Aktie-Ansvar Multistrategi 2xL avvecklas

2018-11-05
Efterfrågan på vår fond Aktie-Ansvar Multistrategi 2xL har inte varit som vi önskat. Vi har av den anledningen tagit beslutet att upphöra med förvaltningen av fonden. Fonden kommer att stängas för köp och inlösen av andelar 2018-11-30 och avvecklingsprocessen kommer att påbörjas strax därefter.


Om du är andelsägare i Aktie-Ansvar Multistrategi 2xL ska du ha mottagit ett informationsbrev från oss. Vänligen ta del av informationen i det brevet och återkoppla till oss senast 2018-11-28. Är du andelsägare i fonden men har inte mottagit något informationsbrev, vänligen kontakta oss.

Har du frågor är du välkommen att ta kontakt med oss via telefon, 08-588 811 00 eller e-post, info@aktieansvar.se.


Vänliga hälsningar,

Vännerna på Aktie-Ansvar

Skriv Ut

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.