Aktie-Ansvar Sverige fem stjärnor hos Morningstar

2018-12-11
Aktie-Ansvar Sverige har i dagarna belönats med fem stjärnor på 3 års historik av den oberoende fondbedömaren Morningstar. De senaste tre åren har fonden avkastat drygt 6% (efter avgifter) bättre än sitt jämförelseindex, SIXPRX. Sverigefonden har under samma period överavkastat OMXS30 inklusive utdelningar med över 10%.

Marknadskommentar gällande Avkastningsfonden

2018-11-30
När vi summerar november kan vi konstatera att det är den svagaste månaden för fonden sedan oktober 2015. Vi fångade fondens ansvariga förvaltare, Maria Ljungqvist, för att höra vad det är som har påverkat utvecklingen under perioden.

Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv, en mixfond som ingen annan

2018-11-24
Mixfonder har snabbt växt fram som en av de populäraste fondkategorierna på den svenska marknaden där endast den mest traditionella, aktiefonder, är större. Hela ¼ av våra fondbesparingar ligger placerade i mixfonder och hittills i år har närmare hälften av det totala inflödet gått dit. Trots att det finns många fonder samlade i kategorin så kan de skilja sig åt rejält.

Uppföljning: Fortsatt bra utveckling i Graalstrategierna

2018-11-06
Turbulensen på världens börser höll i sig hela oktober och Stockholmsbörsen (OMXS30) föll med 7,5%. Våra lång/kort-strategier, Graal och Graal Aktiehedge, fortsatte båda sin positiva utveckling och slutade månaden närmare +1%.

Aktie-Ansvar Multistrategi 2xL avvecklas

2018-11-05
Efterfrågan på vår fond Aktie-Ansvar Multistrategi 2xL har inte varit som vi önskat. Vi har av den anledningen tagit beslutet att upphöra med förvaltningen av fonden. Fonden kommer att stängas för köp och inlösen av andelar 2018-11-30 och avvecklingsprocessen kommer att påbörjas strax därefter.

 Historisk avkastning ger ingen garanti för framtiden. Som i allt fondsparande kan du förlora pengar. Spara lång­siktigt och gärna regelbundet.