• Vi har uppgraderat vårt IT-system under helgen. Tillfälliga störningar kan därför förekomma och för närvarande påverkar det uppladdningen av NAV samt avkastningssiffor. Felsökning pågår och vi hoppas att ni har överseende med detta. (2021-09-15 17:08:38)

Så arbetar Aktie-Ansvar för att motverka penningtvätt

För att förhindra att banker, värdepappersbolag och andra finansiella bolag utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism finns särskilda regler och lagar för oss att följa. Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ställer bland annat höga krav på att vi har god kännedom om våra kunder och om våra affärsrelationer. Vi måste förstå syftet med affärsrelationen och de transaktioner som genomförs. Vi har också en skyldighet att löpande följa upp den information  som vi har om våra kunder för att säkerställa att den är aktuell, därmed behöver vi med jämna mellanrum be våra kunder att på nytt svara på frågor.

 

Varför finns lagen om penningtvätt?
Syftet med reglerna är att förhindra att vår verksamhet utnyttjas av personer som vill tvätta pengar eller finansiera terrorism. Regelverket går i korthet ut på att vi ska göra en bedömning av risken för att användas för detta ändamål. För att kunna bedöma risken måste vi ha god kännedom om våra kunder och om våra affärsrelationer. Vi måste helt enkelt veta vilka det är vi gör affärer med.


Det här är några av de områden vi ställer frågor om:

  • Identifiering och kontroll av kundens identitet
  • Ägarförhållande och verklig huvudman
  • Person i politiskt utsatt ställning (PEP)
  • Affärsförbindelsens syfte och art

 

Så säkerställer vi god kundkännedom
Frågor ställs från oss i samband med att du blir kund hos oss eller vill genomföra en transaktion med oss. Uppföljning av kundkännedom sker därefter med jämna mellanrum så länge som du har en affärsrelation med oss. Det här är viktigt för oss, men kanske minst lika viktigt för att du ska kunna känna dig trygg i att göra affärer med och hos oss. Du kan uppdatera dina uppgifter själv genom att fylla i frågorna via länken i den gröna rutan nedan. Dokumentet signerar du sedan enkelt och smidigt med Bank-ID. Dina svar behandlas naturligtvis alltid inom ramen för sekretess.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.