 537,03 0,22% 1,48% 4,70%
Aktie-Ansvar Europa 2017-03-24 113,40 0,44% 1,98% 4,00%
Alternativa fonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge 2017-03-23 117,94 -0,19% 0,18% 0,46%
Aktie-Ansvar Graal Kvanthedge 2017-03-23 137,02 0,93% 5,81% 3,41%
Aktie-Ansvar Graal Trendhedge 2017-03-23 92,07 0,27% -1,38% -2,04%
Aktie-Ansvar Graal Total 2017-03-23 109,96 0,31% 1,70% 0,85%
Aktie-Ansvar Graal Total 2xL 2017-03-23 102,51 0,60% 3,24% 1,22%
Aktie-Ansvar Graal 2017-02-28 146,71 0,20% 0,26%
Aktie-Ansvar Graal Offensiv 2017-02-28 62,92 0,25% 0,24%
Räntefonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Avkastningsfond 2017-03-24 114,05 -0,02% 0,05% 0,18%
Mix- och allokeringsfonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv 2017-03-23 130,15 0,26% -0,68% 1,49%
Aktie-Ansvar FoF Five 2017-03-24 110,53 0,09% -1,00% 1,52%
Aktie-Ansvar FoF Three 2017-03-24 106,72 0,02% -0,90% 0,27%

Välkommen att kontakta oss

Aktie-Ansvar AB
Box 55659, 102 15 Stockholm
Besöksadress: Biblioteksgatan 1
Tel: +46 8 588 811 00 
Fax: +46 8 588 811 50
E-post: info@aktieansvar.se

Org. nr 556098-2232
© Aktie-Ansvar AB 

Aktie-Ansvar ingår i sparkoncernen Garantum Invest:

Garantum
Aviatum

         

     

 Historisk avkastning ger ingen garanti för framtiden. Som i allt fondsparande kan du förlora pengar. Spara lång­siktigt och gärna regelbundet.