Aktie-Ansvar Sverige - vad kan du förvänta dig som sparare?

2020-02-06
2019 har passerat och vi kan lägga ett bra börsår till handlingarna. Trots en svagare konjunktur har börsen utvecklats starkt. Aktie-Ansvar Sverige hade ett utmanande år 2019, mycket på grund av att börsen drevs på av multipelexpansion. Höga multiplar kommer förr eller senare kräva höga vinster från bolagen, givet att värderingen normaliseras, vilket öppnar upp för besvikelser. Förbättras inte konjunkturläget riskerar estimaten att spricka vilket i regel slår hårt mot högt värderade aktier. Därför undviker vi ofta de bolag vi tycker är högt värderade till förmån för bolag med en rimlig värdering. Över tid har det gett oss en god riskjusterad avkastning.

 

Summering av 2019
Under 2019 steg Sverigefonden drygt 19% vilket var lägre än utvecklingen på Stockholmsbörsen. Varför vi avvek är att den större delen av förra årets uppgång på börsen drevs på av multipelexpansionen och inte någon större ökning av vinsterna. Vi hade en försiktig inställning till vinstutvecklingen under 2019, men marknaden tog ingen större notis om det.

Ett tydligt exempel under 2019 är Atlas Copco, en aktie som vi ansåg vara dyr redan i början av året. Rörelseresultatet steg 3,5% under 2019. Aktien steg närmare 80%. Multipelexpansion är en normal utveckling förutsatt att vinsten varit nedpressad pga. en lågkonjunktur men så var inte fallet. Tvärtom. Försäljning och marginaler är på eller nära toppnivåer


Vad får du som investerare i Aktie-Ansvar Sverige?
En investerare i Aktie-Ansvar Sverige ska kunna förvänta sig en aktivt förvaltad fond med en koncentrerad portfölj baserad på fundamental analys. Vi tar inga onödiga risker med andelsägarnas pengar utan vi undviker värderingsbubblor, orimliga prognoser och så kallade value traps, dvs. aktier som är billiga av en anledning. Detta ger en lägre risk än jämförbara fonder på marknaden i det korta perspektivet och en god riskjusterad avkastning över tid.

Aktie-Ansvar Sverige definieras av några tydliga egenskaper:

• Vi kan investera i såväl stora som små bolag där likviditeten i aktien är viktigare än storleken på bolaget. Fonden investerar i såväl tillväxt- som värdebolag givet att värderingen är rimlig. Rimlig värdering är dock inte att likställa med låg värdering; growth at a reasonable price.

• Vi är indexobereonde – portföljen kommer över tid avvakta kraftigt från index vilket även innebär att avkastningen kommer avvika från index.

• Vi kan vara opportunistiska när tillfälle uppstår och vi är inte låsta vid en viss typ av bolag eller investeringsstil. Vi tar risk när det betalar sig långsiktigt.

• Vi har en hållbar och etisk profil. Hållbara och ansvarsfulla investeringar är en aktiv del i investeringsprocessen. Vi avstår från att investera i bolag vars omsättning överstiger 5% härrörande från tobak, alkohol, kommersiellt spel om pengar, pornografi, vapen eller fossila bränslen.
 


God riskjusterad avkastning
över tid
Att köpa aktier som handlas på toppnivåer värderingsmässigt, samtidigt som försäljning och marginaler också är nära högsta nivåer har historiskt inte gett en bra riskjusterad avkastning. Ser vi tillbaka till 2010, då Lars-Erik Lundgren tog över förvaltningen, har Aktie-Ansvar Sverige varit en av fonderna i sin kategori som har haft lägst risk och i relation till den avkastning som fonden har levererats under perioden så ligger fonden i topp sett till den riskjusterade avkastningen.

Skriv Ut

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.