"Global tillväxt talar för övervikt mot aktier"

 

 

Aktie-Ansvar Total – fonden för långsiktiga sparare

Aktie-Ansvar Total är en aktivt förvaltad fondportfölj av Aktie-Ansvars fondutbud. Fonden kompletterar även med så kallade börshandlade fonder, ETF:er, för att nå fler marknader, sektorer och exponering. Allokeringen, dvs fondens aktie- och ränteexponeringen, sker  utifrån Garantums marknadsuppfattning. Precis som de ingående fonderna är fokus på aktiv förvaltning och ansvarsfulla investeringar. Aktie-Ansvar Total förvaltas av Garantums chefsekonom Christer Tallbom tillsammans med Måns Axelsson.


Vår syn
– Vi har en inramning där flaskhalsar driver upp inflationen kraftigt. Vår bedömning är att inflationsbrasan till stora delar är övergående, men att den blir en fortsatt utmaning en bit in på året. Det innebär att marknaden kommer att präglas av en större osäkerhet under den närmaste tiden, säger Christer Tallbom.

– –Vi ser dock framför oss en gradvis normalisering av världsekonomin, efter en period som sedan finanskrisen har karaktäriserats av lägre tillväxt, inflation och räntor jämfört med tidigare. En positiv syn på den globala tillväxten talar för en övervikt mot aktier, där främst cykliska bolag som till exempel traditionell verkstadsindustri och banker kommer att gynnas.

 
Aktie-Ansvar Europa är största innehavet
Vid årsskiftet låg andelen aktier på drygt 75% och ränteplaceringarna på cirka 10%. Resterande delen av fonden är investerade i Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv. För tillfället är Aktie-Ansvar Europa det största innehavet, tätt följt av Aktie-Ansvar Sverige.

– Aktie-Ansvar Sverige har en inriktning som vi tycker passar bra in i vår marknadssyn, med en viss övervikt mot just banker och traditionell industri. Två sektorer som väntas gynnas av en breddad konjunkturåterhämtning. Vi bedömer dessutom att många av verkstadsbolagen blir de stora vinnarna i den globala gröna omställningen. Vi tror att även Aktie-Ansvar Europa kommer att kunna kapitalisera på en sådan rotation, menar Måns Axelsson.

För att hitta rätt balans i sin portfölj krävs mycket engagemang och tid. Välj då en placering som Aktie-Ansvar Total, som ska kunna utgöra en del av en långsiktig sparportfölj för dig som inte vill byta fonder själv.

– Det är ett bra alternativ för det långsiktiga sparandet. Fonden erbjuder ett bra förhållande mellan potential och risk som passar placerare med en längre horisont. Den fungerar till exempel utmärkt som en bas i ett långsiktigt pensionssparande, avslutar Christer Tallbom.

Christer Tallbom
Portföljförvaltare och
Garantums chefsekonom
Måns Axelsson, CFA
Portföljförvaltare och ansvarig för diskretionär fondallokering.


Aktie-Ansvar Total månadsrapport »

Aktie-Ansvar Total produktblad »

Vad utmärker fonden?

En aktivt förvaltad fondportfölj utifrån Aktie-Ansvars fonder.
 Investerar i hela Aktie-Ansvars fondsortiment.
 Aktuell exponeringen anpassas efter rådande marknadsuppfattning.
 En bas i ett långsiktigt pensionssparande.

Vad kan du förvänta dig?

 En god riskjusterad avkastning över tid.
 En allokeringsfond som kommer ha som lägst 50% aktier. 
 En konkurrenskraftig fondportfölj där val av fonder görs med hänsyn till marknadens rådande förutsättningar.
 Aktiv förvaltning och ansvarsfulla investeringar.

INTERVJU MED FÖRVALTARE CHRISTER TALLBOM

KÖP FONDEN HÄR:

                                                

Jag vill veta mer!

Premenurera på vårt nyhetsbrev och få tips om fonder och omvärlden.

E-postadress

Om Aktie-Ansvar

Aktie-Ansvar är ett av Sveriges äldsta fondbolag. Fondbolaget grundades 1965 i samband med att Aktie-Ansvar Aktiefond startades som den första uttalat etiska fonden i Sverige. Idag är förvaltningen fokuserad inom tre områden, aktieförvaltning, ränteförvaltning samt tillgångsallokering. Aktie-Ansvar är ett traditionsrikt fondbolag med en värdegrund som utgår från aktiv förvaltning och ansvarsfulla investeringar. Vi investerar inte i bolag verksamma inom branscher som är oförenliga med denna värdegrund och vi investerar heller inte i bolag som bryter mot internationella normer. Med bolagets historiska arv från Frikyrko- och Nykterhetsrörelsen är detta fokus en naturlig del av Aktie-Ansvars verksamhet. Idag är Aktie-Ansvar en del av Garantumkoncernen.

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.