Till startsidan
Meny

Hur skapar vi
avkastning i Räntestrategi?

 

Aktie-Ansvar Räntestrategi firar ett år

Den ökade turbulensen som rådde under första kvartalet 2020 skapade möjligheter på räntemarknaden men visade också behovet av ett flexibelt fondalternativ. Statsobligationsräntorna var nära noll, men på företagsobligationsmarknaden hade det uppstått goda avkastningsmöjligheter som vi ville dra nytta av, samtidigt som vi ville skapa en fond som skulle klara även andra marknadsförhållanden. I rekordfart gick vi från idé till realitet när vi 12 juni 2020 lanserade Aktie-Ansvar Räntestrategi. Fonden blev direkt en succé och uppnådde snabbt ett förvaltat kapitel om en kvarts miljard.


Högre förväntad avkastning än korträntefonder

Räntestrategi är en aktivt förvaltad, flexibel räntefond i riskklass 3. Fonden kan anpassa sin investeringsstrategi över tid efter rådande marknadsförhållanden.

– Med Aktie-Ansvar Räntestrategi kan du förvänta dig en högre avkastning över tid än i exempelvis en traditionell korträntefond, men risknivån i Räntestrategi kan från tid till annan vara betydligt högre och därför svänga mer. Du behöver alltså ha en längre placeringshorisont eller högre risktolerans för att investera i Räntestrategi, säger Maria Ljungqvist ansvarig för ränteförvaltningen på Garantum och förvaltare av Aktie-Ansvar Räntestrategi och Aktie-Ansvar Avkastningsfond.

Aktie-Ansvar Räntestrategi har möjlighet att investera i räntebärande värdepapper med hög och låg kreditrisk samt med långa eller korta löptider i Norden eller globalt. Fonden ska kunna utgöra basen i räntedelen av portföljen för nästan alla typer av långsiktiga sparare.


Så skapar vi avkastning i Aktie-Ansvar Räntestrategi

Aktiv förvaltning är centralt i Aktie-Ansvars ränteförvaltning och i Räntestrategi letar vi hela tiden efter intressanta investeringsmöjligheter. I första hand räntebärande värdepapper som betalar en löpande ränta samt ger den bästa kombinationen av risk och avkastning. Fonden utnyttjar marknadslägen för att skapa avkastning vid fallande långa marknadsräntor, men har även som ambition att hantera stigande långa räntor som normalt sett skulle kunna innebära negativ avkastning för traditionella obligationsfonder.

Vi arbetar även aktivt med bolagsvalen när vi investerar i företagsobligationer. Ett konkret exempel på hur det kan fungera i praktiken där ett enskilt bolagsval haft en påtaglig betydelse för fondens avkastning är bolaget Fastpartner.

– Fastpartner, som har varit en av fondens största bolagsexponeringar, uppgraderades från High Yield till Investment Grade av finansinstitutet Moody’s i maj. Obligationskurserna på Fastpartners obligationer steg till följd av att Moody’s nu bedömer Fastpartners kreditkvalitet som högre och av att fler investerare nu har möjlighet att investera i bolagets obligationer eftersom bolaget nu bedömts som Investment Grade. Det här bidrog positivt till fondens avkastning. Fastpartner är nu vad som brukar kallas ”a rising star” på företagsobligationsmarknaden, säger Maria Ljungqvist.  

– Blickar vi framåt så är min förhoppning att fler ska få upp ögonen för Aktie-Ansvar Räntestrategi och att när vi sitter här om ett år har vi passerat en miljard i förvaltat kapital, avslutar Maria Ljungqvist.Maria Ljungqvist

Förvaltar fonderna Aktie-Ansvar Avkastningsfond och Aktie-Ansvar Räntestrategi samt ansvarig för ränteförvaltningen hos Garantum.

Senaste månadsrapporten »

Senaste strategirapporten »

INTERVJU MED RÄNTEFÖRVALTARE MARIA LJUNGQVIST

KÖP RÄNTESTRATEGI HÄR:

                                                

Jag vill veta mer!

Premenurera på vårt nyhetsbrev och få tips om fonder och omvärlden.

E-postadress

Om Aktie-Ansvar

Aktie-Ansvar är ett av Sveriges äldsta fondbolag. Fondbolaget grundades 1965 i samband med att Aktie-Ansvar Aktiefond startades som den första uttalat etiska fonden i Sverige. Idag är förvaltningen fokuserad inom tre områden, aktieförvaltning, ränteförvaltning samt tillgångsallokering. Aktie-Ansvar är ett traditionsrikt fondbolag med en värdegrund som utgår från aktiv förvaltning och ansvarsfulla investeringar. Vi investerar inte i bolag verksamma inom branscher som är oförenliga med denna värdegrund och vi investerar heller inte i bolag som bryter mot internationella normer. Med bolagets historiska arv från Frikyrko- och Nykterhetsrörelsen är detta fokus en naturlig del av Aktie-Ansvars verksamhet. Idag är Aktie-Ansvar en del av Garantumkoncernen.

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.