Kvanthedge fusioneras in i Saxxum Aktiv

2020-06-30
Aktie-Ansvar har tagit beslutet att fokusera vårt utbud och väljer därmed att fusionera Aktie-Ansvar Kvanthedge in i den globala mixfonden Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv.


Aktie-Ansvar Kvanthedge är en hedgefond som styrs av en kvantitativ systematisk modell som utgår från ekonomisk teori. Utifrån detta tar förvaltarna långa samt korta positioner i likvida värdepapper på de globala aktie-, ränte-, valuta- och råvarumarknaderna.

Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv är en global mixfond med en långsiktig investeringsstrategi som investerar i olika tillgångsslag världen över. Fonden placerar sina tillgångar i aktier, räntor, råvaror och valutor.

Fusionen beräknas ske med avstämningsdag per 30 september 2020 där fusionen genomförts till 1 oktober 2020. Den överlåtande fonden kommer vara stängd från och med den 28 september då det krävs för att kunna det hantera det administrativa kring fusionen.

Från och med 2020-07-10 kommer de modelbaserade teminstrategierna avslutas och fram till fondens fusionsdatum 2020-10-01 kommer fonden bestå av räntebärande investeringar.

För mer information, vänligen läs informationsbreven nedan.


Informationsbrev gällande fusion Aktie-Ansvar Kvanthedge »

Informationsbrev gällande fusion Akite-Ansvar Saxxum Aktiv »

Informationsbrev gällande förvaltningen i Aktie-Ansvar Kvanthedge »

Skriv Ut

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.