Hållbarhet i ränteförvaltning -NordSIP intervjuar Maria Ljungqvist

2022-12-15
NordSIP, Nordic Sustainable Investment Platform, har publicerat en intervju med Maria Ljungqvist, ansvarig för ränteförvaltningen på Garantum och förvaltare av Aktie-Ansvar Avkastningsfond och Aktie-Ansvar Räntestrategi, som handlar om arbetet med integration av ESG-faktorer i ränteförvaltning. I intervjun förklarar Maria varför hållbarhetsfaktorer är integrerade bland andra viktiga faktorer i investeringsanalysen och om vilka möjligheter och utmaningar som kvarstår.

Maria Ljungqvist, förvaltare av Aktie-Ansvar Avkastningsfond och Aktie-Ansvar Räntestrategi

Att integrera hållbarhetsrelaterade faktorer är inget nytt för Maria Ljungqvist, ”det är vår övertygelse att investeringar i bolag med hållbara och etiska affärsmodeller och aktivt samhällsengagemang helt enkelt är bättre investeringar”, säger hon i intervjun. 

”Vi tittar på ESG-faktorer tillsammans med andra viktiga faktorer för att analysera kreditvärdigheten hos bolagen. Analysen kan leda till att vi identifierar ESG-risker som vi inte blir kompenserade för i kreditspreaden. Å andra sidan strävar vi efter att hitta bolag som är väl positionerade för att kapitalisera på den hållbara transformationen som sker och sannolikheten är större att vi investerar i den typen av bolag eftersom vi tror att det bidrar positivt till bolagens resultat. Står vi inför valet av två i övrigt likvärdiga investeringsalternativ väljer vi det mest hållbara alternativet”, förklarar Maria.

Ljungqvist förklarar vidare att det är förvaltarna av fonderna på Aktie-Ansvar som ansvarar för hållbarhetsanalysen och inte särskilda hållbarhetsanalytiker. ”För att verkligen integrera ESG-faktorer, behöver vi ta hänsyn till dessa i kontexten av den övergripande analysen och beslutsfattandet. Det betyder att jag, i min roll som fondförvaltare, kontinuerligt måste höja min kunskap inom hållbarhetsområdet”, fortsätter Maria.

Maria Ljungqvist hävdar att G:et är det viktigaste av dom tre i ESG (Environment, Social and Governance). ”Bra bolagsstyrning har alltid varit jätteviktigt för ett bolags kreditkvalitet. Vi anser att god bolagsstyrning är en förutsättning för att kunna leverera ett trovärdigt arbete för miljömässiga och sociala mål. På så vis är det faktiskt den viktigaste delen av ESG och kanske det som mest naturligt integreras i analysarbetet. Bolagsstyrning var en naturlig del av den fundamentala kreditanalysen även innan den etiketterades i ESG”, tillägger Maria.

Ljungqvist berättar också i intervjun att hon är optimistisk inför möjligheterna till förändring med de nya kraven i EU:s regelverk men att utmaningar kvarstår, ”vi är väldigt beroende av vad bolagen väljer att rapportera, eller kan rapportera. Vissa mindre onoterade bolag erbjuder en mindre mängd information och har inte alltid formulerat sitt hållbarhetsarbete i policys och rapporter”, förklarar Maria.
  

I det utmanande marknadsklimat vi ser idag menar Maria att bolagsstyrningsaspekterna hamnar extra mycket i fokus, ”obligationer emitterade av vissa nordiska fastighetsbolag, där korsägarskap rör till bilden och höjer risken för intressekonflikter, har varit bland de sämst presterande i år”, säger Maria i intervjun. Hon uttrycker en förhoppnings om att detta kommer leda till en högre medvetenhet kring betydelsen av dessa frågor i bolagsledningar framöver.

Avslutningsvis förklarar Maria att det rådande marknadsklimatet har lyft betydelsen av vissa ESG-faktorer för bolagens prestationer och att det i vissa fall gjort det uppenbart att det finns behov av förändring.

 

Läs hela intervjun i NordSIP Insights - Sustainable Fixed Income Handbook 2022 här

Skriv Ut

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.