Räntornas revansch
– så ska du placera nu

Start / Nyheter / Räntornas revansch – så ska du placera nu

 

Räntefonder utmanare

Många räntefonder har under 2023 redan gett en avkastning som kan jämföras med vad ett sparkonto kan ge på ett helt år. Viktigt att komma ihåg dock är att risken på ett sparkonto är betydligt lägre och omfattas av insättningsgarantin. Räntefonder finns i olika riskkategorier och det är viktigt att välja efter det som passar din riskprofil och sparhorisont. Just nu ligger portföljräntorna i Aktie-Ansvar Avkastningsfond på cirka 5 procent och i Aktie-Ansvar Räntestrategi på cirka 6 procent i årstakt, det vill säga vad du kan räkna med i avkastning de kommande tolv månaderna utifrån dagens förutsättningar.

Här kan du köpa fonderna »


– En portföljränta är inget löfte utan mer en prognos på vad portföljen skulle ge kommande år i avsaknad av ränterörelser. Stiger räntorna kan avkastningen bli lägre och sjunker räntorna kan den bli högre. Nuvarande portföljränta utmanar till och med den förväntade avkastningen på börsen men till en betydligt lägre risk, säger Maria Ljungqvist.


Risk finns, men till betydligt högre kompensation

En av de stora bidragsgivarna till avkastning i våra räntefonder är kreditpåslagen på de företagsobligationer vi investerar i. Kreditpåslagen visar skillnaden i ränta mellan en statsobligation och en företagsobligation.

–Vi tycker idag att avkastningspotentialen är tillräcklig för att vi ska vilja ta mer risk. Skulle ett bolag i vår portfölj få problem idag skyddas avkastningen delvis av de höga underliggande räntorna, fortsätter Maria Ljungqvist.


Bra möjligheter trots ökad turbulens

Trots den senaste tidens turbulens på marknaderna har Aktie Ansvars räntefonder kunnat bibehålla en god portföljränta. Statsobligationsräntorna har förvisso fallit mellan 9 och 15 mars på grund av problem med likviditeten i några mindre amerikanska banker, men samtidigt har kreditpåslagen ökat.

– Vi har även varit aktiva och gjort ompositioneringar med anledning av rörelserna för att dra fördel av situationen. Sammantaget är förutsättningarna för att du ska få en god riskjusterad avkastning från våra räntefonder fortsatt väldigt goda på tolv månaders sikt, avslutar Maria Ljungqvist.


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad och informationsbroschyr finns att hämta på www.aktieansvar.se

Maria Ljungqvist

Förvaltar fonderna Aktie-Ansvar Avkastningsfond och Aktie-Ansvar Räntestrategi samt ansvarig för ränteförvaltningen hos Garantum.

Börja månadsspara redan idag

Om du inte redan har ett månadssparande är det dags att komma igång. Det är ett enkelt och smart sätt att få sparandet att bli av.

• Du slipper fundera på rätt tajming.

• Du sprider risken över tid.

• Ditt sparandet blir av.

 Har du koll på dina räntebärande placeringar?

Tänkvärt kring ditt sparande

Se till att du är investerad och till rätt risk – ta inte mer risk än du känner dig trygg med.

Balansen mellan aktiefonder och räntfonder i ditt sparande förändras över tid när fonderna utvecklas olika - se över din sparportfölj regelbundet.

Starta ett månadssparande. Se till att spara i flera fonder i olika riskklasser.

Vanliga räntetermer

Företagsobligationer: Överlåtbara skuldebrev som ges ut av företag.
Kreditrisk: Risken för förlust på grund av att en motpart eller emittent inte fullgör sina finansiella förpliktelser.
Kreditspread: Ett extra räntepåslag som ska kompensera obligationsinnehavare för kreditrisk.
Duration: Löptidsrisk. Ett sätt att uttrycka marknadsrisken i marknadshandlade obligationer.

KÖP FONDERNA HÄR:

                                                

Jag vill veta mer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tips om fonder och omvärlden.

E-postadress

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.