Fonddokument

Sverigefonden A

Sverigefonden B

Europafonden

 Produktblad »

 Produktblad »

 Produktblad »

 Månadsrapport »

 Månadsrapport »

 Månadsrapport »

 Informationsbroschyr »

 Informationsbroschyr »

 Informationsbroschyr »

 Faktablad »

 Faktablad »

 Faktablad »

 Hållbarhetsinformation »

 Hållbarhetsinformation »

 Hållbarhetsinformation »

 Halvårsredogörelse 2018 » 

 Halvårsredogörelse 2018 »

 Halvårsredogörelse 2018 »

 Årsberättelse 2017 »

 Årsberättelse 2017 »

 Årsberättelse 2017 »

 

Graal Aktiehedge

Kvanthedge

Trendhedge

 Produktblad »

 Produktblad »

 Produktblad »

 Månadsrapport »

 Månadsrapport »

 Månadsrapport »

 Informationsbroschyr »

 Informationsbroschyr »

 Informationsbroschyr »

 Faktablad »

 Faktablad »

 Faktablad »

 Hållbarhetsinformation »

 Hållbarhetsinformation »

 Hållbarhetsinformation »

 Halvårsredogörelse 2018 »

 Halvårsredogörelse 2018 »

 Halvårsredogörelse 2018 »

 Årsberättelse 2017 »

 Årsberättelse 2017 »

 Årsberättelse 2017 »

 

Multistrategi

Multistrategi 2xL

Graal

 Produktblad »

 Produktblad »

 Produktblad »

 Månadsrapport »

 Månadsrapport »

 Månadsrapport »

 Informationsbroschyr »

 Informationsbroschyr »

 Informationsbroschyr »

 Faktablad »

 Faktablad »

 Faktablad »

 Hållbarhetsinformation »

 Hållbarhetsinformation »

 Hållbarhetsinformation »

 Halvårsredogörelse 2018 »

 Halvårsredogörelse 2018 »

 Halvårsredogörelse 2018 »

 Årsberättelse 2017 »

 Årsberättelse 2017 »

 Årsberättelse 2017 »

 

Graal Offensiv

Saxxum Aktiv

 Avkastningsfonden

 Produktblad »

 Produktblad »

 Produktblad »

 Månadsrapport »

 Månadsrapport »

 Månadsrapport »

 Informationsbroschyr »

 Informationsbroschyr »

 Informationsbroschyr »

 Faktablad »

 Faktablad »

 Faktablad »

 Hållbarhetsinformation »

 Hållbarhetsinformation »

 Hållbarhetsinformation »

 Halvårsredogörelse 2018 »

 Halvårsredogörelse 2018 »

 Halvårsredogörelse 2018 » 

 Årsberättelse 2017 »

 Årsberättelse 2017 »

 Årsberättelse 2017 »

 

FoF Three

FoF Five 

 Halvårsredogörelse 2017 »

 Halvårsredogörelse 2017 »

 Historisk avkastning ger ingen garanti för framtiden. Som i allt fondsparande kan du förlora pengar. Spara lång­siktigt och gärna regelbundet.