Kvanthedge i rampljuset

2018-01-04
Vår systematiska makrohedgefond levererade en avkastning på 7,5% till en standardavvikelse på 6,8% under 2017. Vi intervjuade vår ansvariga förvaltare, Björn Löfdahl, som berättar om det gångna året.

Summering av det gångna året

Den största framgångsfaktorn för Kvanthedge i år är fondens styrka att kunna vara flexibel och på så sätt ta såväl långa som korta positioner på de globala aktie-, ränte-, valuta- och råvarumarknaderna. Fondens olika strategier kompletterar varandra väl. Under det första halvåret stod valuta- och aktieindex-strategierna för en stor del av avkastningen. Under det andra halvåret har aktieindex-strategierna fortsatt uppåt samtidigt som såväl ränte- som råvarustrategierna har levererat en fin avkastning. Totalt under 2017 har fonden levererat en avkastning på 7.5%, detta till en standardavvikelse på 6.8%.

 

Fonden backade något under december månad. Vad berodde detta på?

Världens börser stod för en blandad utveckling under månaden, där de nordamerikanska och asiatiska börserna steg medan flertalet europeiska börser föll tillbaka. De långa obligationsräntorna gick också åt olika håll. Tyska, kanadensiska och australiensiska 10-årsräntor steg, medan brittiska räntor backade. 

Bland fondens strategier var det framför allt aktieindexportföljen som backade. Den korta positionen i FTSE 100 agerade sänke, medan de långa positionerna i S&P 500 och TOPIX samt de korta positionerna i IBEX 35 och FTSE/MIB bidrog positivt. Såväl valuta- som ränteportföljen gjorde positiva resultat, men tyngdes likväl av förluster genererade av den australiensiska dollarn respektive australiensiska statsobligationer.


 

Hur är fonden positionerad just nu?

Valutaportföljen ligger positionerad för svagare AUD och GBP mot JPY och USD. På räntesidan är fonden lång Tyskland och USA mot Storbritannien och Japan. När det gäller aktieindex är vi korta råvaruländer som Australien och Kanada samt Storbritannien, medan vi är långa Tyskland och USA. På råvarusidan är fonden i huvudsak kort basmetaller och lång boskap.

 

Vad kan vi förvänta oss av 2018?

De flesta bedömare förväntar sig att centralbankerna kommer att föra en mer åtstramande penningpolitik under 2018, främst på grund av den tilltagande optimismen kring den ekonomiska utvecklingen samt ökande inflationsförväntningar. Federal reserve förväntas höja sin styrränta tre gånger, och ECB förväntas dra ner på eller rulla tillbaka sina kvantitativa lättnader. Fondens strategier är konstruerade för att prestera bra i de flesta marknadsklimat. Det är emellertid naturligt att någon strategi ibland kan drabbas av marknadschocker, vilket kan ge en tillfällig svacka i värdeutvecklingen. Det är mycket svårt att förutsäga när dessa inträffar, men fonden har en historik av att snabbt återta förlorad mark. Sedan starten 2010 har fonden uppvisat en fin riskjusterad avkastning, och vi arbetar målmedvetet för att detta skall gälla även framgent.  

Vill du läsa mer om vår systematiska makrohedgefond? Björn Löfdahl blir intervjuad av HedgeNordic, klicka här för att läsa. 

Skriv Ut

 Historisk avkastning ger ingen garanti för framtiden. Som i allt fondsparande kan du förlora pengar. Spara lång­siktigt och gärna regelbundet.