Tråkigt kan också vara roligt

2022-06-10
Aktie-Ansvar grundades redan 1965 och är ett av Sveriges äldsta fondbolag. Vi är ett traditionsrikt fondbolag där aktiv förvaltning och ansvarsfulla investeringar är ryggraden i vår verksamhet och har så varit sedan start. Våra kunder ska känna sig trygga med att deras pengar investeras på ett ansvarsfullt sätt samt att underliggande investeringar baseras på en pålitlig och väl underbyggd analys.Med en pålitlig och väl underbyggd analys menar vi att vi undviker onödiga risker och lägger stor vikt vid att undvika värderingsbubblor. Den typen av riskfokus gör att våra portföljer inte kommer att leverera högst avkastning när börsen är stark men gör fonderna robusta och motståndskraftiga när det blir stökigt. Det är minst lika viktigt för avkastningen på lång sikt. Det är också en strakt bidragande faktor till att flertalet av våra fonder i år ligger i topp inom sina respektive kategorier.


Aktiefonder som har koll på risken
För ett drygt år sedan ställde vi frågan om sparare verkligen har koll på riskerna i sin Sverigefond. Det vi ville belysa var risken i att en sparare köper fonder utan att ha full koll på riskerna.

Läs mer: Ta inga onödiga risker >

Aktie-Ansvar Sverige och Aktie-Ansvar Europa har sedan länge haft en tydlig inriktning mot värdebolag som är lönsamma och har en stark finansiell historik. Det låter kanske självklart men blickar vi tillbaka ett par år har det inte varit det för alla. Vi har dock varit konsekventa och hållit oss till vår lite mer försiktiga analys- och investeringsprocess. I år är avkastningen i Aktie-Ansvar Sverige -11,1 procent, medan vårt jämförelseindex SIX SRI, ett index konstruerat av alla bolag listade Stockholmsbörsen som exkluderar bolag som inte når upp till vissa ESG-kriterier där hållbarhet och ansvarsfulla investeringar är centrala, har sjunkit 19,8 procent.
Bra relativ avkastning i övriga fonder
Båda våra allokeringsfonder har i år klarat sig relativt bra. Hittills i år samt om vi tittar på hela 2021 och 2022 ligger Aktie-Ansvar Total i topp bland likvärdiga fonder. Fonden har i år tappat 7,7 procent men sedan början av 2021 avkastat drygt 10 procent. Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv har lyckats parera årets nedgångar på världens börser på ett bra sätt och är med den förhållandevis modesta nedgången på cirka 3,9 procent i år en av de bättre fonderna inom sin kategori.

Våra två räntealternativ har även dem klarat sig relativt bra under den turbulens som varit under årets första fem månader. Aktie-Ansvar Avkastningsfond belönades tidigare i år med fem stjärnor av Morningstar och fortsätter placera sig högt bland korta räntefonder. Aktie-Ansvar Räntestrategi gick in i 2022 med  en försiktig positionering vad gäller kreditexponering vilket har lönat sig. Det har också gett utrymme att utnyttja möjligheter som uppstår när marknadsläget förändras.


En robust bas i ditt sparande
Sammanfattningsvis är det roligare när börsen är stark och mindre roligt under turbulenta perioder som den här när vi  ser röda siffror på de flesta av världens börser. Därför är det så viktigt att ha koll på riskerna i sitt sparande. Våra fonder erbjuder dig en robust bas i ditt sparande. Kanske är det så att vi är mellanmjölken i ditt sparande. Möjligtvis inte alltid det roligaste, men vi är övertygade om att lite tråkigt blir roligt i längden.


Samtliga avkastningssiffror är per 31/5 2022. Historisk avkastning ger ingen garanti för framtiden. Som i allt fondsparande kan du förlora pengar. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Spara långsiktigt och gärna regelbundet. Informationsbroschyr och faktablad kan beställas från Aktie-Ansvar, tfn: 08-588 811 00 eller hämtas under www.aktieansvar.se

Skriv Ut

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.