Marknadskommentar gällande Avkastningsfonden

2018-11-30
När vi summerar november kan vi konstatera att det är den svagaste månaden för fonden sedan oktober 2015. Vi fångade fondens ansvariga förvaltare, Maria Ljungqvist, för att höra vad det är som har påverkat utvecklingen under perioden.


Redan i oktober såg vi att kreditspreadarna ökade på den svenska marknaden, något som accelererade ytterligare under november. I Europa och i USA har kreditspreadarna ökat markant under hela året medan den svenska kreditmarknaden fram till förra månadsskiftet hade klarat sig betydligt bättre. De svenska kreditspreadarna var inte väsentligt högre för en månad sedan jämfört med årsskiftet.

I november såg vi dock en kraftfull anpassning av prissättningen på den svenska marknaden relativt euro-marknaden. Att den nya anpassade prissättningen på den svenska marknaden i förhållande till euro-marknaden skedde i en miljö med ökad osäkerhet och minskad riskaptit på de finansiella marknaderna generellt, gjorde att det blev extra stökigt. En trigger för den nya prissättningen mot euro-marknaden var Castellums första emission i euro som skedde i mitten av november. När emissionsspreaden räknades om till SEK hamnade den bra mycket över den kreditspread där SEK-obligationerna handlat. Den efterföljande nya prissättning av Castellums SEK-obligationer som då skedde spred sig vidare till andra delar av den svenska företagsobligationsmarknaden.


Med stigande kreditspreadar har det varit negativt för fonden att ha en kreditexponering i november. Vi har dock lyckats begränsa den negativa effekten på fonden i hög grad genom att ha haft korta löptider. Detta på grund av att vi såg en risk för ökade kreditspreadar. Att vi har haft korta löptider begränsar känsligheten för spreadrörelser.

Den genomsnittliga spreaddurationen låg vid månadsskiftet oktober/november på beskedliga 1,5. Fonden har även haft obligationsförfall i höst samt kommer att ha en hel del förfall innan årsskifte. Det finns således en god möjlighet att dessa förfall, om vi finner det lämpligt, kommer att kunna återinvesteras till breda kreditspreadar. Fonden har redan dragit nytta av kombinationen av förfall och marknadsutveckling genom att vara med i ett par emissioner och därmed har fondens spreadduration nu ökats något.

Skriv Ut

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.