Garantum - en sparkoncern med kunden i fokus

Aktie-Ansvar är ett fondbolag som grundades 1965 av Frikyrko- och Nyhterhetsrörelsen och idag ägs till 100 % av Garantum. Garantum i sin tur är en sparkoncern med flera dotterbolag och affärsområden. Garantum Fondkommissions spetskompetens är strukturerade placeringar medan Aktie-Ansvar och Garantums ombudsservice breddar erbjudandet genom djup kunskap inom fondförvaltning respektive en komplett rådgivningsplattform.

Garantum erbjuder även strukturerade placeringar genom finansiella rådgivare i Norge och i Finland. Detta görs via Garantum AS och Garantum OY som också är separata dotterbolag i sparkoncernen. Med en rådgivningsplattform under ständig utveckling kan Garantum ge både rådgivare och investerare de rätta verktygen för alla typer av sparande. Anders Sandberg är koncernchef för sparkoncernen Garantum medan Mikael Axelsson är VD för Garantum Fondkommission AB.

Aktie-Ansvar och Garantum

Aktie-Ansvar och Garantum har sedan 2007 haft ett nära samarbete. 2009 förvärvade Garantum delar av Aktie-Ansvar och 2015 förvärvade Garantum Aktie-Ansvar till 100 procent. Förvärvet av Aktie-Ansvar har skapat ytterligare möjligheter till att ge en långsiktig stabilitet och trygghet för Aktie-Ansvars kunder och externa partners. Nytänkande och korsbefruktning mellan företagen kan på sikt också ge nya spännande sparprodukter.

Garantum Fondkommission – rätt placering vid rätt tillfälle

Idag är Garantum Fondkommission den största aktören i Sverige inom strukturerade placeringar och bland investerare finns företag, institutioner och privatpersoner. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge samt Finland och huvudkontoret är beläget på Norrmalmstorg i centrala Stockholm.

Affärsidén är att arrangera och erbjuda strukturerade placeringar som konkurrenskraftiga alternativ till traditionell kapitalförvaltning. Garantum Fondkommission vill erbjuda det största urvalet av strukturerade placeringar. Placeringar som alla ska skapas av marknadens bästa kombination av avkastning och risk – allt för att ge investerare bästa möjliga förutsättningar att skapa balans och diversifiering i sina portföljer.

Visionen är att strukturerade placeringar ska bli ett naturligt val i alla investeringsportföljer – ett självklart komplement till traditionella placeringsalternativ. Som finansiell partner ska Garantum ge investerare och samarbetspartners verktyg att kunna skräddarsy portföljer med önskad balans samt att kunna dra full fördel av placeringarna – oberoende av ekonomiskt klimat vid investeringstillfälle. Eftersom strukturerade placeringar har enkla egenskaper som klargör möjligheter till avkastning, arbetar Garantum på alla tillgängliga sätt för standardisering kring kommunikation av produktslaget för att öka transparensen än mer.

Nästan dagligen gör den finansiella marknadens nyckfullhet sig påmind. Som finansiell partner vill Garantum snabbt kunna anpassa sig och hitta nya möjligheter i nya marknadslägen. Garantum vill konstruera placeringar som drar maximalt med fördelar av det dagsaktuella marknadsläget, allt för att kunna erbjuda de bästa avkastningsmöjligheterna i morgon. Genom att anpassa utbudet efter rådande förutsättningar har Garantum sedan verksamheten startade varit en av de mest drivande arrangörerna som utvecklat marknaden för strukturerade produkter. Rätt placering vid rätt tillfälle. Det är vår enkla filosofi som vi jobbar efter varje dag.

Historia

Fröet till vad som till skulle bli Garantum Fondkommission såddes redan under Anders Sandbergs tid hos ett annat finansiellt institut, där Anders Sandberg i tio års tid var chef för avdelningen Strukturerade Produkter. Vid denna tidpunkt var den alternativa placeringsformen strukturerade placeringar också helt ny på marknaden. Med tron på strukturerade placeringar samt viljan att bygga något nytt och unikt fick Anders att skapa Garantum Fondkommission 2004 – ett bolag som skulle specialisera sig på strukturerade placeringar.


www.garantum.se

 

1965 Aktie-Ansvar grundas
2004 Garantum grundas
2007 Garantum öppnar kontor i Finland
2009 Aktie-Ansvar förvärvas
2010 Garantums verksamhet i Norge startas
2012 Garantum är en av de största arrangörerna av strukturerade produkter i Norden
2014 Garantum är marknadsledare i Sverige
2015 Aktie-Ansvar förvärvas till 100 % och Aviatum (numera Garantum Partner) förvärvas

 

 

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.