Aktie-Ansvars Communication of Progress (CoP) publicerad hos FN Global Compact

2021-12-17
Kärnan i ett bolags medlemskap hos FN:s Global Compact är den årliga rapporten Communication of Progress (CoP), en rapport som presenterar värdefull information till våra intressenter. Rapporten omfattar tre steg. Först, en redogörelse från VD, följt av en förklaring av de praktiska åtgärderna som bolaget har genomfört och planerar att genomföra för att implementera De Tio Principerna (som omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption). Slutligen ska rapporten redovisa resultaten av det arbete som genomförts.


Nedan är ett kortare utdrag från den redogörelse vår VD, Martin Abrahamson, lämnat i samband med vår årliga CoP.

"Det gläder mig att kunna fastställa att Aktie-Ansvar bekräftar sitt stöd för de tio principerna i FN:s Global Compact inom områdena mänskliga rättigheter, arbete, miljö och korruptionsbekämpning.


I denna årliga rapport om framsteg beskriver vi våra åtgärder för att kontinuerligt förbättra integrationen av Global Compact och dess principer i vår affärsstrategi, kultur och dagliga verksamhet.


Våra investerare ska känna sig trygga med att deras medel investeras på ett ansvarsfullt sätt, med vederbörlig hänsyn till etik och hållbarhet som är baserat på en gedigen och välgrundad analys.


Aktie-Ansvars investeringsfilosofi hade redan från början ett tydligt etiskt fokus, vilket resulterade i att investeringar i företag som är verksamma inom alkohol-, vapen- och tobaksindustrin uteslöts. Baserat på en stabil värdegrund har företaget kontinuerligt utvecklat sitt arbete med ansvarsfulla investeringar i takt med att världen omkring oss har utvecklats med nya förutsättningar och nya utmaningar."

 

Fullständig redogörelse från VD (PDF) >

Communication of Progress för FN Global Compact >

Skriv Ut

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.