De här bolagen
tror jag på just nu

 

2022-10-26

Fokus på risk

I sin senaste strategirapport trycker Lars-Erik Lundgren – ansvarig för aktieförvaltningen på Garantum och förvaltare för Aktie-Ansvar Sverige och Aktie-Ansvar Europa – på vikten av att inte ta för mycket risk i nuläget samtidigt som det gäller att ta vara på intressanta investeringstillfällen som uppstår i vissa bolag. Bolag som kvalar in i Lundgrens portföljer nu är de som klarar högre ränta, har förbättringspotential och handlas till attraktiv värdering.

–  Vi såg redan i våras att en normalisering av räntan skulle innebära en korrigering i värderingen. Vi förutspådde redan då en rotation på aktiemarknaden till förmån för lägre värderade storbolag som inte dragits med i värderingshaussen. Utvecklingen sedan dess har överlag varit i linje med den prognosen, säger Lars-Erik Lundgren.

Tillbaka till framtiden

I sin senaste strategirapport tar Lars-Erik upp det nya geopolitiska läget som höjer riskpremien, något som påverkar alla tillgångsslag och höjer bolagens kostnader.

 –  Inköpsbeteenden och investeringsplaner omarbetas. Säkerhetspolitik och leveranssäkerhet kommer att prioriteras och för kritiska komponenter kommer riskerna att spridas över fler leverantörer och länder. Summan blir högre tillverkningskostnader, fortsätter Lars-Erik Lundgren.

Globalt är bilden splittrad. I Kina sänker centralbanken räntan och regeringen har lanserat stödpaket, i Europa brottas hushållen med energipriser 3-10 gånger högre än normalt och i USA är bilden något ljusare med stark arbetsmarknad.

 

Lars-Erik Lundgrens senaste strategirapport >

 

"Det är möjligheten att som aktiv förvaltare kunna vara selektiv och välja rätt bolag givet marknadens förutsättningar som gör att jag vågar påstå att det är ett bra tillfälle att investera nu för den som är långsiktig."

Se upp för småbolag

Lars-Erik undviker allt som anses ha högre risk än marknaden i stort och där återfinns småbolag, olönsamma bolag och bolag vars värdering snarare drivs av sentimentet än vinster. Lars-Erik är noga med att värderingen av bolagen återspeglar den ekonomiska verklighet vi kommer möta framöver.

– Jag letar efter bolag vars verksamheter präglas av stabilitet och förutsägbarhet. Det är viktigt att bolagen kan föra kostnadsökningarna vidare och många bolag är duktiga på att kompensera sig. Fastighetssektorn undviker jag just nu då den är förlorare på stigande räntor. Många fastighetsaktier handlas idag med stor rabatt vilket kan verka attraktivt men jag tycker att det är för tidigt, fortsätter Lars-Erik Lundgren.

– Risken att marknaden blir besviken är helt enkelt lägre då och vi har sett det under den senaste månaden då vissa bolag som vinstvarnat knappt gått ner alls. Ett bra exempel är SKF som redan tappat en hel del och sedan april har kursen inte tappat något. Det är nästan en framgång i denna marknad. Skälet är att aktien redan värderas med stor rabatt. Konjunkturkänsliga bolag som SKF, Sandvik eller kanske Electrolux handlas redan på lågkonjunkturmultiplar, problemet är att man kan få vänta tills det blir en stabil uppgång, säger Lars-Erik Lundgren.

– Å andra sidan har vi bolag vars vinstestimat kommer stiga framöver samtidigt som värderingen sjunkit. Här hittar vi traditionell bank, en av få sektorer som tjänar på stigande ränta. Vi äger flera men i huvudsak Nordea och Handelsbanken. Det är möjligheten att som aktiv förvaltare kunna vara selektiv och välja rätt bolag givet marknadens förutsättningar som gör att jag vågar påstå att det är ett bra tillfälle att investera nu för den som är långsiktig, avslutar Lars-Erik Lundgren.

 

Mer om vår aktieförvaltning >

Läs om Aktie-Ansvar Sverige >

Läs om Aktie-Ansvar Europa >

 

Historisk avkastning ger ingen garanti för framtiden. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Spara långsiktigt och gärna regelbundet. Informationsbroschyr och faktablad hämtas under www.aktieansvar.seLars-Erik Lundgren

Förvaltar fonderna Aktie-Ansvar Sverige och Aktie-Ansvar Europa samt ansvarig för aktieförvaltningen hos Garantum.

Lars-Erik Lundgren på Twitter »

Senaste månadsrapporten »

Senaste strategirapporten »

Jag vill veta mer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tips om fonder och omvärlden.

E-postadress

KÖP FONDERNA HÄR:

                                                

Om Aktie-Ansvar

Aktie-Ansvar är ett av Sveriges äldsta fondbolag. Fondbolaget grundades 1965 i samband med att Aktie-Ansvar Aktiefond startades som den första uttalat etiska fonden i Sverige. Idag är förvaltningen fokuserad inom tre områden, aktieförvaltning, ränteförvaltning samt tillgångsallokering. Aktie-Ansvar är ett traditionsrikt fondbolag med en värdegrund som utgår från aktiv förvaltning och ansvarsfulla investeringar. Vi investerar inte i bolag verksamma inom branscher som är oförenliga med denna värdegrund och vi investerar heller inte i bolag som bryter mot internationella normer. Med bolagets historiska arv från Frikyrko- och Nykterhetsrörelsen är detta fokus en naturlig del av Aktie-Ansvars verksamhet. Idag är Aktie-Ansvar en del av Garantumkoncernen.

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.