Tillbaka till framtiden

2022-09-05
Pandemins klor hann knappt släppa taget om världsekonomin innan Rysslands invasion av Ukraina var ett faktum. Två extraordinära händelser inom loppet av lika många år är mycket att ta in. De långsiktiga följderna kan vi bara spekulera kring men redan nu syns konturerna av en ny värld. En värld som på ytan liknar den gamla men förändrats i grunden. Nu går 70-talets oljekris i repris som en modernare elkris. Historien upprepar sig med nya aktörer. Inflationen har goda möjligheter att bita sig fast längre än vi tror vilket betyder högre räntor och vi måste anpassa oss. Men osäkerhet innebär också möjligheter. Köplägen uppstår aldrig på toppen. Vi letar bolag som klarar högre ränta, har förbättringspotential och handlas till nedtryckta multiplar. Dom finns och vi presenterar två alternativ.

Ridån går upp för räntemarknaden

2022-08-15
Mycket har förändrats sedan vår senaste strategirapport. Plötsligt finns det räntor att tala om som vi inte sett på nära nog ett decennium och detta öppnar upp möjligheter för bra avkastning på räntebärande tillgångar framöver. Det fina med obligationer är den i förväg definierade kupongen och att obligationerna normalt, med vissa undantag, återbetalas med ett givet värde, nämligen par 100 vid en fastställd tidpunkt. Kompensationen för att ta risk i räntemarknaden har de senaste åren inte varit särskilt generös med komprimerade kreditspreadar och med underliggande räntor runt noll eller som till och med varit negativa. Detta har under det första halvåret 2022 ändrats.

Tillväxtmarknader för real avkastning

2022-03-24
Investerare i tillväxtmarknader har genomgått ett förlorat årtionde. Många har gett upp och allokeringen är historiskt låg. I media domineras nyhetsflödet av valutakris i Turkiet, fastighetskris i Kina och, nu på sistone, den ryska invasionen av Ukraina. Intrycket är att det mesta pekar i fel riktning, men verkligheten är som vanligt mer nyanserad.

Värdering i centrum när risken ökar

2022-02-16
Inledningen på 2022 har bjudit på börsturbulens utöver det vanliga. Geopolitisk oro och stigande räntor gör marknaden nervös. Utvecklingen för index maskerar enskilda aktiers betydligt större fall. En skenande inflation tvingar centralbankerna att agera och obalansen mellan finansmarknaden och ekonomin är uppenbar. Industrin andas konjunkturuppgång medan finansmarknaden uppträder sencyklist. På aktiemarknaden har värderingsskillnaderna nått vägs ände. Med högre räntor normaliseras multiplarna. Börsoron kommer sannolikt bestå ett tag innan marknaden kan se ett slut. Men obalanser innebär även möjlighet att utnyttja de positiva nyheter vi har. Pandemin är över och konjunkturen är stark. Aktier som gynnas av detta är dessutom förvånansvärt rimligt värderade.

Balansgång pågår

2022-01-25
”En elefant balanserade, på en liten liten spindeltråd” går visan. Den känns som en bra illustration av läget på räntemarknaden just nu. Vill du ha någon form av avkastning i dessa dagar måste du ge dig ut på den där spindeltråden, men eftersom du är en elefant är risken stor att du trampar snett och att fallet inte blir helt bekvämt. Fortsättningen på visan ger vid handen att elefanten gick och ”hämtade en annan elefant”. Efter några verser är det en hel elefantflock som är där ute på spindeltråden och letar avkastning. Lägg därtill att centralbankerna nu är där och rycker litet i spindeltråden...

Inflationstider

2021-09-30
De senaste 30 åren har vi haft avtagande inflationstakt, vilket har haft stor inverkan på olika tillgångars avkastning. Om vi, som många tror, nu står inför ett paradigmskifte kan konsekvenserna för sparare bli betydande. Till skillnad mot tidigare strategirapporter vilka har fokuserat på en tillgång eller ett tillgångsslag, ägnas den här rapporten helt åt inflationstemat. Anledningen är att frågan har kommit upp gång på gång i diskussioner det senaste året. Syftet är att klargöra vad som är brus och vad som är relevant gällande inflationsutsikterna samt vilka tillgångar som är att föredra i en inflationsmiljö. Förhoppningen är att det som skrivs kommer att vara relevant i många år framöver.

Goda möjligheter trots hög värdering

2021-09-03
Temperaturen på börsen fortsätter stiga. Det varma sommarvädret smittade av sig på börskurserna som steg på bred front. Kvartalsrapporterna avslöjar en kraftig återhämtning men alla aktier hänger inte med. Tidiga coronavinnare har vänt ner och cykliska aktier är tröga. Polariseringen har ökat med stora rörelser. Tillväxttakten i ekonomin kommer förvisso avta men plana ut på en hög nivå. Tillfälliga logistikproblem kommer inte äventyra återhämtningen utan fördröja den. Värderingsgapet mellan cykliska aktier och övriga börsen har vidgats till ohållbara nivåer. Man bör utnyttja svackan till att öka sin cykliska exponering inför hösten.

Sänk ribban!

2021-08-19
Efter ett försenat sommar-OS där spelens kronjuvel friidrotten underhållit med fantastiska resultat är det lätt att ryckas med och dra upp förväntningarna på framtida resultat. Visst vore det roligt om Armand Duplantis kunde slå sitt världsrekord i stavhopp? Samma psykologi kan prägla synen på avkastning. När det kommer till avkastningen på räntemarknaderna skulle jag därför vilja komma med ett omvänt budskap: Sänk ribban!

En ny början

2021-03-26
Kryptovalutor, ny het teknik, klimatsmarta idéer, bolag i eller nära konkurs, köpoptioner, ja allting som är spekulativt har egentligen varit på modet den sista tiden. Den gemensamma nämnaren för de investeringar som har gått bäst är att merparten av försäljning, kassaflöde, vinst eller utdelning förväntas komma någon gång långt fram i tiden. Jakten på nästa idé som ska dominera världsmarknaden är i full gång. För Saxxum Aktiv är den här typen av miljö den mest svårnavigerade. Hysterin kommer dock att mattas av även denna gång. Globala aktier kommer troligen att utvecklas på ett liknande sätt som under perioden mellan 1999 och 2003. Det är därmed av yttersta vikt att vara extra selektiv i sitt urval av aktier framöver.

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.