Aktie-Ansvar Sverige fem stjärnor hos Morningstar

2018-12-11
Aktie-Ansvar Sverige har i dagarna belönats med fem stjärnor på 3 års historik av den oberoende fondbedömaren Morningstar. De senaste tre åren har fonden avkastat drygt 6% (efter avgifter) bättre än sitt jämförelseindex, SIXPRX. Sverigefonden har under samma period överavkastat OMXS30 inklusive utdelningar med över 10%.


Att Morningstar belönar en fond med fem stjärnor innebär att fonden är bland de 10% bästa fonderna inom sin kategori under perioden. Vi satte oss ned med Lars-Erik Lundgren, ansvarig förvaltare för Aktie-Ansvar Sverige, för att gå igenom förvaltningen.

– En stor anledning till att vi blivit belönade med fem stjärnor på 3 års historik är att vi i vår aktiva förvaltning har lyckats hitta flera bolag som utvecklats väl givet konjunkturförloppet under perioden. I början var vi överviktade bolag som Sandvik och Stora Enso där vi förutom konjunkturen såg ett bra internt förändringsarbete vilket har utvecklats väl. Under senare delen har vi viktat ner cykliska bolag av värderingskäl vilket just då var ca ett kvartal för tidigt men har under hösten visat sig vara rätt. Dessutom har flera av våra tidigare favoritcase, såsom Coor, Dometic, Capio och MTG materialiserats, vilket lett till att vi sålt hela positionen med god förtjänst, berättar Lars-Erik Lundgren som är ansvarig förvaltare för fonden.

Vad har bidragit positivt respektive negativt för fonden under året?
– Våra största bidragsgivare till fondens avkastning har varit Capio, Stora Enso och Coor. Bolag som bidragit negativt är Nordea, ABB och Volvo. Men kom ihåg att det här bara speglar vad fonden ägt under året. Vårt största positiva bidrag rent generellt är att vi varit underviktade cykliska verkstadsbolag och överviktade bank. 

 

Hur är fonden positionerad just nu?
– Vi har under hösten/vintern ökat inom verkstad och är inte längre underviktad. Många verkstadsbolag har nu fallit nästan 30% i år och börsen har i praktiken diskonterat en betydande vinstnedgång. Vi tror att det i vissa fall är överdrivet och har därför utnyttjat börsfallen till att öka till en neutral vikt. I övrigt har vi ökat vikten av bolag som är mer beroende av konsumentens välmående såsom Electrolux, Essity och Husqvarna. Dessa gynnas av en bra arbetsmarknad samt lägre råvarukostnader.

 

Året är snart slut, hur tror du börsåret 2019 kommer vara?
– Givet att 2018 inte ser ut att bli ett toppenår har 2019 möjligheten att överraska positivt. Men det kommer att bli volatilt. Det finns mycket som kan ställa till det. Vi har i dagsläget Brexit, handelskriget mellan USA och Kina samt budgetproblemen i Italien. Jag tror 2019 blir ett år då du, precis som i år, måste vara både disciplinerad och aktiv i portföljen för att skapa en bra avkastning. 

Skriv Ut

 Historisk avkastning ger ingen garanti för framtiden. Som i allt fondsparande kan du förlora pengar. Spara lång­siktigt och gärna regelbundet.