Aktiefonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Sverige A 2023-03-28 765,00 -0,29% -5,45% 2,58%
Aktie-Ansvar Sverige B Utdelande 2023-03-28 610,59 -0,29% -5,45% 2,58%
Aktie-Ansvar Europa 2023-03-28 143,73 -0,95% -2,85% 6,05%
Räntefonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Avkastningsfond 2023-03-28 116,94 -0,01% 0,12% 1,64%
Aktie-Ansvar Räntestrategi 2023-03-27 103,14 -0,10% -0,41% 1,89%
Mix- och allokeringsfonder Datum Kurs 1 dag Månad I år
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv 2023-03-27 140,20 -0,69% 0,35% 0,75%
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv B Utdelande 2023-03-27 127,93 -0,69% 0,35% 0,75%
Aktie-Ansvar Total 2023-03-27 111,57 0,60% -1,76% 3,09%
Senaste nyheter

På okänt vatten

2023-03-03
En serie osannolika händelser har präglat de senaste åren. Sakta återvänder en stillsammare vardag. Samma men ändå annorlunda. Börsåret 2023 har öppnat starkt. Höstens farhågor om en snar lågkonjunktur kom på skam och placerarna återvände. Optimismen dominerar men stigande räntor och en gryende konjunkturoro kan vända humöret. Tills bilden klarnar kommer börsen pendla mellan hopp och förtvivlan. De tvära kasten kommer sannolikt bestå vilket gynnar den aktiva investeraren. Val av bolag kommer betyda mer än vanligt i en tid då branscher och nischer fortfarande är i otakt efter pandemin. Den som letar brett bör bida sin tid och inte förhasta sig. Vi söker bolag som klarar sig bättre oavsett sentiment. Våren kommer föra med sig både sälj- och köplägen.

Förvaltarduon: Bra läge för europeiska kvalitetsbolag

2023-02-03
Ekonomierna i Europa har släpat efter sedan pandemin och Rysslands invasion av Ukraina har försvårat situationen ytterligare. Börsutvecklingen jämfört med USA, och även Sverige, de senaste tre åren skiljer sig markant och många europeiska bolag värderas på historiskt låga nivåer. Allt fler investerare vänder nu intresset mot Europa och trots utmaningar börjar mycket se intressant ut. Lars-Erik Lundgren och Eric Karlsson, förvaltare av Aktie-Ansvar Europa, spetsar in sig på europeiska kvalitetsbolag.

Annus incredibilis

2023-01-31
Förändringarna på räntemarknaden under 2022 var enorma och det har skapat nya möjligheter för räntebärande placeringar 2023. Ekonomin är på väg in i en konjunktursvacka samtidigt som inflationen är på rekordhög nivå i Sverige, men för första gången på närmare ett årtionden erbjuder både underliggande räntor och kreditspreadar en bra riskkompensation. Dessutom ser räntefonder nu ut att stå sig mycket bättre i jämförelse med bankkonton med fria uttag än vad som varit fallet på senare år. Räntefonder har högre risk än bankkonton ocherbjuder möjlighet till betydligt högre räntor numer.

Två sidor av samma mynt

2022-12-16
Inflationens återkomst fortsätter att prägla utvecklingen på finansmarknaderna. För valutamarknaden, vars utveckling i första hand styrs av relativa inflations- och räntedifferenser, innebär den här miljön ökad turbulens. Samtidigt är valutaexponeringar en viktig aspekt att beakta i en global förvaltning. Speciellt i ett läge som nu där värderingen på många tillgångar pressas av både inflations- och konjunkturoro. I den här strategirapporten diskuteras de viktigaste valutaparen för Saxxum Aktiv. Hur motiverade är nuvarande växelkursnivåer och vad krävs för att större trendbrott ska inträffa? Som vanligt är målet att det som skrivs ska vara relevant även på lite längre sikt.

Hållbarhet i ränteförvaltning -NordSIP intervjuar Maria Ljungqvist

2022-12-15
NordSIP, Nordic Sustainable Investment Platform, har publicerat en intervju med Maria Ljungqvist, ansvarig för ränteförvaltningen på Garantum och förvaltare av Aktie-Ansvar Avkastningsfond och Aktie-Ansvar Räntestrategi, som handlar om arbetet med integration av ESG-faktorer i ränteförvaltning. I intervjun förklarar Maria varför hållbarhetsfaktorer är integrerade bland andra viktiga faktorer i investeringsanalysen och om vilka möjligheter och utmaningar som kvarstår.

Allt annat än lika

2022-11-21
Förra året gick det att skjuta från höften på aktiemarknaden utan hänsyn till värdering, men det nya ränteläget har snabbt styrt fokus tillbaka till bolagsvärdering. Ränteläget har fått värderingen av aktier att normaliseras. Det är dock sällan samma aktier som var vinnare i förra cykeln som blir vinnare i nästa och vi har nu en helt annan inramning med högre inflation, högre räntor och betydande förändringar i relativpriser. Vi går nedan igenom de faktorer som avgör vad som är en motiverad värdering av ett bolag och givet den nya inramningen presenterar vi hur vi tänker kring värdering samt vad som bör övervägas i den senare delen av cykeln.

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.