Värdering i centrum när risken ökar

2022-02-16
Inledningen på 2022 har bjudit på börsturbulens utöver det vanliga. Geopolitisk oro och stigande räntor gör marknaden nervös. Utvecklingen för index maskerar enskilda aktiers betydligt större fall. En skenande inflation tvingar centralbankerna att agera och obalansen mellan finansmarknaden och ekonomin är uppenbar. Industrin andas konjunkturuppgång medan finansmarknaden uppträder sencyklist. På aktiemarknaden har värderingsskillnaderna nått vägs ände. Med högre räntor normaliseras multiplarna. Börsoron kommer sannolikt bestå ett tag innan marknaden kan se ett slut. Men obalanser innebär även möjlighet att utnyttja de positiva nyheter vi har. Pandemin är över och konjunkturen är stark. Aktier som gynnas av detta är dessutom förvånansvärt rimligt värderade.

 

Strategirapport i PDF-format »

 

Återblick…

När vår senaste rapport ”Goda möjligheter trots hög värdering” publicerades i september förra året framhöll vi tydligt polariseringen som skett på börsen. Tillväxtbolag har premierats på ett sätt som sällan skådats oavsett var den kommit ifrån. Paradoxalt nog har en tid av genuin oro lett till allt högre riskvilja. Men inget varar för evigt, varken pandemier eller stimulanser. Vi kände bestämt att multipelexpansionen nått vägs ände. Vi påpekade att fokus borde vara på större bolag, gärna konjunkturkänsliga, där värderingen snarare sjunkit än att jaga tillväxtbolag med orimliga multiplar. I diagrammet visas utvecklingen för de aktiekorgar vi hade som exempel i förra rapporten.Marknaden har ändrat karaktär och vi måste anpassa oss. Tillväxt, multipelexpansion och en framåtlutad förvärvsagenda är fraser som känns väldigt 2021 och vi välkomnar tillbaka substansvärde, lönsamhet och kassaflöde.

 

Medvind för ekonomin

De massiva insatser som stater och centralbanker gjort för att hålla ekonomin uppe under pandemin börjar fasas ut. Kan konjunkturen stå på egna ben eller väntar en baksmälla är naturliga frågor. Men om det var någonting pandemin förde med sig var det efterfrågan. På nästan allt. Industrin kunde inte hålla jämna steg med efterfrågan vilket lett till den bristsituation vi nu befinner oss i. Pandemin kan vara startpunkten för den investeringscykel vi länge väntat på.

 

Normalisering innebär fortsatt börsrotation

Med en stark ekonomi i ryggen borde även aktiemarknaden ha vind i seglen. Men pandemin, med penning- som finanspolitiska stimulanser, har förändrat det normala konjunkturförloppet. Skiftet mot högre inflation, högre löner och därmed högre räntor går inte att underskatta. Räntans betydelse är så genomgripande att den påverkar allt, tillgångsslag, allokering ända ner till aktieval. Att börsens värdering är tätt sammanflätad med räntenivån är naturligt då alla typer av avkastning alltid jämförs mot räntan.


Alla aktier är dock inte lika känsliga för räntenivåer och har således inte heller drivits upp i någon värderingsbubbla. Många gånger har vi påpekat att traditionella industriföretag, i stor utsträckning, inte alls dragits med i värderingshetsen. Globalt är det mestadels i teknikbolag med god tillväxt där värderingarna har dragit iväg. I Sverige har tillväxt premierats oavsett hur den tillkommit. Dessa typer av aktier är känsliga för räntenivån, något inte minst inledningen på 2022 visat. Det smärtsamma är att trenden pågått längre än någon kunde tro och värderingsgapet har vidgats mer än någon kunde föreställa sig.

 

Strategi under våren

Om vi försöker summera dagens läge har vi alltså en stark ekonomi drivet av såväl konsumtion, investeringar som återställande av lager. Lönerna är på väg upp och arbetslösheten sjunker. Och sist men inte minst är pandemin över vilket betyder att konsumtionen av tjänster såsom resor och restaurangbesök kommer tillbaka. Sammantaget borde det räcka för att vi inte ska få någon vinstrecession riktigt än.Vi vill också undvika övervärderade bolag där multipelexpansionen inte kan förklaras med någon rimlig ansats. Bolag förändras över tid och den historiska multipeln är inte alltid representativ för framtiden. 

Vid startpunkten 1 januari 2020 värderades hela börsen till sin högsta nivå sedan finanskrisen. Men alla bolag har inte har inte värderats upp de senaste åren. Några är billigare idag än 2020. Där finns bolag som Volvo, Ericsson, H&M och AstraZeneca för att nämna några. Bolag som vi gillar och äger och dessutom gynnas av såväl konjunktur som att pandemin tar slut.

Med inledningen av börsåret i åtanke är det lätt att känna oro. Hoten är som alltid många och saker som multipelkontraktion är svårt att greppa. Inom tidshorisonten för denna rapport kommer sannolikt volatiliteten bestå. Börsfallet bör stanna av men rotationen fortsätter. Aktier är tillräckligt svårt utan att behöva komplicera saken ytterligare. Gör det enkelt för dig och satsa på bolag som gynnas av rådande trend.

 

Detta är en förkortad version av den fullständiga rapporten "Investeringsstrategi Aktieförvaltning februari 2022". Den fullständiga versionen finns som PDF högst upp i texten. Den här strategirapporten publicerades den 16 februari 2022. Bryttid för beräkningar och prognoser är per den 9 februari 2022.

Skriv Ut

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.