Lika i olika

2023-05-08
I schack, precis som i investeringar, är positionering för att hantera olika utfall bland det viktigaste. Även om osäkerheten kring marknadsläget är hög är vi troligen fortsatt sent snarare än tidigt i marknadscykeln, sent i räntehöjningscykeln och sent i inflationscykeln. I förra strategirapporten ”Allt annat än lika” visade vi hur kvalitetsbolag tenderar att överprestera när vi är sent i cykeln. Men hur många kvalitetsbolag ska det vara i portföljen och hur mycket i varje? Portföljkonstruktion är komplext, men samtidigt otroligt viktigt. En stor del av avkastningen kommer avgöras av hur du positionerat portföljen med dina investeringar. Hur gör vi?

På okänt vatten

2023-03-03
En serie osannolika händelser har präglat de senaste åren. Sakta återvänder en stillsammare vardag. Samma men ändå annorlunda. Börsåret 2023 har öppnat starkt. Höstens farhågor om en snar lågkonjunktur kom på skam och placerarna återvände. Optimismen dominerar men stigande räntor och en gryende konjunkturoro kan vända humöret. Tills bilden klarnar kommer börsen pendla mellan hopp och förtvivlan. De tvära kasten kommer sannolikt bestå vilket gynnar den aktiva investeraren. Val av bolag kommer betyda mer än vanligt i en tid då branscher och nischer fortfarande är i otakt efter pandemin. Den som letar brett bör bida sin tid och inte förhasta sig. Vi söker bolag som klarar sig bättre oavsett sentiment. Våren kommer föra med sig både sälj- och köplägen.

Annus incredibilis

2023-01-31
Förändringarna på räntemarknaden under 2022 var enorma och det har skapat nya möjligheter för räntebärande placeringar 2023. Ekonomin är på väg in i en konjunktursvacka samtidigt som inflationen är på rekordhög nivå i Sverige, men för första gången på närmare ett årtionden erbjuder både underliggande räntor och kreditspreadar en bra riskkompensation. Dessutom ser räntefonder nu ut att stå sig mycket bättre i jämförelse med bankkonton med fria uttag än vad som varit fallet på senare år. Räntefonder har högre risk än bankkonton ocherbjuder möjlighet till betydligt högre räntor numer.

Två sidor av samma mynt

2022-12-16
Inflationens återkomst fortsätter att prägla utvecklingen på finansmarknaderna. För valutamarknaden, vars utveckling i första hand styrs av relativa inflations- och räntedifferenser, innebär den här miljön ökad turbulens. Samtidigt är valutaexponeringar en viktig aspekt att beakta i en global förvaltning. Speciellt i ett läge som nu där värderingen på många tillgångar pressas av både inflations- och konjunkturoro. I den här strategirapporten diskuteras de viktigaste valutaparen för Saxxum Aktiv. Hur motiverade är nuvarande växelkursnivåer och vad krävs för att större trendbrott ska inträffa? Som vanligt är målet att det som skrivs ska vara relevant även på lite längre sikt.

Allt annat än lika

2022-11-21
Förra året gick det att skjuta från höften på aktiemarknaden utan hänsyn till värdering, men det nya ränteläget har snabbt styrt fokus tillbaka till bolagsvärdering. Ränteläget har fått värderingen av aktier att normaliseras. Det är dock sällan samma aktier som var vinnare i förra cykeln som blir vinnare i nästa och vi har nu en helt annan inramning med högre inflation, högre räntor och betydande förändringar i relativpriser. Vi går nedan igenom de faktorer som avgör vad som är en motiverad värdering av ett bolag och givet den nya inramningen presenterar vi hur vi tänker kring värdering samt vad som bör övervägas i den senare delen av cykeln.

Tillbaka till framtiden

2022-09-05
Pandemins klor hann knappt släppa taget om världsekonomin innan Rysslands invasion av Ukraina var ett faktum. Två extraordinära händelser inom loppet av lika många år är mycket att ta in. De långsiktiga följderna kan vi bara spekulera kring men redan nu syns konturerna av en ny värld. En värld som på ytan liknar den gamla men förändrats i grunden. Nu går 70-talets oljekris i repris som en modernare elkris. Historien upprepar sig med nya aktörer. Inflationen har goda möjligheter att bita sig fast längre än vi tror vilket betyder högre räntor och vi måste anpassa oss. Men osäkerhet innebär också möjligheter. Köplägen uppstår aldrig på toppen. Vi letar bolag som klarar högre ränta, har förbättringspotential och handlas till nedtryckta multiplar. Dom finns och vi presenterar två alternativ.

Ridån går upp för räntemarknaden

2022-08-15
Mycket har förändrats sedan vår senaste strategirapport. Plötsligt finns det räntor att tala om som vi inte sett på nära nog ett decennium och detta öppnar upp möjligheter för bra avkastning på räntebärande tillgångar framöver. Det fina med obligationer är den i förväg definierade kupongen och att obligationerna normalt, med vissa undantag, återbetalas med ett givet värde, nämligen par 100 vid en fastställd tidpunkt. Kompensationen för att ta risk i räntemarknaden har de senaste åren inte varit särskilt generös med komprimerade kreditspreadar och med underliggande räntor runt noll eller som till och med varit negativa. Detta har under det första halvåret 2022 ändrats.

Tillväxtmarknader för real avkastning

2022-03-24
Investerare i tillväxtmarknader har genomgått ett förlorat årtionde. Många har gett upp och allokeringen är historiskt låg. I media domineras nyhetsflödet av valutakris i Turkiet, fastighetskris i Kina och, nu på sistone, den ryska invasionen av Ukraina. Intrycket är att det mesta pekar i fel riktning, men verkligheten är som vanligt mer nyanserad.

Värdering i centrum när risken ökar

2022-02-16
Inledningen på 2022 har bjudit på börsturbulens utöver det vanliga. Geopolitisk oro och stigande räntor gör marknaden nervös. Utvecklingen för index maskerar enskilda aktiers betydligt större fall. En skenande inflation tvingar centralbankerna att agera och obalansen mellan finansmarknaden och ekonomin är uppenbar. Industrin andas konjunkturuppgång medan finansmarknaden uppträder sencyklist. På aktiemarknaden har värderingsskillnaderna nått vägs ände. Med högre räntor normaliseras multiplarna. Börsoron kommer sannolikt bestå ett tag innan marknaden kan se ett slut. Men obalanser innebär även möjlighet att utnyttja de positiva nyheter vi har. Pandemin är över och konjunkturen är stark. Aktier som gynnas av detta är dessutom förvånansvärt rimligt värderade.

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.