Räntestrategi –
den nya flexibla räntefonden

 

VAD UTMÄRKER RÄNTESTRATEGI?

Aktie-Ansvar Räntestrategi är en aktivt förvaltad, flexibel räntefond. Fonden kan anpassa sin investeringsstrategi över tid efter rådande marknadsförhållanden och har möjlighet att investera i hög och låg kreditrisk med långa eller korta löptider i Norden eller globalt. Räntestrategi ska kunna utgöra basen i räntedelen av portföljen för nästan alla typer av långsiktigt sparande.

 KÖP FONDEN HÄR:

                                                                                                 

 

MÖT RÄNTESTRATEGIS FÖRVALTARE, MARIA LJUNGQVIST

FRÅGOR

► Stefan Benskiöld
Mail: stefan.benskiold@garantum.se
Telefon: 070 586 21 32

Om Aktie-Ansvar

Aktie-Ansvar startades redan 1965 av Frikyrko- och Nykterhets­rörelsen och är ett av Sveriges äldsta fondbolag. Vi är ett traditionsrikt fondbolag som sätter stort värde på att efterleva etiska placeringsregler – vi investerar inte i bolag vars verksamhet härrör vapen, tobak, distribution av pornografi eller alkohol. Förutom aktiva val att välja bort denna typ av bolag har vi tillämpat de sex UNPRI-principerna. Aktie-Ansvar har idag nio fonder, där utbudet består av aktie-, ränte- och hedgefonder samt en global mixfond. 2009 förvärvades Aktie-Ansvar av Garantum Invest AB.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.