Ny kund

Samtliga av Aktie-Ansvars fonder går att investera i som direktkund. För att investera i våra fonder så behöver du fylla i en öppninghandling samt en köpblankett. Dessa finns för nedladning nedan. Blanketterna skickas sedan till Aktie-Ansvar.

pdfbild Öppningshandling privatperson »   pdfbild Köpblankett privatperson »
pdfbild Öppningshandling juridisk person »   pdfbild Köpblankett juridisk person »

 

Ny lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Från den 15 mars 2009 gäller en ny penningtvättslag i Sverige. Lagen innebär att fondbolagen måste göra en bedömning av risken att användas för penningtvätt. Detta medför att vi som fondbolag ska ha god kännedom om alla våra kunder och deras affärer. I praktiken innebär detta att du som är ny kund hos oss måste fylla i vår öppningshandling. 

Samtliga handlingar måste vara korrekt ifyllda. Kundregistrering genomförs innan köpet av fondandelar. Saknas någon handling eller är öppningshandlingen inte komplett ifylld, fördröjs köpet av fondandelar.

 

Tilläggsinvestering

Inbetalning görs på fondens bankkonto eller genom respektive bankgironummer som redovisas nedan. Ange namn och personnummer på din inbetalning.   

Fond Kontonummer Bankgironummer Cut off-tider
Sverige A » 5544-10 010 03 5904-3364 15:30
Sverige B » 5851-11 112 04 5170-1381 15:30
Europa » 5864-10 118 89 5541-2027 16:00
Avkastningsfonden » 5544-10 010 11 5301-1771 16:00
Räntestrategi » 5851-11 026 71 327-3588 15:30
Saxxum Aktiv » 5565-10 576 68 180-5423 12:00
Saxxum Aktiv B » 5851-11 184 46 5543-1373 12:00
Total » 5851-10 726 40 645-1074 12:00

 

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.