The Last Dance

2020-06-02
Den amerikanska tioåringen handlas nu långt under 1 procent. Är den fyrtioåriga trenden med fallande långräntor på väg att nå sitt slut? Med enorma budgetunderskott vars storlek aldrig tidigare skådats under fredsperioder och centralbanker som åtminstone indirekt står för delar av finansieringen, är det många som tror att så är fallet. I Saxxum Aktiv minskades positionen i långa amerikanska statsobligationer i mars men har sedermera ökats och utgör alltjämt en betydande andel av portföljen. Detta trots att den förväntade avkastningen de kommande tio åren är negativ enligt Research Affiliates. I den här rapporten redogörs tankegångarna kring den framtida utvecklingen för världens viktigaste tillgång.

Between a rock and a hard place

2020-05-18
Covid-19 har lamslagit hela världen på ett sätt få kunde föreställa sig. Historiska dataserier över ekonomisk statistik räcker ofta inte till när vi letar jämförelseperiod. Det närmaste vi kommer är andra världskriget alternativt depressionen. Politiker och centralbanker gör vad de kan och stimulanser och stödpaket lanseras i en takt vi aldrig tidigare skådat. Aktiemarknaden har vänt ner men inte alls i paritet med den svaga statistiken. En snabb återhämtning är en förutsättning för dagens nivåer. Makroekonomerna tror dock inte på något V-liknande konjunkturförlopp utan ett mer utdraget scenario. Sanningen ligger kanske någonstans däremellan vilket medför att en viss försiktighet bör iakttas.

Investeringsstrategi Q2 – Plötsligt händer det

2020-05-04
Det är en märklig period vi lägger bakom oss. Så pass märklig att det är hopplöst svårt att försöka blicka framåt. Om vi inte ens vet och förstår riktigt vad som händer just nu, hur ska vi då kunna tänka ut vad som ska hända framåt? Som förvaltare går det dock inte att ta time out. Beslut och icke-beslut måste tas var dag. Det har varit stora rörelser på räntemarknaderna, framförallt på företagsobligationsmarknaden, och sett i ljuset av en ekonomisk situation som inte liknar något vi sett under efterkrigstiden kommer tolkningar och prognoser att präglas av mycket stor osäkerhet.

Börsen – hög höjd och
tunn luft kräver vaksamhet

2020-02-13
Sedan konjunktursvackan 2015/16 har börserna återhämtat sig. Lägre räntor och bättre efterfrågan har lett till stigande vinster och högre börskurser. I takt med att konjunkturen mognat har vinstutvecklingen dämpats men börserna fortsatt stiga. Från Q4 2019 har börsuppgången varit parabolisk trots svaga vinster och bleka utsikter. Multipelexpansionen har varit påtaglig. På indexnivå bör börsuppgången ta en paus men ökade värderingsskillnader mellan sektorer, bolag och investeringsteman öppnar möjligheter för aktiva investerare.

Strategirapport januari ƻƟƟƟ 2020

2020-01-20
Världens största och viktigaste aktiemarknad beter sig allt mer som runt millennie-skiftet. Åtta av världens tio mest värdefulla bolag är amerikanska och MSCI USA utgör nu hela 63 procent av MSCI World. För 30 år sedan var motsvarande siffror för Japan åtta av världens tio mest värdefulla bolag och 45 procent av MSCI World. Idag är det 0 bolag och 8 procent. Medioker avkastning framöver ligger nu inbakat i de amerikanska aktiepriserna.

Investeringsstrategi Q1 – Mogen frukt hanteras varsamt

2020-01-20
I ett läge där statsobligationsräntorna i det närmaste signalerar lågkonjunktur och där marknadsprissättningen av kreditrisk säger något helt annat blir konjunktursynen avgörande för hur en bred räntefond ska positioneras föratt ge bästa möjliga avkastning de närmsta kvartalen. Denna diskrepans mellan statsobligationsräntorna och kreditspreadarna borde inte bli bestående, men är det statsobligationsräntorna som ska stiga eller är det kreditspreadarna som ska öka? Jag bedömer att det blir långa obligationsräntor som stiger första halvåret, men att andra halvåret kan bli en helt annan historia. Här är skälen.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.