När blev passivitet positivt?

2017-04-07
Från tid till annan dyker debatten om aktiv kontra passiv förvaltning upp. Vanligtvis sker det när vi haft en period som varit gynnsam för endera sidan… oftast den passiva. Argumentet med lägre kostnader är alltid detsamma men ingen verkar bry sig om det mest elementära inom förvaltning, risk vs. avkastning. Till skillnad från aktiva förvaltare med olika investeringsstilar kan du aldrig själv välja vilken risknivå du vill ha vid indexförvaltning. Du får helt enkelt gilla läget. Lite som att sätta på autopilot på bilen. Det ser bra ut på pappret, men hur många törs lita på det med familjen i bilen i motorvägsfart?

Den största nackdelen med att investera i en indexfond är urvalet av aktier. Många tror att en indexfond per definition ger en väldiversifierad exponering mot den svenska börsen men ingenting kan vara mer fel. Några av de populäraste indexfonderna följer ett index som heter OMXS30. Där ingår 30 olika bolag och indexet revideras två gånger per år. Urvalskriteriet är omsättning i aktien. Med andra ord är det de 30 mest omsatta aktierna som ingår i indexet. Sedan viktas bolagens andel i indexet efter hur stort börsvärdet är. Stora bolag kommer således väga tyngst. Inga andra hänsyn tas. Om det finns en bra balans mellan olika bolag och sektorer spelar ingen roll. Det enda som betyder något är omsättningen i aktien och börsvärde, perfekt för dig som har det som urvalskriterier. Om du istället känner att saker som värdering, risk och möjlighet att påverka bolagen borde vägas in ska du inte välja en indexfond då indexfonder tar inte hänsyn till detta. Indexfonder värderar inte bolag och för ingen dialog med ledningen. Indexfonder är det ansiktslösa kapitalet personifierat. Det enda du garanteras är två saker:

 

1. Du kommer aldrig erhålla en avkastning som överstiger index.

2. Du kommer köpa in dig i nästa börsbubbla.

 

Men hur kan jag lova det? Kom ihåg att urvalskriteriet för att ingå i index är omsättning i aktien. Det leder till att bolag, som av en eller annan anledning blivit enormt hypade, förr eller senare kvalificerar sig för indexet. Bra exempel på detta var strax innan IT-kraschen när både Icon Medialab och Framfab inkluderades i index. Bara för att några kvartal senare kollapsa. När dom senare slängdes ut ersattes det ena med ett annat, för tillfället, haussat bolag vid namn Eniro. Trots att både internet och Google fanns var tydligen gula sidorna i katalogform något av det hetaste. Som aktiv förvaltare kunde vi undvika det men indexfonder gör som bekant ingen analys. Det senaste exemplet vi har är när Fingerprint slutligen inkluderas i index vid årsskiftet 2016. Ingen vinstlott än så länge men vad vet man. Nämnde jag att vi undvek även det bolaget?

 

När vi investerar för Aktie-Ansvar Sverige tar vi ingen hänsyn till hur index ser ut. Våra investeringar baseras på en bedömning av risk och avkastning. Det kan låta konstigt för en indexkramare, men vi tycker att värdering spelar en stor roll vid investering. Kanske rent av den absolut viktigaste parametern. Vi kan välja fritt mellan olika branscher och tvingas inte investera i något bolag baserat på dess storlek. På så sätt kan vi själva välja vilken risknivå fonden ska ha istället för att äga något vi själva inte valt. På Aktie-Ansvar tar vi också vårt ESG-arbete på största allvar. Aktie-Ansvar har sedan start tagit etisk hänsyn i vår investeringsprocess. I och med att vi undertecknade FNs direktiv för hållbara investeringar kan vi fördjupa det arbetet. Ett arbete som jag anser bara kan utföras i dialog med bolagen. En dialog vi som aktiva förvaltare för och som indexfonderna struntar i. Vill du vara säker på att dina pengar investeras i linje med dina mål tycker jag att du ska ta dig tid och kontakta din rådgivare. Dem kan hjälpa dig och säkerställa att dina pengar jobbar aktivt för dig.

 

Vi har förvaltat Aktie-Ansvar Sverige aktivt sedan 1992. Vissa år har varit bättre än andra men sammantaget har fonden har gått 590% bättre än index – efter avgifter. Förra året gick fonden 6,4% bättre än index och blev då nominerad till årets Sverigefond av Morningstar.

 

Det kanske inte är så dumt med aktiv förvaltning trots allt?

 

 

 Lars-Erik Lundgren, ansvarig förvaltare Aktie-Ansvar Sverige. 

 

Skriv Ut

 Historisk avkastning ger ingen garanti för framtiden. Som i allt fondsparande kan du förlora pengar. Spara lång­siktigt och gärna regelbundet.