Flera trender talar för Europa

2021-09-08
Det finns flera faktorer som talar för att vi ska tillbaka till en högre tillväxtnivå för europeiska bolag. År 2020 blev ett år som påskyndade flera trender och skapade en katalysator för förändring.


EU röstade förra året igenom det största ekonomiska stimulanspaketet sedan Marshallplanen då man återuppbyggde Europa efter andra världskriget. Planen är tänkt att lyfta den ekonomiska aktiviteten och skapa arbetstillfällen genom stora investeringar i kraftnät, elbilar, byggnadsrenoveringar och industri.


Samtidigt har återöppningen släpat efter i Europa jämfört med exempelvis USA, men i takt med att restriktionerna lättas bör det gapet minskas. Det finns således mer utrymme kvar för återhämtning i Europa och tillsammans med medvinden från stimulanser i ryggen bör vi kunna få en uthålligt högre vinsttillväxt för europeiska bolag under kommande år än den vi haft senaste åren.

Trots detta är värderingen på europeiska aktier inte är särskilt utmanande relativt andra aktiemarknader och räntorna i Europa förväntas förbli låga under flera år framöver vilket skulle kunna skapa ett guldlockscenario för Europeiska aktier de närmaste åren.

Aktie-Ansvar Europa – hållbar Europaexponering mot kvalitetsbolag
Aktie-Ansvar Europa är en aktivt förvaltad fond som investerar i både små och stora europeiska bolag med en tydlig hållbar och etisk profil. Vårt investeringsuniversum utgörs av alla västeuropeiska aktier utan indexbegränsningar. Vi fokuserar på att hitta undervärderade kvalitetsbolag med stabila konkurrensfördelar, god avkastning på investerat kapital och långsiktiga tillväxtmöjligheter.

Fonden investerar enligt likaviktsprincipen i en koncentrerad portfölj på ca 30 bolag, vilket över tid innebär att vi viktar upp i bolag vi vill vara långsiktig ägare i till en rimlig värdering och minskar positioner där förväntningarna sprungit iväg.

Läs mer om Aktie-Ansvar Europa i senaste månadsrapporten >>

Skriv Ut

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.