Aktie-Ansvar Total
– en total förvaltnings­lösning

 

Start / Nyheter / Aktie-Ansvar Total – en total förvaltnings­lösning

 

En bas i din fondportfölj

Att välja fonder, fördela med rätt inriktning och balansera risken kan vara svårt. Sparare behöver rationellt försöka fördela och styra kapitalet till det som på lång sikt förväntas ge bäst avkastning med en bra riskspridning, det vill säga det som på finansspråk heter ”allokera”. Dessutom är det en fördel att vara aktiv och fördela om sparandet med jämna mellanrum eftersom rätt fördelning idag inte nödvändigtvis är rätt framöver.


Spara i Aktie-Ansvar Total »


Andelen aktier i ditt sparande kommer få stor inverkan på resultatet i slutändan. Aktier har historiskt gett hög avkastning men också till relativt hög risk. Därför är det inte självklart att du enbart ska spara i aktiefonder utan du kan behöva balansera med alternativ i lägre riskklasser. Om du upplever den här typen av beslut som besvärliga kan du överlåta det till engagerade experter med lång erfarenhet och som bevakar marknaden åt dig varje dag.

 
Fonden som ger spararna en totallösning
Med Aktie-Ansvar Total får du en aktivt förvaltad global allokeringsfond som ger dig en total lösning för fondsparandet och som även kan fungera som bas i fondportföljen. Fonden förvaltas av chefekonom Christer Tallbom och investeringsstrateg Eric Karlsson.

– Aktie-Ansvar Total kan fungera som en total förvaltningslösning för våra kunder oavsett om det är privatpersoner, företag eller institutioner som investerar. Beroende på vår övergripande marknadssyn fördelar vi kontinuerligt fondportföljen mellan olika tillgångsslag, branscher och regioner. Fonden har ett flexibelt mandat vilket ger oss stora möjligheter att allokera efter rådande marknadsläge med ambitionen att generera god riskjusterad avkastning över tid, säger Christer Tallbom.

Ränteinslag balanserar risken
Aktie-Ansvar Total ger dig både spets och bredd genom förvaltarnas noga utvalda investeringar i svenska och europeiska bolag samt bred global aktieexponering via utvalda ETF:er. Räntedelen utgörs av aktivt förvaltade räntefonder som fått ett rejält uppsving under 2023.

– Många ränteplaceringar ger betydligt högre avkastning idag. Den aktuella portföljräntan i våra räntebärande placeringar överstiger i dagsläget 5 procent, vilket ger en attraktiv krockkudde i portföljen och visst skydd mot den fortsatt höga inflationen. Med fondens ränteplaceringar har vi förutsättningar att skapa god riskjusterad avkastning, säger Eric Karlsson.


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad och informationsbroschyr finns att hämta på www.aktieansvar.se

Christer Tallbom och Eric Karlsson

Chefekonom och Investeringsstrateg hos Garantum och förvaltare av Aktie-Ansvar Total

Vad utmärker fonden?

En aktivt förvaltad global allokeringsfond som anpassar portföljen efter rådande marknadsläge.

Urval av innehav med hänsyn till ansvarsfulla investeringar.

En förvaltningslösning som ger exponering mot Sverige, Europa och globalt inom såväl aktier, räntor som alternativa tillgångsslag.

Andel aktier i portföljen varierar
och fonden passar dig som har en sparhorisont på minst fem års sikt.

KÖP FONDEN HÄR:

                                                

Jag vill veta mer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tips om fonder och omvärlden.

E-postadress

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.