Börsen – hög höjd och
tunn luft kräver vaksamhet

2020-02-13
Sedan konjunktursvackan 2015/16 har börserna återhämtat sig. Lägre räntor och bättre efterfrågan har lett till stigande vinster och högre börskurser. I takt med att konjunkturen mognat har vinstutvecklingen dämpats men börserna fortsatt stiga. Från Q4 2019 har börsuppgången varit parabolisk trots svaga vinster och bleka utsikter. Multipelexpansionen har varit påtaglig. På indexnivå bör börsuppgången ta en paus men ökade värderingsskillnader mellan sektorer, bolag och investeringsteman öppnar möjligheter för aktiva investerare.

Strategirapport januari ƻƟƟƟ 2020

2020-01-20
Världens största och viktigaste aktiemarknad beter sig allt mer som runt millennie-skiftet. Åtta av världens tio mest värdefulla bolag är amerikanska och MSCI USA utgör nu hela 63 procent av MSCI World. För 30 år sedan var motsvarande siffror för Japan åtta av världens tio mest värdefulla bolag och 45 procent av MSCI World. Idag är det 0 bolag och 8 procent. Medioker avkastning framöver ligger nu inbakat i de amerikanska aktiepriserna.

Investeringsstrategi Q1 – Mogen frukt hanteras varsamt

2020-01-20
I ett läge där statsobligationsräntorna i det närmaste signalerar lågkonjunktur och där marknadsprissättningen av kreditrisk säger något helt annat blir konjunktursynen avgörande för hur en bred räntefond ska positioneras föratt ge bästa möjliga avkastning de närmsta kvartalen. Denna diskrepans mellan statsobligationsräntorna och kreditspreadarna borde inte bli bestående, men är det statsobligationsräntorna som ska stiga eller är det kreditspreadarna som ska öka? Jag bedömer att det blir långa obligationsräntor som stiger första halvåret, men att andra halvåret kan bli en helt annan historia. Här är skälen.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.