Aktie-Ansvars Graalstrategier upp 2% under tid av turbulens

2018-10-05
Den senaste veckan har det varit turbulent på börserna, världsindex är ned drygt 6% och den svenska börsen (OMXS30) har fallit lika mycket. Blickar vi bakåt så räddades de svenska börserna i september av en rejäl uppgång i H&M och slutade månaden på en i stort sätt oförändrad nivå.


Sedan början av september är vår Graalstrategi +2%. Vi såg positiva bidrag från samtliga strategier, aktier, obligationer och aktiederivat. Att vi presterar så pass bra när börsen har det utmanande är ett tydligt tecken på att vår förvaltningsstrategi lyckas och ett tydligt tecken på vikten av att ha alternativa strategier som en del i sparportföljen.

Efter den senaste veckans turbulens tog vi en kort avstämning med Philip Wendt, förvaltare för Graalstrategin. Här ger han en uppdatering om vad som i vår bedömning ligger bakom turbulensen och varför vi har klarat oss så pass bra.

Börsen är kraftigt ned senaste veckan – vad beror detta på?
–  I den mån att vi skall försöka förklara vad som hände i veckan är det vår bedömning att takten i vilken de amerikanska räntorna steg var den utlösande faktorn. Stor del av börsvärdet har förskjutits mot tillväxt- och momentumaktier. Dessa är särskilt utsatta när långa räntor stiger. Ofta är en korrektion på börsen föranlett av ett skifte i ledarskapet. Denna gång sannolikt, från tillväxt till värdeaktier.

Bakgrunden till stigande räntor i USA är ökat utbud av obligationer för att finansiera den expansiva amerikanska finanspolitiken. Detta sker samtidigt som den amerikanska centralbanken minskar sitt innehav av obligationer. Därtill är det till skillnad från de senaste åren mindre efterfrågan på amerikanska obligationer från Kina, Japan och de oljeproducerande länderna.

Amerikanska hushåll har varit nettosäljare av aktier allt sedan uppgången började 2009. De enda köparna av aktier har varit företagen som nettoköper tillbaka aktier. Inför kvartalsrapporterna är de förhindrade att köpa aktier under den s k tysta perioden. Denna vecka var de sista dagarna innan rapportperioden börjar på nytt, varför det inte funnits tillräckligt med köpare.

Under den turbulenta veckan som har varit så har börsen (OMXS30) fallit 6% och våra Graalstrategier är +0,5% - vad har varit framgången?

–  Vi hanterar nettoexponeringen aktivt och inför den här tysta perioden har vi haft en neutral exponering till aktiemarknaden. Fast det vi egentligen haft högst bidrag från har varit våra korta aktiepositioner. Innehaven är lite mer defensiva och inte lika populära aktier, vilket inneburit att de inte fallit lika mycket som de korta.

Under september steg Graal och Graal Aktiehedge drygt 1,5% samtidigt som börsen stod stilla. Vad bidrog till den positiva avkastningen?
–  Aktier, obligationer och aktiederivatstrategierna gav alla ett positivt bidrag under september. Bland aktieinnehaven bidrog främst SSAB, BilledrudKorsnäs och Academedia. Nolato stod för det största bidraget bland våra korta positioner.

Hur är fonden positionerad nu?
–  Vi har haft en positiv nettoexponering i aktier men har växlat ned. Just för tillfället har fonden en plus minus noll exponering mot aktiemarknaden, dvs. aktieinnehaven skall vara lika stora som de blankade positionerna.

Ni bedömer att trenden på Stockholmsbörsen inte längre är positiv, varför?
–  Till stor del är det på grund av att aktiemarknaden endast marginellt noterat nya högsta kurser sedan våren 2017. Det är en ganska lång tid.

Hur agerar vi nu i fonden?
–  När aktiepositioner når våra riktkurser agerar vi. Antingen att vi då köper aktier vi innehar eller köper tillbaka kortade aktier som fallit till nivåer vi inte längre ser ytterligare nedsida från. Under veckan har vi m a o köpt en hel del aktier. Vi är aktiva med derivatstrategier för att skydda fondens tillgångar. Under veckan har vi realiserat värdeökningen från dessa skydd och i vissa tagit nya om aktiekurserna skulle fortsätta ner.

Skriv Ut

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.