Uppföljning: Fortsatt bra utveckling i Graalstrategierna

2018-11-06
Turbulensen på världens börser höll i sig hela oktober och Stockholmsbörsen (OMXS30) föll med 7,5%. Våra lång/kort-strategier, Graal och Graal Aktiehedge, fortsatte båda sin positiva utveckling och slutade månaden närmare +1%.

Aktie-Ansvar Multistrategi 2xL avvecklas

2018-11-05
Efterfrågan på vår fond Aktie-Ansvar Multistrategi 2xL har inte varit som vi önskat. Vi har av den anledningen tagit beslutet att upphöra med förvaltningen av fonden. Fonden kommer att stängas för köp och inlösen av andelar 2018-11-30 och avvecklingsprocessen kommer att påbörjas strax därefter.

Aktie-Ansvars Graalstrategier upp 2% under tid av turbulens

2018-10-05
Den senaste veckan har det varit turbulent på börserna, världsindex är ned drygt 6% och den svenska börsen (OMXS30) har fallit lika mycket. Blickar vi bakåt så räddades de svenska börserna i september av en rejäl uppgång i H&M och slutade månaden på en i stort sätt oförändrad nivå.

Ny avgift för Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv

2018-09-27
Vi jobbar ständigt för att förbättra och förenkla för våra kunder. Nu sänker vi avgiften för Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv från 2,0% till 1,4%. Avgiftssänkningen sker per 1 oktober 2018.

Kvanthedge i fokus

2018-09-10
I blickfånget denna månad är vår systematiskt förvaltade makrohedgefond Aktie-Ansvar Kvanthedge, som under augusti hade en utmanande månad och sjönk med drygt 3 procent. Vi pratade kort med förvaltaren Björn Löfdahl för att se hur året har sett ut hittills och hur fonden är positionerad för tillfället.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.