Aktie-Ansvar Sverige

            Sverige         Benchmark

Andel bolag som rapporterar CO2 data

          72,38%         -

Andel bolag med uppskattad CO2 data

          0%         -

Andel bolag med ej rapporterad eller
uppskattad CO2 data

          27,62%         -

TCFD Innehav Koldioxid utsläpp (miljoner ton)

          2042,43         -
                      -

TCFD CO2 Utsläpp per investerad MSEK (miljoner ton)

          1,91         -

TCFD CO2 Intensitet (viktat genomsnitt ton/ MSEK)

          4,70         15,16

TCFD CO2 Intensitet (index methodology ton/ MSEK)

          4,01         9,59


Aktie-Ansvar Europa

            Europa         Benchmark

Andel bolag som rapporterar CO2 data

          89,93%         -

Andel bolag med uppskattad CO2 data

          0%         -

Andel bolag med ej rapporterad eller
uppskattad CO2 data

          10,07%         -

TCFD Innehav Koldioxid utsläpp (miljoner ton)

          101,93         -
                      -

TCFD CO2 Utsläpp per investerad MSEK (miljoner ton)

          3,52         -

TCFD CO2 Intensitet (viktat genomsnitt ton/ MSEK)

          4,55         18,48

TCFD CO2 Intensitet (index methodology ton/ MSEK)

          5,52         10,62

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.