Aktivera ditt kapital med räntefonder

Start / Nyheter / Aktivera ditt kapital med räntefonder

 

Räntefonder erbjuder konkurrenskraftig avkastning

I år har våra två räntefonder, Aktie-Ansvar Avkastningsfond och Aktie-Ansvar Räntestrategi, gått väldigt bra, men också ganska lika, med en avkastning runt 5 procent. Fonderna befinner sig i samma riskklass men Räntestrategi har ett bredare mandat och större möjligheter att röra sig längre ut på riskskalan. 

Här kan du köpa fonderna »


Blickar vi tillbaka tolv månader har Aktie-Ansvar Räntestrategi fått utväxling på sitt högre risktagande med en avkastning på nära 7% medan Aktie-Ansvar Avkastningsfond ligger strax under 6%. Portföljräntorna, det vill säga den förväntade avkastning de kommande tolv månaderna utifrån dagens förutsättningar, är i Aktie-Ansvar Avkastningsfond närmare 6% och i Aktie-Ansvar Räntestrategi drygt 7,5% i årstakt.* 

– En portföljränta är inget löfte utan mer en prognos på vad portföljen skulle ge kommande år i avsaknad av ränterörelser. Stiger räntorna kan avkastningen bli lägre och sjunker räntorna kan den bli högre. Nuvarande portföljränta utmanar till och med den förväntade avkastningen på börsen men till en betydligt lägre risk, säger Maria Ljungqvist.


I grafen jämförs portföljräntan för en räntefond innan avdrag för avgifter mot ett bankkonto med fria uttag och ett bankkonto med bindningstid upp till två år. Att ha i åtanke är att på ett bankkonto beskattas hela din intjänade ränta med 30% om avkastningen är mer än 100 kronor.

Risk finns, men till betydligt högre kompensation

En av de stora bidragsgivarna till avkastning i våra räntefonder är kreditpåslagen på de företagsobligationer vi investerar i. Kreditpåslagen visar skillnaden i ränta mellan en statsobligation och en företagsobligation.

– Vi tycker idag att avkastningspotentialen är tillräcklig för att vi ska vilja ta mer risk. Skulle ett bolag i vår portfölj få problem idag skyddas avkastningen delvis av de höga underliggande räntorna, fortsätter Maria Ljungqvist.


Erfarenhet i förvaltningen

Maria Ljungqvist har över 20 års erfarenhet från kapitalförvaltning i olika roller. De senaste tio åren har hon arbetat med inriktning mot räntebärande placeringar och de senaste sju åren som förvaltare hos Aktie-Ansvar. Sedan hösten 2020 är Maria även portföljförvaltare och ansvarig för ränteförvaltningen på Garantum.

Räntefond med högsta betyg

Aktie-Ansvar Avkastningsfond har sedan ett år tillbaka högsta betyg hos Morningstar gällande riskjusterad avkastning på samtliga tidsperioder. Betyget tilldelas de 10 procent bästa fonderna i respektive kategori. Utvärderingen sker av fondens avkastning och risk under den senaste 3-, 5- och 10-årsperioden, varefter fonden erhåller ett totalbetyg.


*Den historiska avakstningen samt portföljräntorna är beräknade per 2023-10-31.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad och informationsbroschyr finns att hämta på www.aktieansvar.se

Maria Ljungqvist

Förvaltar fonderna Aktie-Ansvar Avkastningsfond och Aktie-Ansvar Räntestrategi samt ansvarig för ränteförvaltningen hos Garantum.

Börja månadsspara redan idag

Om du inte redan har ett månadssparande är det dags att komma igång. Det är ett enkelt och smart sätt att få sparandet att bli av.

• Du slipper fundera på rätt tajming.

• Du sprider risken över tid.

• Ditt sparandet blir av.

 VÅRA RÄNTEFONDER

AKTIE-ANSVAR RÄNTESTRATEGI

  • En aktivt förvaltad räntefond med stora möjligheter att anpassa förvaltningen efter det aktuella marknadsläget.

  • En allokeringsfond inom räntor med fokus på ansvarsfulla investeringar.

  • Fondens risk kan tidvis öka vilket också innebär chans till högre avkastning.

  • Passar som bas i räntedelen i ditt sparande med en sparhorisont på minst tre års sikt.

AKTIE-ANSVAR AVKASTNINGSFOND

  • En aktivt förvaltad räntefond med kort ränteduration och genomsnittlig löptid på max 3 år.

  • En väldiversiferad ränteportfölj med fokus på ansvarsfulla investeringar.

  • Fokuserar på att erbjuda en högre avkastning än ett bankkonto till ett begränsat risktagande.

  • För den mer försiktiga delen i ditt sparande med en sparhorisont på minst ett års sikt.

KÖP FONDERNA HÄR:

                                                

Jag vill veta mer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tips om fonder och omvärlden.

E-postadress

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.