"Global tillväxt talar för övervikt mot aktier"

 

 

Aktie-Ansvar Total – fonden för långsiktiga sparare

Aktie-Ansvar Total är en aktivt förvaltad fondportfölj av Aktie-Ansvars fondutbud som anpassar aktie- och ränteexponeringen utifrån Garantums marknadsuppfattning. Precis som de ingående fonderna är fokus på aktiv förvaltning och ansvarsfulla investeringar. Aktie-Ansvar Total förvaltas av Garantums chefsekonom Christer Tallbom tillsammans med Måns Axelsson.

Vår syn
– Vi har en betydligt gynnsammare inramning för världsekonomin i år jämfört med i fjol. I det korta perspektivet blir det fortsatt en dragkamp mellan smittspridning och hur snabbt utrullningen av vaccin kan ske. Det innebär i sin tur att risken för en slagigare utveckling är förhållandevis stor, säger Christer Tallbom.

– Vi har en positiv syn på den globala tillväxten vilket talar för en övervikt mot aktier. Vi bedömer även att vi kommer att se en tydligare sektorrotation där till exempel traditionell verkstadsindustri och banker kommer att gynnas.

 

Aktie-Ansvar Sverige är största innehavet
Vid månadsskiftet mars/april låg andelen aktier på drygt 70% och ränteplaceringarna på cirka 20%. Resterande 10% av fonden är investerade i Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv. För tillfället är Aktie-Ansvar Sverige det största innehavet, tätt följt av Aktie-Ansvar Europa.

– Aktie-Ansvar Sverige har en inriktning som vi tycker passar bra in i vår marknadssyn, med en viss övervikt mot just banker och traditionell industri. Två sektorer som väntas gynnas av en breddad konjunkturåterhämtning. Vi bedömer dessutom att många av verkstadsbolagen blir de stora vinnarna i den globala gröna omställningen. Vi tror att även Aktie-Ansvar Europa kommer att kunna kapitalisera på en sådan rotation, menar Måns Axelsson.

För att hitta rätt balans i sin portfölj krävs mycket engagemang och tid. Välj då en placering som Aktie-Ansvar Total, som ska kunna utgöra en del av en långsiktig sparportfölj för dig som inte vill byta fonder själv.

– Det är ett bra alternativ för det långsiktiga sparandet. Fonden erbjuder ett bra förhållande mellan potential och risk som passar placerare med en längre horisont. Den fungerar till exempel utmärkt som en bas i ett långsiktigt pensionssparande, avslutar Christer Tallbom.

Christer Tallbom
Portföljförvaltare och
Garantums chefsekonom
Måns Axelsson, CFA
Portföljförvaltare och ansvarig för diskretionär fondallokering.


Aktie-Ansvar Total månadsrapport »

Aktie-Ansvar Total produktblad »

Vad utmärker fonden?

En aktivt förvaltad fondportfölj utifrån Aktie-Ansvars fonder.
 Investerar i hela Aktie-Ansvars fondsortiment.
 Aktuell exponeringen anpassas efter rådande marknadsuppfattning.
 En bas i ett långsiktigt pensionssparande.

Vad kan du förvänta dig?

 En god riskjusterad avkastning över tid.
 En allokeringsfond som kommer ha som lägst 50% aktier. 
 En konkurrenskraftig fondportfölj där val av fonder görs med hänsyn till marknadens rådande förutsättningar.
 Aktiv förvaltning och ansvarsfulla investeringar.

INTERVJU MED FÖRVALTARE CHRISTER TALLBOM

KÖP FONDEN HÄR:

                                                

Jag vill veta mer!

Premenurera på vårt nyhetsbrev och få tips om fonder och omvärlden.

E-postadress

Om Aktie-Ansvar

Aktie-Ansvar är ett av Sveriges äldsta fondbolag. Fondbolaget grundades 1965 i samband med att Aktie-Ansvar Aktiefond startades som den första uttalat etiska fonden i Sverige. Idag är förvaltningen fokuserad inom tre områden, aktieförvaltning, ränteförvaltning samt tillgångsallokering. Aktie-Ansvar är ett traditionsrikt fondbolag med en värdegrund som utgår från aktiv förvaltning och ansvarsfulla investeringar. Vi investerar inte i bolag verksamma inom branscher som är oförenliga med denna värdegrund och vi investerar heller inte i bolag som bryter mot internationella normer. Med bolagets historiska arv från Frikyrko- och Nykterhetsrörelsen är detta fokus en naturlig del av Aktie-Ansvars verksamhet. Idag är Aktie-Ansvar en del av Garantumkoncernen.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.