Ny avgift för Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv

2018-09-27
Vi jobbar ständigt för att förbättra och förenkla för våra kunder. Nu sänker vi avgiften för Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv från 2,0% till 1,4%. Avgiftssänkningen sker per 1 oktober 2018.

Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv startade för 5 år sedan för att kunna erbjuda våra kunder möjligheten att spara i en bred global mixfond. Fonden har varit framgångsrik sedan start och i det ständiga arbetet med att förbättra och förenkla för våra kunder har vi tagit beslutet att sänka förvaltningsavgiften. Från och med den 1 oktober 2018 sänker vi förvaltningsavgiften från tidigare 2,0% till 1,4%.

Fyra snabba frågor till förvaltare, Peder Du Rietz

Vi sänker avgiften på Saxxum Aktiv. Vad betyder det för våra kunder?
Allt annat lika, betyder en lägre förvaltningsavgift att avkastningen blir högre för fondandelsägarna.


September har hittills varit en utmanande månad. Vad har gått emot fonden?
– 
Saxxum Aktiv investerar i olika tillgångsslag globalt och får i och med detta betydande valutaexponeringar. Fonden har i normalläget 60-70 procent i valutaexponering. Under det senaste året har fonden dessutom varit positionerad för en starkare dollar, vilket medfört att total valutaexponering legat på över 80 procent. Detta har varit gynnsamt. I september stärktes dock kronan med 3-4 procentenheter på förhoppningar att Riksbanken ska höja räntan i december. Detta förklarar merparten av nedgången. Dessutom har utvecklingen på framför allt statsobligationer varit negativ, samtidigt som aktieportföljen endast stigit marginellt (i lokal valuta).


Sedan start har fonden avkastat i snitt 5,5% per år. Vad kan man förvänta sig som
sparare i den här fonden?
– På lång sikt är 5-6 procent avkastning i snitt per år rimlig.


Varför är Saxxum Aktiv ett bra investeringsalternativ på lång sikt?
– Saxxum Aktiv är designad för att utgöra basen i portföljen för nästan alla typer av långsiktiga sparare. Saxxum Aktiv ska därmed kunna ersätta merparten av andra fonder i portföljen.

Den typiske spararen vill:

  • ha en lägre risk än aktiemarknaden, där risk inte enbart definieras
    som volatilitet
  • ha en så hög avkastning som möjligt
  • ha en bredare portfölj än bara svenska aktier och obligationer, speciellt när den förväntade avkastningen på dessa är låg
  • inte själv allokera mellan olika tillgångsslag

Om fonden
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv är en dagligt handlad bred global mixfond som investerar i olika tillgångsslag världen över. Fonden har på så sätt en bred exponering och en långsiktig investeringsstrategi. Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv förvaltas aktivt där makroekonomiska trender identifieras och analyseras för att fatta investeringsbeslut. Målet är att ge långsiktigt god riskjusterad avkastning och är därmed en bra bas för många olika typer av fondportföljer.

Skriv Ut

 Historisk avkastning ger ingen garanti för framtiden. Som i allt fondsparande kan du förlora pengar. Spara lång­siktigt och gärna regelbundet.