Aktie-Ansvar fonders klassificering enligt SFDR

Läs mer om fondernas hållbarhetsegenskaper i fondernas informationsbroschyr.

Fondnamn

Kategori

Aktie-Ansvar Sverige

8

Aktie-Ansvar Europa

8

Aktie-Ansvar Avkastningsfond

8

Aktie-Ansvar Räntestrategi

8

Aktie-Ansvar Total

8

Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv

6

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.