Till startsidan
Meny


VÅR RÄNTEFÖRVALTNING

Aktiv förvaltning,
ansvarsfulla investeringar

"Grundpelaren i förvaltningsfilosofin är vår övertygelse att fundamentala faktorer är avgörande för avkastningen på räntemarknaderna såväl vad gäller stats- och bostadsobligationer som företagsobligationer. Med fundamentala faktorer menar vi såval makro- som mikroekonomiska faktorer som påverkar ekonomins funktionssätt. Till fundamentala faktorer hör såklart även förhållandena i de enskilda företagen."

Maria Ljungqvist 
Förvaltar fonderna Aktie-Ansvar Avkastningsfond och Aktie-Ansvar Räntestrategi samt ansvarig för ränteförvaltningen hos Garantum

AKTIE-ANSVAR RÄNTESTRATEGI

Aktie-Ansvar Räntestrategi är en aktivt förvaltad, flexibel räntefond med en tydlig hållbar och etisk profil i riskklass 3. Fonden ska kunna utgöra basen i räntedelen av portföljen för nästan alla typer av långsiktiga sparare. 

AKTIE-ANSVAR AVKASTNINGSFOND

Aktie-Ansvar Avkastningsfond är en aktivt förvaltad räntefond med en tydlig hållbar och etisk profil i riskklass 2. Fonden söker bästa möjliga avkastning till ett begränsat risktagande med hänsyn tagen till krav på likviditet. 

KÖP FONDERNA HÄR:

                                                

Jag vill veta mer!

Premenurera på vårt nyhetsbrev och få tips om fonder och omvärlden.

E-postadress

Om Aktie-Ansvar

Aktie-Ansvar är ett av Sveriges äldsta fondbolag. Fondbolaget grundades 1965 i samband med att Aktie-Ansvar Aktiefond startades som den första uttalat etiska fonden i Sverige. Idag är förvaltningen fokuserad inom tre områden, aktieförvaltning, ränteförvaltning samt tillgångsallokering. Aktie-Ansvar är ett traditionsrikt fondbolag med en värdegrund som utgår från aktiv förvaltning och ansvarsfulla investeringar. Vi investerar inte i bolag verksamma inom branscher som är oförenliga med denna värdegrund och vi investerar heller inte i bolag som bryter mot internationella normer. Med bolagets historiska arv från Frikyrko- och Nykterhetsrörelsen är detta fokus en naturlig del av Aktie-Ansvars verksamhet. Idag är Aktie-Ansvar en del av Garantumkoncernen.

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.