Saxxum Aktiv noterar en ny högsta nivå i juni

2018-07-04
I början av året kännetecknades marknadsutvecklingen av en rejält ökad volatilitet. Därefter har utvecklingen framför allt styrts av en ökad handelspolitisk oro. De flesta av världens börser har haft en svag eller till och med negativ utveckling under årets första sex månader. Den globala mixfonden Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv har under det första halvåret stigit med drygt 4 % och nådde med det en ny högsta nivå. Vi satte oss ned med fondens ansvarige förvaltare Peder Du Rietz för att kort ta reda på vad som har bidragit positivt till avkastningen samt hans syn på framtiden.

Update: Aktie-Ansvar Sverige

2018-06-11
Vi har satt oss ner med Lars-Erik Lundgren, ansvarig förvaltare för Aktie-Ansvar Sverige, för att få en bild av hur fonden är positionerad och hur vi ser på resterande del av året.

Uppdatering av kundkännedom

2018-06-05
Som finansiellt institut måste vi på Aktie-Ansvar ha kundkännedom om våra kunder för att kunna bedöma risken att utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Trygg hantering av personuppgifter

2018-05-18
Viktigt för oss och dig! På Aktie-Ansvar har vi alltid värnat om en hög nivå av skydd för våra kunders personliga integritet. Därför vill vi informera dig om en viktig och positiv förändring kring hur vi framåt får och kommer hantera personuppgifter.

Gröna obligationer - intervju med Maria Ljungqvist

2018-05-07
I utvecklingen mot en mer hållbar finansmarknad har gröna obligationer vuxit enormt senaste åren. Vi satte oss ned med Maria Ljungqvist, som är ansvarig för ränteförvaltningen hos Aktie-Ansvar vilket innebär förvaltning av Avkastningsfonden samt räntebenen i Aktiehedge, Graal och Graal Offensiv, för att ta reda på vad en grön obligation egentligen är, varför denna marknad växer samt hur framtiden för denna typ av investering ser ut.

 Historisk avkastning ger ingen garanti för framtiden. Som i allt fondsparande kan du förlora pengar. Spara lång­siktigt och gärna regelbundet.